Zánět

Zánět je prvotním odrazem boje člověka se světem.

Ukazuje na duševní nespokojenost s tím, co nám život připravil a co si od nás žádá.

Vyzývá nás k včasnému zastavení, abychom zbrzdili v našem tempu a zamysleli se, co špatného v životě děláme a kde špatně smýšlíme.

Zánět je obvykle vyjádřením našeho souboje s ostatními lidmi.

Začíná tam, kde chybí spokojenost s tím, co právě prožívám, co mně svým jednáním připravují druzí a kde nepřijímám jako zcela dostačující to, co nyní mám.

Zánět nás vyzývá ke spokojenosti tady a teď, skromnosti, porozumění, úctě a lásce k lidem.

Při setkání s druhými lidmi vnímat jejich školu jako možnost vlastního posunu, vnímat druhé jako svá zrcadla.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz