Prokrvení – studené nohy, ruce

Krev je život, energie, radost. Krví putují ke každé buňce našeho těla pro ni životně důležité látky, ze kterých může fungovat.

Také každá buňka vylučuje zplodiny metabolismu, zbytky, které nepotřebuje, krví či lymfou.

Pokud jsi nenašel smysl svého života, svou realizaci, činnost a akci, ve které jsi šťastný, a která tě tím, že ji konáš, naplňuje zpětně energií, nemůžeš ani všechny buňky svého těla naplnit energií, jsi rád, že přežíváš, že energie vyživí orgány ve tvém středu, životně nutné, jen přežíváš s tím, co je nutné.

Každý se narodil s úkolem někam se posunout, být víc láskou.

Každý se narodil do tohoto reálného světa, který slouží jako škola, hřiště, kde máte svůj úkol (na druhých a společně s nimi) trénovat. Reálně trénovat.

Ovšem každému z nás se právě ten náš úkol zdá opravdu složitý, určitě složitější, než úkol někoho jiného (radit umíme každý druhým dobře, sami se umíme jen vymlouvat). A tak hrajeme hru, že “jako” nevidíme, nevnímáme náš úkol, jako, že o něm nevíme.

Máme strach tuto pro nás důležitou oblast rozproudit, vložit tam energii a aktivitu, protože nevíme, co nás potom čeká, co ta energie vlastně rozproudí.

A tak si hovíme spokojeně ve své ulitě a děláme, že to venku se nás netýká. Ledovost a odtažitost, uzavřenost a nechuť prozradí studené nohy a ruce.

Jen cvičením, skutečným tréninkem se rozehřejme a vženeme krev a tím živiny (pochopení) do každé buňky, do té oblasti svého života, kterou máme trénovat.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz