Ploché nohy

Chodidlo je ukazatelem naší stálosti, stability a trvalosti, našeho zakořenění a spjatosti s domovem.

Pokud je chodidlo pružné, znamená to, že dokážeme nejen pevně stát na svých nohou a pevně se umíme postavit k životním výzvám a úkolům, ale současně uznáváme duchovní principy a mravní hodnoty, máme v rovnováze materiál i duchovno.

Pokud se nám klenba nohy bortí, ztratili jsme tuto rovnováhu, buď to přeháníme s duchovnem a nemyslíme na důležitost uzemnění, nebo naopak upřednostňujeme pouze materiální pohled a za tím si jdeme bez ohledu na vyšší principy.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz