Obezita

Nadváha znamená touhu po pozornosti, lásce a bezpečí.

Současně vnitřní strach z okolí, ze kterého lásku necítím.

Přejídání (tj. přijímání více energie než její vydávání), je náhradní uspokojování něčeho, co máme pocit, že chybí v našem nitru. Místo vnitřního naplňování se obalujeme zvnějšku, vytváříme si “obranné hradby” z tuku (znáte lepší izolaci?), odkud se nemůže ztratit žádné teplo (láska). Jenže ani žádné neproudí dovnitř.

Je to také hledání vlastní „váhy“ a důležitosti.

Tedy neláska a malé sebevědomí (někdy před druhými i sebou samým důkladně maskované – jenže tělo se ošálit naší myslí nedá).

Řešení nadváhy je hledání místa pro sebe samotného ve svém životě!

Mnoho lidí obtížně hledá své místo, bojí se prostě jít za svým, žít podle sebe a neohlížet se na “zaručeně správné názory” našeho okolí. Umíme nevnímat nelásku kolem sebe, nevšímat si hádek a svárů? Mnoho nás to neumí!

Přesto někteří se chápou a přijímají lépe, zatímco jiným to ještě nejde.

Někdo už prostě ví, že je pro sebe ten nejdůležitější, nejkrásnější a nejvíce hoden lásky, někdo nepotřebuje hledat lásku mimo sebe a dokonce je schopen to také v životě a vztazích realizovat – ten nemívá problémy s nadváhou.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz