Krátkozrakost

Krátkozrakostí trpí především děti a mladí lidé, protože především se zabývají tím, co je jim nejblíže, tím, co se jich bezprostředně dotýká a co je ovlivňuje tady a teď.

Nevidí, jak jejich rozhodnutí ovlivní jejich život v budoucnosti.

Krátkozraký člověk má buď projevy lehkovážného chování, nebo naopak nezdravé snaživosti.

Krátkozrakost se často dospíváním sama upravuje. Léčbou je uvědomění si života jako sledu příčin a následků, kdy každá akce má svou reakci. Uvědomění si širších souvislostí mých osobních rozhodnutí.

Pokud je člověk krátkozraký v dospělosti, často se zatvrzele zabývá pouze vlastním prospěchem, myslí jen na sebe a své problémy, chybí mu nadhled.

Oči jsou kontrolkou našich jater, proto je třeba zpracovat téma agresivity, vzteku, nespokojenosti a zatvrzelosti.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz