Kardiostimulátor

Pokud člověk vše, co má a umí, rozdá druhým lidem, věnuje jim veškerý volný čas, vše podřídí touhám a chtěním druhých, i když jsou to ti, které miluje, není to láska.

Ztrácí se láska k sobě a nastává nesoulad mezi braním a dáváním, nastává srdeční arytmie.

Kardiostimulátor prodlouží čas, který je nám ve škole života dán, je jen na nás, zda ho využijeme k dalšímu vzdychání nad svým osudem, že ačkoliv se snažíme denně, jak můžeme, pro druhé se obětujeme, žádnou kladnou odezvu to u nich nevyvolává, nebo zda dokážeme projevit svůj názor, své postoje, potřeby a touhy, a také je realizovat.

Je potřeba druhým lidem pomáhat, šířit dobro a ukazovat, jak žít v lásce.

Ovšem lásku k sobě nesmíme nechat přebýt jinou “láskou” – k druhým lidem.

Pokud totiž dost nemilujete sebe, nemůžete dost milovat ani druhé. Láska dávaná je ta pravá – a to všem, i sobě.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz