Alzheimerova choroba

Předčasné stárnutí, sejití z cesty, výzva naučit se svět pozorovat dětskýma očima, oprostit se od minulosti s jejími vazbami a závazky.

Varování před porušením harmonie, nechtít v produktivním věku nést větší zátěž, než která nám byla životem určena, nechtít vědět, získat a znát víc, nežli je zdrávo a potřebujeme, nemířit příliš vysoko.

Kde je práce, musí být i odpočinek, demence je výsledkem celoživotního přetěžování hlavy.

Nenechejme se štvát tím, co nám radí rozum. Komu vládne hlava, chybí srdeční záležitosti, nemívá příliš radosti.

Vše materiální a zevní je pomíjivé, jediné, co zůstane, jsou vzpomínky na lásku rozdanou druhým lidem.

Ten, kdo se o nemocného stará, si má uvědomit důležitost skromnosti v životě.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz