Atróza

Duchovní i duševní deformace, deformace vlastního bytí, špatné chování, těžkopádnost.

Bolí-li nás a tuhnou klouby, pak jsme nedokázali s pokorou snášet obtížné životní zkoušky a sklouzli k tvrdosti, zatvrdili se, stali se nepružnými.

Je třeba prohřívat láskou vztahy stejně jako termoforem své klouby.

Všichni jsme nedokonalé děti na cestě za lepším JÁ, nemáme tudíž právo nikoho za nic soudit, kritizovat a odsuzovat.

Učme se přijímat nepěkné chování druhých jako vlastní školu tolerance a pochopení, zda umíme milovat bez podmínek.

Snažme se pochopit, že druzí se jen převlékají do nepěkných šatů, aby z lásky k nám nám umožnili sami sebe posunout, stát se lepšími, chápavějšími, tolerantnějšími, láskyplnějšími.

V každém případě se tak alespoň zbavíme zloby a zabráníme dalším postupujícím potížím s klouby.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz