Mount Vernon

Mount Vernon Dr. Bach měl potěšení z jednoduchých věcí života. Poslední roky svého života strávil ve svém dome v “Mount Vernon”. Zde se staral o svou zahradu, ve které ještě i dodnes rostou mnohé léčivé rostliny, vyráběl nábytek pro svůj dům a věnoval se vztahům se sousedy na vesnici.

Dr.Bach žil v Mount Vernon se svými blízkými kolegy – Norou Weeks a Victorem Bullenem, kteří se na jeho přání starali dál o jeho práci a pokračovali v přípravě jeho esencí po dobu 44 let do Nořiny smrti v roce 1978. Ale i oni měli své věrné a důvěryhodné partnery, na které se převedlo pokračování životního díla Dr.Bacha. John Ramsell, jeden z “opatrovníků” , se s plnou sílou angažoval v Mount Vernon do roku 1971. Ve své dlouholeté spolupráci s Norou a Victorem získal jedinečný vhled a poznání. Nora Weeks ho osobně zasvětila do práce a jmenovala důvěrníkem . Od roku 1985 pracovala společně s ním a vede “Bachovo Centrum” v Mount Vernon i jeho dcera Judy Howard.

Příprava mateřské tinktury je ještě i dodnes vedena důvěrníky z Mount Vernon. Místa výskytu rostlin, ozančená Dr.Bachem, se využívají do dnešní doby.

Mount Vernon kromě toho slouží i jako vzdělávací centrum, ve kterém se pravidelně pořádají kurzy a semináře.

Od smrti Dr.Bacha v roce 1936 se jeho osobní věci a písemnosti uchovávají v archive Mount Vernon. V domě se dodnes nachází mnoho dřevěného nábytku od Dr.Bacha.

Dr.Bach byl pevně přesvědčen, že tento jednoduchý systém léčení se stane medicínou budoucnosti. Čím dál více lidí objevuje jeho jemné preparáty a má užitek z jejich použití.

Když budou jednoho dne součástí každé domácí lékárničky a budou považovány za tak samozřejmé jako je náplast, se sny a přání Dr. Bacha pro nás všechny naplní.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz