Psaní opravdu léčivého terapeutického deníku

Terapeutický deníkVšichni zažíváme v životě těžké chvíle, které se nám zaryjí do paměti. Chvíle, které nás srazí na kolena a na Duši zanechají hluboký šrám.

"Když nás někdo blízký zradí, máme na vybranou, jak se zachovat. Můžeme si stěžovat (což je velice časté), dovolávat se starých zlatých časů, upadnout do sebelítosti a beznaděje, nebo si lízat rány ega tím, že budeme zrádce neustále obviňovat a živit v sobě nenávist a myšlenky na pomstu (v obou případech je ohroženo jak naše psychické, tak i fyzické zdraví).

Můžeme si ovšem také zvolit cestu soucitu a statečnosti - nechat smutek působit a dovolit bolesti, vzteku a strachu, aby nás zavedly zpět do minulosti, kde si připomeneme zranění, která jsme kdysi utrpěli.

Dáme-li emocím průchod, aniž bychom kohokoli obviňovali nebo mu chtěli oplácet stejnou mincí, znamená to, že jsme vynesli na světlo pozitivnější stránku své povahy a uzdravíme se.

Otevřeme si prostor, abychom vyřešili dosud nevyřešené problémy z předchozích vztahů a žili vyrovnanější život, ať už s partnerem nebo bez něho."

- z knihy Odvaha důvěřovat, David Richo 

A teď se ptáte: co s tím?
Budete dělat něco pro vás velmi důležitého…

  1. Najděte si volný čas, kdy budete sami. Kdy budete zcela nerušeni, kdy budete mít čas jen sami pro sebe. Máte-li to ráda zapalte svíčku.

  2. Doporučuji si pořídit zvláštní zápisník (některým bude stačit třeba i papír, ale to je v pořádku).
    Mi osobně na takových věcech velmi záleží a myslím si, že si to zaslouží něco výjmečného.

  3. Počítejte s tím, že takhle terapie nebude patřit k nejpříjemnějším, ale za to bude velmi očistná.

  4. Přijdou návaly bolesti, strachu, vzteku a další vlny emocí, které v sobě za ty roky hromadíme.
    Je to naprosto v pořádku, čím více si dovolíte emoce, které se budou drát na povrch prožít, tím efektivnější bude Vaše práce.
     

Začínáme…

Terapeutické zápisníkyMilá, krásná Duše…
děkuji, že čteš tyto řádky a že ses rozhodla vydat touto cestou. Je na Tobě, jestli se chceš věnovat jednomu okamžiku, nebo si projdeš, celý svůj život.

Já jsem si přála pořádek z gruntu a tak jsem začala ode dne, kdy jsem se narodila.

Ať si vybereš jakkoliv, vzpomeň si na každou bolest, na každý střípek Tvého života či onoho okamžiku, kdy ses necítil/a hezky a bylo Ti ublíženo. Tuto událost si zapiš a nechejte si pod touto událostí prázdné místo.

A pomaličku připisuj další a další a věř, že si budeš vzpomínat na další události. Mysl se tak otevře a budou se vyjevovat další události, které jsi dávno vytěsnila ze své mysli.

Vím, že to bylo velmi, velmi náročné a bolestivé, ale ta nejdůležitější část právě přijde.
Pod každou událost, kterou sis vypsala, prosím zkus se rozpomenout, jak ses u toho cítila a to je klíčový okamžik. Vytáhnout na povrch vše, co se v Tobě, moje milá a odvážná Duše odehrávalo. Vytáhnout hluboké křivdy, zrady, zranění, odmítnutí a opuštění… 
Níže nalezneš seznam, který Ti pomůže.

Nezbytnou složkou k našemu vyjádření jsou pocity. Rozvinutí slovní zásoby pro vyjádření pocitů, které nám umožní jasně a konkrétně pojmenovat nebo rozpoznat vlastní emoce.
Když se odvážíte být zranitelní tím, že vyjádříte své pocity, nastanou zázraky.

apaticky
bezbranně
beznadějně
bídně
cítíme paniku
cítíme lítost
cítíme obavy
depresivně
dopáleně
dotčeně
duchem nepřítomně
frustrovaně
hanebně
hrozně
chladně
indiferentně
labilně
lhostejně
líně
marně
mdle
melancholicky
mizerně
mrzutě
nabručeně
nakvašeně
nanicovatě
napnutě
nasupeně
naštvaně
nedůtklivě
nedůvěřivě
neklidně
neochotně
nepohodlně
nepoctivě
nepokojně
nerozhodně
nerudně
nervózně
nespokojeně
nešťastně
netečně
netrpělivě
nevraživě
nevrle
nevraživě
nevrle
nezúčastněně
nostalgicky
ochable
ochromeně
opuštěně
osaměle
ospale
otráveně
otupěle
pasivně
pesimisticky
podezíravě
podráždění
pokoření
popletení
popuzení
protivně
provinile
přecitlivěle
překvapeně
raněni
rozčarováni
rozčilení
rozháraně
rozhněvaně
rozhořčeně
rozladěně
rozmrzele
rozpačitě
rozrušeně
roztěkaně
roztrpčeni
roztržitě
rozzlobeni
rozzuřeni
skepticky
sklesle
sklíčeně
slabě
smutně
stísněně
strašně
strnule
šokovaně

špatně naladěni
tesklivě
tíživě
uboze
unaveně
ustaraně
utahaně
uvedeni do rozpaků
úzkostně
váhavě
vlažně
vyburcovaní
vyčerpaní
vyděšení
vydráždění
vylekaní
vynervovaní
vyplašení
vysílení
vystrašení
vyvedení z rovnováhy
vzbouření
vznícení
zahanbení
zahořklí
zaražení
zarmoucení
zarytě
zasmušile
závistivě
zbavení iluzí
zdeptaní
zdráhavě
zdrcení
zhnusení
zklamaní
zlostně
zmatení
znechucení
zneklidnění
znepokojení
znudění
zoufale
zviklaně
žalostně
žárlivě

  

Jistě máš už hotovo a já jsem Ti chtěla říct, jak jsem na Tebe pyšná. Jsem hrdá, že jsi sebrala odvahu a ponořila se do hloubek, které málem byly zapomenuty časem.

Bylo důležité se vrátit do každé vzpomínky a vytáhnout emoce, které se k ní vázaly. To je to, co je tak hluboko zasunuto a zapomenuto. Dáme-li těmto emocím průchod, aniž bychom kohokoli obviňovali nebo mu chtěli oplácet stejnou mincí, znamená to, že jsme vynesli na světlo pozitivnější stránku své povahy a uzdravíme se.

Otevřeme si tak prostor, abychom vyřešili dosud nevyřešené problémy z předchozích vztahů a žili vyrovnanější život.

Jak se nyní cítíš?
Cítíš mohutnou úlevu? Prvotní pocity mohou být i takové, že jsi skládala uhlí a jsi unavená až běda a i tento pocit je naprosto v pořádku. Ať je to tak, či onak, udělala jsi obrovský kus práce.

Nyní, začíná pro Tvůj život zcela nová etapa. Všechno je jiné…nové.
Harddisk (tvé vzpomínky a bolesti)  byl přepsán a začínáš zcela novou kapitolu svého života.

Světlo v vsrdci

Gratuluji Ti  

Pokud potřebuješ v sobě doladit drobnosti a uklidnit emoce, doporučuji Bachovy esence na míru »


Sandra Carić

Jmenuji se Sandra Carić certifikovaná poradkyně pro Bachovy květové esence. Od roku 2007 sbírám své zkušenosti s Bachovými esencemi, abych dnes od problémů dokázala pomoci i vám.

Můj životní příběh mne dovedl k práci s esencemi, které mi ukázaly jak lze jemným a bezpečným způsobem porozumět tomu, co se mi v životě dělo, ale zejména pochopit sebe sama.  Více o mně naleznete tady >>

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz