Bechtěrevova nemoc

Nevědomé zřeknutí se ženského pólu a tím pohyblivosti a flexibility.

Ztělesněný požadavek ega, ztělesněná nepoddajnost, strnulost.

Výzva zůstat sám vůči sobě přímočarý, kultivovat maximální skromnost a sebeomezení.

Bechtěrevova choroba postihuje mnohem častěji muže, protože ženy bývají pružnější, duchovně pohyblivější a přístupnější k potřebným změnám náhledu na život.

Pokud touto nemocí trpí žena, pak nevidí, co je všem v okolí zřejmé, a sveřepě prosazuje své představy. Většinou se sice snaží druhým pomáhat, ale jejich pohled na daný problém či vztah není správný, a nechtějí se o tom dát přesvědčit. Touží pomáhat, ale po svém, což je často jako vnucování se, páchání dobra, o které nikdo nestojí.

Výzvou starat se jen a jen o sebe, pokud někdo požádá o pomoc, neodmítnu, ale nevnucuji nic víc.

Důležité je naučit se milovat sám sebe a druhé, nebýt tolik zásadový, nestavět druhým mantinely a překážky v jejich rozletu.

Tato nemoc svírá tím více, čím více vy svíráte své okolí.

Naučte se nechat ostatní žít tak, jak oni chtějí, naučte se každého přijímat s láskou a porozuměním, každý ať dělá, co chce sám. Naučte se radovat z každého okamžiku, z každého nádechu a úsměvu kolem sebe a sám je rozdávejte.

Musíte roztát láskou, pak vás přestane tvrdost drtit.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz