Tlak krve vysoký

Příliš vysoká dynamičnost, potlačená agrese, potlačené emoce, ctižádost, chybějící pružnost.

Příliš tlačím na sebe či na druhé.

Neustále žiji v konfliktní situaci, aniž bych ji řešil.

Potlačené nepřátelství, druzí mne rozčilují, že nedělají, co já chci, většinou však nic nezmůžu, tak tuto agresi v sobě zbržďuji.

Pokus vše kontrolovat, mít vše pod dohledem a organizovat. Komunikační problém, utlačené srdce egem, rozumem.

Buďme trpěliví s nedokonalostí druhých, i my máme své chyby, které se nám zatím nepodařilo zvládnout, nechme každého, ať si žije svůj život takový, jaký chce on sám.

Uvědomme si, že nikoho nezměníme, jen sami sebe, druzí jsou jen naši trenéři, učí nás milovat a nechat být.

Učme se komunikovat o svých citech, nechme mluvit své srdce, učme se být shovívaví, tolerantní, laskaví, učme se být láskou…

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz
X

energie dní

RESCUE ZDARMA

  
Do konce září, ke každé objednávce
30 ml RESCUE namíchaná lahvička
ZDARMA  ♡

***podpis Sandra