Magické rostliny: Jetel

Jetel

JETEL

Planetární vládce: Merkur

Harmonické vztahy: se všemi živly, rod - mužský, svátek - Beltane, magická pomůcka - pentagram, kov - měď, povaha - horká

Vztahy k božstvům: Afrodita, Freyja, Hathor, Venuše

Tradice:
V antických mýtech se jetel vždy těšil hluboké úctě a svými trojčetnými listy symbolizoval triádu: trojici bohyň, keltský koloběh slunce, později též křesťanskou nejsvětější trojici.

Říká se, že hadi se nikdy nevyskytují tam, kde roste jetel. O jeteli plazivém se zasadil sám sv. Patrik, který vyhnal všechny hady z této země; lze to považovat za metaforu překonání pekelných sil a pohanství.

Podle křesťanské tradice představuje jetelový čtyřlístek kříž a toho, kdo ho při sobě, ochrání před ďáblem, čarodějnicemi, před zjevením bájných bytosti a duchů; vyléčí také jeho nemoci a zajistí mu šťastnou budoucnost. Podle středověkého říkadla symbolizuje každý lístek různé aspekty štěstí, osudu, blahobytu, věrné lásky a pevného zdraví. O jeteli s listy složenými z pěti lístků se říkalo, že přináší neštěstí (v paměti lidí možná utkvělo, že kdysi mělo číslo pět vztah k pohanské Bohyni, a proto bylo pro křesťany zlořečené), zato jetel s dvěma lístky umožňoval dívkám, aby ve snu spatřily budoucího manžela.

Jetelový čtyřlístek byl magickou bylinou proti kouzlům zlomyslných skřítků.

Lidové pověry:
O čtyřlístku se říká, že přináší štěstí a zabraňuje šílenství. Měl by se ale utrhnout hned ráno.

Chcete-li, aby se vám zdálo o dokonalém partnerovi, dejte si pod polštář čtyřlístek.

Noste čtyřlístek při sobě, a první osoba, kterou potkáte, bude váš budoucí partner.

K uchování mládí seberte za svítání prvomájovou rosu, ponořte do ní tři jetelové lodyhy a nechte stát ve stínu. Příští den si vodou potřete obličej a stejně si počínejte i v dalších dnech, dokud vodu nespotřebujete.

Použití v magii:
Jetel doprovázel rituály zasvěcené Trojjediné Bohyni a byl také původně její rostlinou. Protože podněcuje vize, měl umožnit pohled do jiných světů. Připravoval se z něj čaj a přidával se do kadidla, obojí údajně pomáhalo navázat spojení s nadpřirozenými bytostmi, zvlášť o svátku Beltane, který je rozmezím dvou ročních období.

Jetel také přispívá k vyvážení lidské energie s energií čtyř živlů. Jetelem se světil rituální pentagram a měděné nástroje, např. nůž na byliny.
Sandra Carić

Jmenuji se Sandra Carić, jsem terapeutka EFT a certifikovaná poradkyně pro Bachovy květové esence. Od roku 2007 sbírám své zkušenosti s Bachovými esencemi, abych dnes od problémů dokázala pomoci i vám.

Můj životní příběh mne dovedl k práci s esencemi, které mi ukázaly jak lze jemným a bezpečným způsobem porozumět tomu, co se mi v životě dělo, ale zejména pochopit sebe sama.  Více o mně naleznete tady >>


 

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz