Svalová atrofie

Ztráta schopnosti jednat, nechuť řešit úkoly a problémy, strach z neúspěchu a následků.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz