Pocit méněcennosti

Přesvědčení, že nejsem hoden toho, abych byl milován, chybějící láska k sobě samému, negativní obraz sebe, výzva k poznání toho, kdo vlastně jsem.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz