Dětské nemoci

Proces přizpůsobování se světu, kroky k dospělosti, vypořádávání se skutečnostmi.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz