Alkoholismus

Hledání sebe sama, pocit přetížení, nedostačující pohotovost čelit životním problémům.

Člověk má pocit, že se nic nedaří podle jeho představ, že má stálé překážky na cestě ke spokojenosti a radosti. Alkoholem ničíme svá játra, svou továrnu na sny, a tím se dostáváme do začarovaného kruhu, ze kterého většinou sami vyjít neumíme.

Alkoholismus, “pití z láhve”, symbolizuje kojenecký věk, a tak ukazuje na naši touhu vrátit se do doby dětství, kdy neneseme zodpovědnost za nic ve svém životě.

Je potřeba pochopit, že ve chvíli, kdy my upadáme a vzdáváme své snažení za něčím, co chceme dokázat, bychom měli zmobilizovat své síly a aktivně bojovat za svůj růst.

Zbavit se jakékoliv závislosti je přijmout zodpovědnost za svůj život, nenechat se zmítat životem, jak se mu zlíbí.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz