Tyrkysová (azurová)

TyrkysováTyrkysová barva je soutokem modré a zelené. Modrá přináší potřebu osvobození a vyjádření vlatní osobnosti. Zelená uvádí tyto potřeby do souladu s potřebami ostatních a pomáhá uchovávat vzájemnou rovnováhu. Tyrkysová barva v nás tedy svými účinky podporuje v živém spojení s okolním světem. Povzbuzuje nás k tomu, abychom světu sdělili obsah svých myšlenk a citů, a ve stejném smyslu nás otevírá působením dtuhých lidí. Je to barva komunikace s okolním světem.

Proto se její účinek vztahuje i na všechny oblasti lidské činnosti, které tuto komunikaci umožňují. V tomto smyslu hraje v dnešní době významnou roli technika. Počítače, mobilní telefony, doprava nejrůznějšími prostředky, činnost médií, výuka cizích jazyků apod. se staly běžnou součástí našeho života. Není mnohdy snadné tyto věci alespoň v přiměřeném rozsahu akceptovat, ale jejich úplné odmítnutí  by nás nutně zavedlo do izolace.

Tak jsou dnes mnozí lidé doslova přinuceni k tomu, aby vyšli ze svých úkrytů a překonávali nechuť a někdy i odpor k technickým vymoženostem, protože by jinak nedostali práci, nemohli by studovat, nemohli by prezentovat sami sebe. V podstatě to však není nechuť k technickým prostředkům, které mají život přee usnadňovat, ale právě nechuť ke komunikaci.

Důležitým rozměrem komunikace je vnímání vlastních duševních a tělesných potřeb. V těchto rovinách jsou skutečné vlastní potřeby a touhy často překryté přijatými návyky, jejich následování z nás dělá automaty, které produkují a konzumují, co se jim určí. Tyrkysová barva napomáhá rozeznávat automatismy v myšlení, řeči nebo obecně ve způsobu života. Povrchní či zaběhnutý způsob uvažování vyplňuje častou velikou část dne. Proto nás mnoho věcí v životě bez užitku míji, neboť jsou odfiltrovány automatickými reakcemi a posuzováním. Proto také v našem životě mnoho věcí chybí, přestože jsme je mohli zachystit a získat. Je to způsob, jakým získáváme svoje chyby. tyrkysová

V tyrkysové barvě se stáváme lepšími pozorovateli života a šancí, které dostáváme často zcela nenápadným způsobem: v jedné prosté větě, úsměvu nebo bolesti těch, kteří žijí kolem nás.

Často se snažíme sdělit své prožitky a poznatky také formou umění, psaním knih nebo jednoduše svým chováním a postoji. Zásluhou této intenzivní výměny zkušeností jsme donuceni ke zrychlenému prožívání. Můžeme si rychleji a bezprostředněji vytvářet úsudky, korigovat své názory a dospívat k novým rozhodnutím. Tak se naše aktivity znatelně rozšiřují a prohlubují, což většina z nás vnímá jako nedostatek času.

Známá věta: "změna je život" je věta tyrkysové barvy. Ukazuje na potřebu přizpůsobivosti, tedy na potřebu udržovat tempo s okolním životem,  jež nás bez ustání pobízí k dalšímu zdokonalování. Přizpůsobivost tedy nemá nic společného s rezignací, která znamená tolik, že se člověk vzdal a zůstal netečný. Přizpůsobivost je naopak nejlepší záchranou proti rezignaci, neboť přizpůsobivý člověk je neustále ve střehu a bez odkladu reaguje na varovné signály stejně jako na povzbudivé podněty. Tím se udržuje v nepřetržitém kontaktu s přítomnou situací a nezůstává e svých názorech na úrovni prošlé historické epochy. Je ovšem třeba správně zvážit, čemu se má člověk přizpůsobovat a co si má představovat pod svým vývojem a zdokonalením.

Existují v našem světě dvě možnosti, které stojí ostře proti sobě, přičemž každé se lze přizpůsobovat.
Jednu možnost naznačuje vývoj přírody, druhou možnost naznačuje vývoj civilizace. Dva protiklady, které stále ostřeji vystupují proti sobě. Stojíme před sebou, při níž oceníme každého dobrého rádce.

Tyrkysová barva vytváří průzračný most k propojení s přírodou i k propojení s duchovním světem.

Pomáhá nám k tomu, abychom vnímali a následovali ty správné podněty, to znamená, abychom se dokázali nejenom  přizpůsobit, ale především abychom se dokázali přizpůsobit správným směrem.
V této souvislosti je zajímavé, že kupříkladu drahokamy, které mohou pomáhat k rozvoji intuice a tím ik správné orientaci, často vykazují přítomnost tyrkysové barvy a neb tyrkysové záblesky: tyrkys, labradorit, opál, chryzopras, chryzokol.

Den tyrkysové barvy vybízí ke komunikaci. Ideální je návštěva úřadů, kde se konečně po několika předchozích marných pokusech domluvíme. Když se nedomluvíme vůbec, není chyba v kalendáři. Znamená to jen, že téma komunikace se momentálně projevuje svým stinným pólem.

Tyrkysový den nám vůbec poskytuje výbornou příležitost k pozorování, jak tyrkysové téma snášíme nejenom my osobně, ale také okolní svět.  Přesto je velmi dobrý den k pokusům o vyřízení všech záležitostí, které jsme nechali uležet s tajným přáním, že se vyřídí samy od sebe.

Snadněji zvedneme telefon, zapíšeme se do autoškoly nebo se přihlásíme do počítačového kurzu. To však neznamená, že máme vyhráno - k tomu je třeba ještě mnoho tyrkysových dnů. Když se nám v tento den podaří sehnat zaměstnání, nebo uzavřít dobrý obchod, budeme již tušit, jaký vliv mohl stát v pozadí. tyrkysová

Chystáme-li v životě změny, můžeme se tento den s konečnou platností rozhodnout. Přinese-li život změny neočekávaně, jsme schopní je lépe akceptovat. Rozhodujeme se intuitivně, to znamená iracionálně. Z důvodu vlastní bezpečnosti začínáme maličkostmi, abychom získali jistotu a vůbec si ujasnili, jak se intuitivní pokyn projevuje. Všímáme si více nápadů, které nám připadají zvláštní nebo dokonce divné. Čekáme třeba návštěvu přátel a něco nám řekne, abychom prostřeli pro tři. Nápad okamžitě zavrhneme. Přijdou tři. Nebo nás něco nutí, abychom při jízdě na dálnici neplánované zatavili na nejbližším parkovišti. V tomto případě z nějakho nevysvětlitelného důvodu poslechneme. Po půlhodině pokračujeme. O několik kilometrů dále zastavujeme v zácpě, která se vytvořila v důsledku řetězové havárie. Začínáme chápat, že ke komunikaci není vždy technických vymožeností, bez nich se lze nakonec obejít.
Ale je možné se obejít bez tohoto zvláštního nástroje v nás, který nás může zachránit a také nás často opravdu zachraňuje? Začínáme pomalu věřit na neuvěřitelné, až se jednoho dne konečně přestaneme trápit. Intuice se pro nás stane nezpochybnitelným komunikačním a navigačním prostředkem, s jehož pomocí se jistě a bezpečně pohybujeme nejenom po cestách tohoto světa. Pak se budeme podivovat lidem, kterí se intuici ještě vysmívají. Tím spíše, že se jim pohrdání intuicí nesčetněkrát v životě vymstilo.

Tyrkysové barva se vztahuje k horní části hrudníku. Tělesně se projevuje její účinek výrazně v oblasti kůže. Může být pomocí při popáleninách, při hojení jizev.
Podporujete tvorbu kolagenu a tím posiluje elasticitu a pevnost kůže.
Uvolňuje napětí centrálního nervového systému, napomáhá klidnému spánku. Všestraně podporuje regenereaci organismu.

Zdroj: Jan Palouček, Poselství barev

Počet komentářů celkem: 0
webové stránky od r3d.cz