Jak si přát práci 3

přát práci Úskalí, na kterých je možné při přání si ztroskotat
 
Čím častěji se naše pozitivní myšlenky zabývají naším vysněným zaměstnáním, tím dříve se ho dočkáme. Ovšem ne vždy nám připadá snadné ve svém pozitivním postoji vytrvat, protože každá zpráva o hromadném propouštění, každé přesunutí firmy do zahraničí, každá racionalizace výroby podněcuje naše obavy. Denně slyšíme o chybějících pracovních nebo učebních místech.
 
Čím více se těmito špatnými zprávami zabýváme, tím více se dostáváme do světa myšlenek na to, že by nás mohl rychle postihnout stejný osud, čehož se bojíme. Když jsme pak skutečně propuštěni nebo nedostaneme žádnou práci, náš strach se potvrdí jako oprávněný. Vždyť jsme to přece hned věděli!
Ale co jsme věděli? Že se naše myšlenky uskuteční? Ve skutečnosti jsme se jen nechali ovlivnit strachem jiných lidí. Dovolili jsme mu, aby se stal naší pravdou, a proto se nyní nacházíme tam, kam jsme se dostali díky síle svých myšlenek - i když nevědomě.
 
Každý nedostatek má nějakou duševní příčinu.
* Věříme-li, že to nedokážeme, skutečně se to stane.
* Věříme-li, že jsme odkázáni na to, že nás z naší mizérie vytáhnou jiní, stane se tato myšlenka skutečností. Jen budeme muset možná hodně dlouho čekat, než si dá někdo tu práci, aby nám z ní pomohl.
* Jsme-li pevně přesvědčeni o tom, že máme(!) úžasné pracovní místo, tak se to také stane skutečností.
* Nenechte se proto ovlivnit vnějšími okolnostmi a nedovolte, aby vaše myšlenky poklesly ještě více do beznaděje.
* Nedívejte se na zprávy v televizi, které by mohly narušovat vaši vlastní energii. Ani neposlouchejte zprávy v rádiu, které vyvolávají obavy.
* Soustřeďte se na sebe sama a svou sílu.
* Vytáhněte se pomocí afirmací ze své energetické propasti a uveďte se opět do souladu s výhradně pozitivní náladou
* Nikdy nezapomeňte, že vše se děje z vaší vůle a vaše vůle povstává z vašich myšlenek.
* Vytrváme-li pevně ve své víře, může se uskutečnit i nemožné.
 
Někdy se okolnosti v životě promění natolik, že už člověk není se sebou a svou prací spokojen, ovšem nemá odvahu a sílu sám provést změnu. Právě tehdy je úspěšné přání si tím nejlepším způsobem, jak vyslat jemnohmotnou energii a nasměrovat své vědomí na to, co by bylo v dané fázi nejlepší.
 

* * *
- z knihy Prostě si to přejte, a to s lehkostí; Pierre Franckh
Počet komentářů celkem: 0
webové stránky od r3d.cz