Zvolené články:

Pomoc Andělů

"Jestliže jste nás, své anděly a průvodce, požádali o pomoc, můžete se automaticky uvolnit s vědomím, že je o všechno postaráno a že kdykoli bude třeba, abyste něco udělali vy sami, dostanete k tomu jasný impuls. Celou záležitost pak můžete pustit z hlavy, což jí jen prospěje, neboť nebude pod tlakem a my na ní budeme moci v zákulisí pracovat.
Velice často však děláte tu chybu, že sice požádáte o pomoc, ale pak se stejně bojíte a dál do situace zasahujete. Váš rozum prostě nevěří, že je o danou věc postaráno, když ON SÁM se nestará. Je to nelogické, a proto s tím míváte takové problémy.

K tomu, abychom mohli vzít věci do našich rukou (tak, jak nás o to žádáte) a abyste si vy mohli oddechnout, je zapotřebí vaše víra. Vaše víra znamená, že se nebojíte danou situaci opravdu odevzdat nám a spolehnout se, že všechno dopadne dobře a že v pravý okamžik od nás dostanete vedení k tomu, co budete moci pro pozitivní vývoj věcí udělat vy sami. Pokud se však bojíte, hledáte nějakou "záruku" a i přes své modlitby se stále všechno snažíte kontrolovat a řídit, pak jste nám své záležitosti ve skutečnosti neodevzdali a nemůžete se tedy divit, že jsme vám nemohli pomoci. Musíme respektovat vaše svobodná rozhodnutí, a pokud se i přes modlitby rozhodnete nám nedůvěřovat a raději se tím nadále zabývat, "co kdyby to nevyšlo", pak je to vaše volba a my máme svázané ruce.

Nevyslyšené modlitby neexistují. Vašim modlitbám nasloucháme a odpovídáme na ně v každém okamžiku. Jste to však vy, kdo rozhoduje o tom, zda odpovědi přijmete a budete podle nich také jednat, či nikoli. Vzdejte se svého strachu i pocitu, že všechno musíte udělat a zajistit sami. Vaše modlitba není jen nějaká "pojistka" pro případ, že by vaše vlastní řešení selhalo. Je to skutečná žádost o pomoc a my vždy děláme vše, co je v našich silách, abyste byli šťastní vy i další lidé, kterých se daná věc týká. Máme-li však situaci řešit my, musíte se jí zcela pustit a přenechat nám ji. Jinak to nepůjde. Snahou všechno řídit a kontrolovat nám zasahujete do našeho díla. A kromě toho si pak vším tím "myšlenkovým šumem" bráníte v jasném rozpoznání odpovědí na vaše modlitby a vedení, které vám dáváme. Následně získáváte dojem, že vaše modlitby nebyly vyslyšeny ani zodpovězeny, a tím spíš se pak utvrzujete v pocitu, že se nemůžete na něco takového spoléhat.

Váš rozum zná pouze logické postupy založené na vašich zkušenostech a logických souvislostech. Cokoli nespadá do logiky, pro váš rozum není reálné ani spolehlivé. Na svou cestu životem jste však nedostali jen rozum, ale i srdce. Dejte svému srdci šanci. Vaše srdce vidí mnohem dál a cítí, kudy vede ten správný směr, ať už je to jakkoli nelogické. I my vám na vaše modlitby odpovídáme prostřednictvím vašeho srdce. Nebuďte tedy uvěznění v hlavě, ale soustřeďte se do svého vnitřního centra plného klidu a míru. Jakmile utichne váš myšlenkový šum, začnete vnímat ono jemné vedení, kterého se vám dostává po celou dobu a v každém okamžiku. Není se čeho bát. Jsme stále s vámi a prosíme vás, abyste nám opravdu věřili. (Pokud se na nás spoléhat bojíte, můžete nás požádat i o pomoc s uvolněním tohoto strachu. Konečné rozhodnutí se ho vzdát je však opět pouze na vás.)

Rozhodněte se jasně, zda chcete nebeskou pomoc či nikoli, a pokud ano, buďte ochotni nám svou situaci skutečně odevzdat. Nemůžeme s ní nic udělat, dokud ji opravdu nemáme plně ve svých rukou. Vaše myšlenkové kontrolování a zasahování nám maří práci, kterou jste po nás žádali. Dovolte si tedy uvolnit se a nalaďte se na klid a mír ve svém srdci. Tam pak také najdete všechny potřebné odpovědi a skrze něj vás rovněž povedeme konkrétně dál, jakmile k tomu nastane správný okamžik."

Musíme si dobro a růst něčím zasloužit?

"Mnohdy si do života přitahujete utrpení kvůli svému zažitému přesvědčení, že dobro a růst si musíte něčím zasloužit nebo ho něčím vykoupit. Jinými slovy věříte, že bez utrpení se váš růst neobejde. I když můžete ve chvílích velké bolesti dojít k hlubokým uvědoměním, není to podmínkou. Růst a učit se můžete i bez zbytečného utrpení. Váš vnitřní pozitivní rozvoj není žádný obchod, kde byste museli dát něco za něco. Můžete žít radostně a šťastně a přitom krásně růst a rozvíjet se. Pro to, abyste se stali svatými, se nepotřebujete stát mučedníky. Jste úžasné a silné bytosti, které v sobě nesou odraz Stvořitele, a díky tomu mohou v lidském světě konat zázraky. Váš svět vás potřebuje! Zatímco zbytečně trpíte, trýzníte se a obětujete, někde ve světě čeká něco, co můžete změnit k lepšímu, nebo někdo, komu můžete pomoci - a kdo může zase pomoci vám. Zamyslete se tedy nad tím, zda se skutečně potřebujete trápit a zaobírat zraňujícími záležitostmi z minulosti, a pak následujte své srdce, které vás povede dál. Nikdo nechce, abyste trpěli. Když trpíte a utápíte se v sebetrýznění, marníte svůj čas i svou energii, které byste mohli využít k většímu dobru svému i druhých bytostí. Potřebujete-li vyléčit své city, učiňte tak. Pak se však pohněte dál. Jste ve světě velmi potřební a my vás rádi podpoříme, jak jen si budete přát. Stvořitel i my si pro vás přejeme pouze lásku, štěstí a mír, neboť právě skrze ně vede cesta k lásce, štěstí a míru celého světa."
Zdroj: Poselství andělů, M.T.

Otevřete se výzvám ve svém životě

"Přestaňte se prosím bát. Nikdy k vám nepřijde nic, co byste nebyli schopni zvládnout. Ať nastane ve vašem životě jakákoli situace, máte k dispozici všechno, co potřebujete k jejímu vyřešení a zvládnutí. Nebojte se výzev, kterými vám Život pomáhá posouvat se dál. Stojíte-li před nějakou výzvou, postavte se jí čelem a vypořádejte se s ní. Když se takto posílíte a poučíte nyní, nebude se vám tato výzva plést do cesty později, kdy by vám mohla přinést komplikace. Cokoli teď uděláte pro svůj růst a posun, zjednoduší váš postup v budoucnu. S čímkoli se vypořádáte teď, s tím se nebudete muset prát potom. Čím ochotněji se budete stavět k výzvám ve svém životě, tím snáze všechno proběhne a tím milejší a příjemnější budou výsledky celé situace.

Ničeho se nebojte. Nenechte si ruce svazovat strachem. Jen když máte své ruce volné, můžete jimi něco tvořit. A s vaší myslí je to stejné. Budete-li mít mysl svázanou obavami, nebude moci vykonat to, co by mohla, kdyby jimi svázaná nebyla. Když se bojíte a oddáváte se strachu, je to stejné, jako kdybyste měli svázané ruce.

Znáte-li pohádku o Nebojsovi, jistě víte, že také našel radost, lásku a štěstí díky tomu, že se nikdy nevzdal, nepoddal se strachu, nechal se vždy vést svým srdcem a prošel všemi těžkými zkouškami plný odvahy a sebedůvěry až do šťastného konce. A stejně jako on, i vy máte k dispozici všechno potřebné, abyste prošli skrze své vlastní zkoušky, jejichž prostřednictvím se posílíte a naučíte se důležité věci pro svou budoucnost.
Šťastné konce vašich příběhů mohou být stejně tak samozřejmé jako v každé pohádce. Jako hlavní hrdinové svých příběhů sami určujete, jaký bude jejich průběh a závěr. Nenecháte-li se přemoci svými vlastními obavami a nedůvěrou, pak neexistuje nic, co by vám mohlo bránit v překonání jakýchkoli překážek a nalezení vytouženého štěstí."


(Poselství andělů, M.T.)

Uvolněte své obavy

"V současné době probíhá u lidí po celém světě očišťování od mnoha vašich hlubokých strachů. Každý z vás ukrývá ve svém podvědomí mnoho potlačených obav a "strašáků", jimiž jste skrytě ovlivňováni, podobně jako loutky vedené loutkovodičem. Abyste mohli být připraveni na další dění v následujícím období, je třeba se s těmito strachy vyrovnat a přiznat si je. Probouzí se ve vás emoce, sny a myšlenky, které je třeba nechat vyplout na povrch, aby mohly být vyneseny na světlo. Každý stín zanikne, posvítí-li do něj světlo. Dokud však budete tyto stíny držet uzavřené ve svém nitru, nebude možné se od nich oprostit.

Máte-li strach nebo cítíte-li napětí, zavolejte nás na pomoc a buďte ochotni podstoupit toto osvobození a očištění. Může to trvat i několik dní, ale brzy pocítíte ohromnou úlevu. V zajetí nějaké emoce vám mohou věci připadat naprosto jiné, než jaké jsou ve skutečnosti. Proto vás prosíme, abyste nyní nedělali unáhlená rozhodnutí a setrvali v klidu. Uvědomte si, že emoce, které cítíte, nemusejí vypovídat vůbec nic o skutečnosti, ale pouze o tom, co jste v sobě dlouhou dobu nosili. Vůbec to neznamená, že se něco opravdu děje. Jediné, k čemu dochází, je vaše očišťování od vnitřních strachů, které vás dlouho blokovaly a nyní jsou vyvolávány na povrch. Poddáte-li se s důvěrou tomuto procesu a necháte si od nás pomáhat, pak tuto vlnu energie, která očišťuje lidi po celém světě, plně využijete k tomu největšímu dobru a užitku.

Není to nic, z čeho byste měli mít obavy. Aby mohl být váš život proměněn k ještě větší lásce a kráse, je třeba propustit ony skryté stíny, které jste si dosud nechtěli přiznat. Je to odpověď na modlitby vás všech a má vám POMOCI. Přijměte to tedy jako vítanou pomoc a využijte ji. Propusťte ze svého nitra všechno, co se z něj nyní dere ven, a sami si tím napomůžete k velkému uzdravení a úlevě. Pamatujte, že nejste sami. Vždy a za každých okolností jste zahaleni našimi křídly, které vás chrání a léčí. Ničeho se nebojte a dovolte nám, abychom vám pomohli zpracovat všechny energie, s nimiž se nyní potýkáte. Všechno to brzy pomine, ale potřebujeme, abyste se uvolnili a dovolili sami sobě vyléčit se a osvobodit se od pout, která vás tak dlouho svazovala. Vězte, že vše probíhá v naprostém souladu s nejvyšším dobrem pro vás všechny. Všechno se děje tak, jak má. Vše je v pořádku a vy jste za každých okolností v bezpečí. Důvěřujte Bohu stejně tak, jako on důvěřuje vám."
(Poselství andělů, M.T.)

Přestaňte se prosím utvrzovat ve svých pocitech nedostatku ♥

Nekonečným rozebíráním své špatné situace ničeho nedocílíte. Stěžování si na ni je něco jiného než její skutečné řešení. Přestaňte si říkat, jak nemáte dost peněz, lásky, přátel, věcí, příležitostí, uznání a podobně.

Mnozí lidé si myslí, že když nebudou negativně hovořit o své situaci, znamená to, že POPÍRAJÍ svou skutečnou realitu nebo že se nějak obelhávají. Ale nemyslet na věci negativně neznamená je popírat. Znamená to pouze, že nehodláte tento současný stav ještě posilovat. Proto se nebojte svých stížností pustit, uvolněte se a zkuste si to říct jinak. Například: "Ano, moje současná situace je taková a taková, ale je v mých silách to změnit a jsem ochotný/á pro to udělat, co bude třeba." Tím dáte svým možnostem úplně jiný rozměr. Nebudete na sebe pohlížet jako na omezované oběti peněz, vztahů, lidí, věcí atd., ale uvědomíte si, že máte sílu na to, abyste změnili situaci, která vám nevyhovuje, popř. - pokud ji změnit nelze - abyste změnili svůj postoj k ní a začali vše chápat jinak. Je to ve vašich rukou. Dokud budete považovat sami sebe za oběť nedostatku a neuvědomíte si, že vy sami mu dáváte vznik svým naladěním, postoji, přístupy, slovy, či jinými způsoby, nic se nezmění, a svými stížnostmi si tento stav budete jedině prohlubovat.

Pokud se vám nedaří zůstávat pozitivní a otevření změně, která je pro váš posun důležitá, požádejte nás o pomoc a my vám pomůžeme. Možná dostanete článek, knihu, nápad nebo se třeba dostanete do situace, v níž si něco důležitého uvědomíte, a tím se posunete dál. Nepoutejte se pouze k určité představě, jak by řešení vašich problémů mělo vypadat. Velice často je to totiž složitě, ale přitom dokonale poskládaný sled okolností a událostí, které váš rozum není schopen předvídat ani pochopit a nevidí v tom žádnou souvislost s řešením. Svým přemýšlením můžete blokovat průběh i vyřešení celé situace. Proto vás prosíme, buďte po čas svých těžkostí flexibilní a mějte svou mysl otevřenou. Tím nám uvolníte cestu a my vás budeme moci vést tak, abyste posléze mohli sami učinit změny, ke kterým vás dovedeme."

* * *

Děkuji ♥Poselství andělů, M.T.

Dejte svým pocitům průchod

"Dejte svým pocitům volný průchod. Cítíte-li se něčím svázaní nebo zatížení, nebo máte pocit tlaku na hrudi či v břišní oblasti, jsou to pravděpodobně vaše potlačené pocity, které jste nepropustili na svobodu.

Každý pocit, který jednou vznikne, potřebuje být vyjádřen. Ať je to láska, radost, smutek, hněv či jakákoli jiná emoce, od okamžiku svého vzniku směřuje ke svému projevení. Pokud jakoukoli emoci potlačíte ve svém nitru, stává se blokem a tíhou, která vám brání ve štěstí a v růstu. Často vám také způsobí zdravotní problém, neboť nenajde jinou cestu ven než právě skrze tělo. Každá emoce, kterou uvnitř sebe uvězníte, volá po vysvobození. Součástí vašich lekcí sebelásky je i upřímnost k sobě samým, odvaha přiznat si, co opravdu cítíte, a pak ochota nechat všechny tyto pocity vyjít na povrch, aby mohly jednou provždy odejít.

Je jedno, jakým způsobem je vyjádříte. Je zcela na vás, zda si o nich promluvíte s někým jiným a osvobodíte je společně, a nebo se s nimi vypořádáte o samotě. Vyberte si sami způsob, který vám vyhovuje nejvíce a při němž se budete moci nejlépe uvolnit. Cítíte-li, že by průchod některých silně negativních emocí mohl ublížit druhému člověku, můžete tyto emoce vypsat do deníku, fyzicky vybít třeba do pytle s pískem, roztrhat staré nepotřebné papíry nebo dát svým emocím průchod jiným neškodným způsobem. Také můžete požádat své anděly a průvodce, aby tuto energii odvedli pryč a proměnili ji tak, aby nikomu neuškodila.

Vaši andělé a průvodci vás velmi milují a rozumí vašim pocitům. Nikdo vás nebude soudit za to, jak se cítíte. Na své pocity máte plné právo a jejich projevení je důležitá součást vašeho léčení. S potlačenými pocity ve svém nitru nemůžete skutečně otevřít své srdce. Abyste mohli celým svým srdcem dávat i přijímat lásku a radost, je nutné ho mít čisté a zbavené starých bolestí. Neutíkejte před svými pocity. Postavte se k nim tváří v tvář, uznejte jejich existenci, dejte jim volnou cestu, a ony odplují. Tak vpustíte do svého nitra všechno to nové a krásné, co zatím muselo čekat za zavřenými dveřmi. Ničeho se nebojte a buďte k sobě upřímní. Dovolte sami sobě pokročit na své cestě a přiblížit se tak zase o kus dál ke svému štěstí."

* * *

(Poselství andělů, M.T.)

Naše extrémní počasí - anděl Jimazen, strážce naší planety nám pomáhá!

Před několika dny jsem viděla anděla Jimazena, anděla, kterého Bůh pověřil k tomu, aby chránil naši Zemi. Je to anděl, kterého vždy vidím se strachem, protože vím, že když ho vidím, znamená to, že jsme se dostatečně nestarali o naši planetu a on se ji snaží uklidnit.

Anděl Jimazen je ohromný anděl, který vypadá jako obr, a má na sobě zlaté šaty a červené ochranné brnění s černým odstínem. Ve své pravici vždy drží obrovskou dřevěnou hůl, kterou se dotýká Země.

Ten den jsem si dělala velké starosti, když jsem ve zprávách viděla všechny ty bouře a výkyvy počasí. Dokonce i u nás v Irsku jsme měli extrémně silný vítr. Anděl Jimazen se sklonil a vzal mě za ruku. Najednou mi přišlo, že je stejně velký jako já, i když byl dál obrem. Jeho ruka změnila barvu od zlaté k nádherně červené a moje ruka se v té jeho úplně ztratila. Vím, že mě vzal za ruku proto, aby utišil můj strach z toho, co se děje na planetě. Pravda je, že Jimazen i ostatní andělé mi opakovaně řekli, že my lidé jsme to způsobili, my jsme vyvolali tyto změny klimatu. Vytváříme tolik znečištění a bereme naši planetu za samozřejmost. Jimazen mi říká, že to extrémní počasí je způsobené tím, že se planeta snaží uzdravovat, a také je to znamení, které nás varuje, že nám hrozí nebezpečí.

Jimazen sehrává svou roli tím, že se snaží planetu uklidnit. Ale on, stejně jako všichni ostatní andělé, nemůže překročit hranice lidské vůle. Pokud odmítneme naslouchat a vidět znamení, která nám dává, nedokáže nás zastavit.

Andělé mi říkají, že my všichni, obyčejní lidé po celém světě, musíme začít dělat víc proto, abychom ochránili svou planetu. Každý den pro to musíme něco dělat a to tak, že se postavíme a ozveme, že zabráníme vládám a nadnárodním společnostem v ničení naší planety. Země nepatří jim, patří nám všem a my všichni jsme zodpovědní za to, že ji bezpečně předáme budoucím generacím.

Můžeme poprosit anděla Jimazena, aby nám v tom pomohl. Já ho prosím neustále. I dnes ráno, když jsem odvezla svou dceru do školy a vracela se domů, byla hrozná mlha, a já ho poprosila, aby pomohl slunci prostoupit mlhu. A když jsem dorazila domů, svítilo nádherné zimní slunce. Nemyslím si, že to bylo jen kvůli mně, ale myslím si, že se to stalo proto, abych vám o tom mohla povědět a povzbudit vás, abyste zavolali Jimazena na pomoc, ať žijete kdekoliv na světě.

Pamatujte ale na to, že Jimazen to sám nezvládne. Potřebuje, abychom i my sehráli svou roli.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.

Lorna

zdroj: http://www.andelevmychvlasech.cz

Důkaz ve vašem životě, že máte anděla strážného

Máte strážného anděla, ať tomu věříte nebo ne, a tento anděl je s vámi pořád od chvíle, kdy jste se narodili.
VŠÍMEJTE SI ZNAMENÍ
Každému z nás byl v životě dán důkaz, že máme strážného anděla. Tento důkaz nám byl dán proto, aby nám pomohl uvěřit. Bohužel mnoho lidí si nevšimne těchto znamení a buď je úplně ignorují nebo je připisují náhodě.

Lidé říkají, že pro mě to je snadné věřit v anděly. Vidím anděly fyzicky od dětství; vidím strážného anděla za každým člověkem, nehledě na jeho náboženství. Každý den na vlastní oči vidím, jak moc se strážní andělé snaží, aby získali pozornost svého svěřence – někdy tahají za oblečení nebo shazují věci, ale mnoho lidí dál pochybuje o tom, že pomoc je nablízku.

MEDITACE NA POMOC
Nahrála jsem meditaci, abych pomohla lidem zamyslet se nad jejich životem a s pomocí jejich strážného anděla se rozpomenout na pomoc nebo znamení, které jim dal jejich anděl. Když jsem to CD nahrávala, sama jsem se ponořila do hluboké meditace a nechala jsem svého vlastního strážného anděla, aby mě vedl v tom, co říkám.

Vím, že poslouchání nějaké meditace je silné, ale chci vám tady dát určitý základ, abyste viděli důkaz toho, jak váš strážný anděl působí ve vašem životě.

DOPŘEJTE SI TĚCH PÁR MINUT
Ať jste kdekoliv, doma, v autobuse, u počítače nebo dokonce na nějakém zalidněném místě, dovolte si utišit a uklidnit se. Představte si, jak přímo za vámi stojí váš strážný anděl, potlačte na chvíli všechny svoje pochybnosti a dovolte si cítit jeho přítomnost.

Vzpomeňte si na dobu, kdy jste byli malým dítětem a viděli jste všechnu tu radost a zázraky v životě, kdy jste neměli ještě žádné starosti. Požádejte svého strážného anděla, aby vám pomohl si vzpomenout na situace, ve kterých vám pomohl.

Uvědomujte si myšlenky, které vás přitom napadnou. Mohou to být jen útržky obrazů nebo zlomky vzpomínek. Také si můžete uvědomit až později, třeba večer nebo druhý den, co jste přesně viděli.

Pamatujte, že váš strážný anděl s vámi není pouze tehdy, když se všechno daří – je s vámi i těžkých a bolestných dobách. Může se stát, že si najednou vzpomenete, jak vám strážný anděl pomohl překonat smutek ze ztráty milovaného prarodiče.

Váš strážný anděl vám možná předal znamení skrze jiné lidi, možná někdo řekl něco, co vám dodalo odvahu. Často jsou to právě ty malé věci; možná vám maminka nečekaně udělala váš oblíbený koláč – že by poslechla svého strážného anděla?

Každé dítě cítilo dotek ruky svého strážného anděla, který ho uklidnil a ujistil. Požádejte teď svého strážného anděla, aby vám pomohl si vzpomenout na tento dotyk a poznat ho. Možná se vás dotkl na ruce, na tváři nebo na rameni; můj strážný anděl si vždy hrál s mými vlasy. Možná jste cítili jeho paže kolem sebe, jak vás objímají. Když se vás váš strážný anděl dotkne, cítíte bezpečí a lásku.
ZNAMENÍ TADY A TEĎPožádejte svého strážného anděla, aby vám dovolil cítit znovu jeho dotek, jak tu teď sedíte. Buďte otevřeni možnosti, že můžete ucítit dotyk svého strážného anděla. Nezavrhujte malé šimrání, pocit tepla nebo závan větru jako náhodu. Mnoho lidí se samo blokuje před těmito zkušenostmi tím, že mají příliš velká očekávání. Což mi připomíná jednu ženu, s kterou jsem se setkala a která nevěřila znamením, které jí andělé dávali, ačkoliv jí jich dávali celkem hodně. Stále čekala, že se jí její strážný anděl zjeví. Jako dospělí si často myslíme, že víme přesně, jak by mělo znamení vypadat, a pak zmeškáme opravdová znamení, když nám jsou dána.

V těchto posledních dvou minutách rozjímání jste si možná vzpomněli na chvíle, kdy vám váš strážný anděl pomohl, když jste byli dítě. Pokud ano, uchovejte si tyto vzpomínky, neboť jsou velmi vzácné, a buďte pozorní ke znamením, kterými vám váš strážný anděl znovu pomáhá ve vašem každodenním životě.

Pokud jste si nevzpomněli na chvíli, kdy vám váš strážný anděl dal důkaz o tom, že je s vámi, nemyslete si, že nemáte žádného strážného anděla nebo že ne vás nemiluje – ujišťuji vás, že ho máte a že vás bezpodmínečně miluje takové, jací jste. Během několika následujících dní si buďte vědomi vzpomínek z dětství, které vás napadnou, a sledujte znamení, kterými vám váš strážný anděl pomáhá. Andělé mi říkají, abych vám řekla, že vám dávají znamení neustále, ale my je tak často přehlédneme. Andělé mi říkají, že děti mnohem častěji vidí a rozpoznávají znamení, a proto se zde soustředím na dětství.

Prosím o to, aby každému, kdo čte tento článek, bylo umožněno vidět znamení, které mu v životě dává jeho strážný anděl.

Požehnání,

Lorna

zdroj: http://www.andelevmychvlasech.cz

O co si říkáte, to dostáváte

(článek Doreen Virtue)
Přes své internetové stránky, rádiové vysílání a workshopy přijímám mnoho žádostí o pomoc. Velmi často jsem byla žádána o odpovědi andělů, které měly lidem pomoci vyřešit stresující finanční a kariérní záležitosti. A ve velké většině případů zjišťuji, že všichni tito lidé - kvůli svému stresu - používají negativní slova, když o své situaci mluví. Často si vůbec nejsou vědomi toho, že užívají negativní afirmace (jako třeba "Jsem na dně") nebo že tato prohlášení jen potvrzují jejich stresující podmínky a posilují tak tuto situaci, která pokračuje i nadále.

* * *

Žena jménem Carolyn vlastnila metafyzický obchůdek v Nova Scotia pět let. V minulosti, kdykoli se jí někdo zeptal, jak jí jde obchodování, odpověděla pokaždé "No, asi nikdy nebudu boháč, ale účty tím zaplatím." Carolyn tuto frázi vyslovila nespočetněkrát již dříve, než zjistila, jaké to má důsledky.


Jednoho dne si povídala s blízkým přítelem o tom, jak by mohl být její obchůdek zlatý důl, když je přece jenom jediný v této oblasti, se spoustou zákazníků a skvělými doporučeními. Přemýšleli o tom, proč tedy její obchůdek neprosperuje lépe? Proč vydělává jen tolik, aby Carolyn mohla nakupovat zboží a platit účty?
Carolyn dostala svou odpověď, když se jí jeden zákazník opět zeptal, jak jí jde obchodování. I když už měla na jazyku své klasické "No, nikdy asi nebudu bohatá...", najednou měla vidění a místo toho odpověděla: "Fantasticky! Je to zlatý důl!" Řekla to s takovým přesvědčením, že sama uvěřila každému slovu.
To bylo před rokem a kdykoli se jí od té doby někdo zeptá "Jak jdou obchody?", Carolyn nadále odpovídá, že je to fantastické a že to místo je zlatý důl. V minulém roce její prodej vzrostl o 40 procent jejího původního prodeje... a stále stoupá! Všechno, co Carolyn změnila, byla její slova - místo omezujících tvrzení začala říkat ta, která oplývají pozitivní energií. Její slova vytvořila její zlatý důl.

Slova, která vyslovujeme, mají přímý dopad na naše finance, stejně jako v případě Carolyn. Žena jménem Livia Maris Jepsen prošla podobnou proměnou. Před několika lety si Livia přála zjistit, proč jsou její modlitby a žádosti vždy zodpovězeny "tak akorát" a nikdy více. Například, když potřebovala něco zaplatit, vždycky obdržela přesně takovou částku, jakou žádala, a nikdy ani pár mincí navíc. Nebo když potřebovala nějaký dodatečný čas, aby něco dokončila, vždy dostala přesný čas, který potřebovala k dokončení věci, přesně na minutu... a tak podobně.
Jednoho dne Livia navštívila svou velmi úspěšnou a prosperující přítelkyni v domě její matky. Poté, co měly naservírováno vynikající jídlo, zeptala se kamarádčina matka: "Máš dost?" A kamarádka řekla: "Ó ano, mami, mám toho bohatě!" Přesně to potřebovala Livia slyšet! Uvědomila si, že ona vždy žádala a afirmovala si "přesně akorát".
Livia říká: "Když prosíte anděly přesně o tolik, kolik potřebujete, pak přesně tolik také dostanete. Zkuste žádat o hojnost a bohatství a vždy dostanete něco mnohem lepšího, než jste si představovali."
Od doby, co změnila svůj slovník, je mnohem lépe finančně zajištěná.

Když při žádosti o hojnost peněz cítíte nepříjemné pocity nebo je vám to nevlastní, ujišťujte se stále, že peníze navíc budete moci dobře využít, třeba i pro dobročinné sbírky, pro pomoc svým blízkým a pro finanční podporu svého Božského životního poslání. Váš zvýšený příjem vám dovolí o to více dávat!

Diana Mey je další žena, která se naučila, jakou moc mohou mít slova nad financemi. Po většinu svého života říkávala: "Nemám dost peněz na..." to či ono. A protože pokračovala v tomto negativním afirmování, stále dokola se ujišťovala, že nikdy nebude schopná si dopřát to, co by chtěla.
Pak začala Diana vidět všude číslo 818 - na hodinách, na účtech, v telefonních číslech i na receptech. Potom našla jeho význam v mé knize Andělská čísla, která popisuje poselství skrývající se pod číselnými řadami. Kniha vysvětlovala, že andělskou zprávou pod číslem 818 je vedení k tomu, aby zůstávala pozitivní ohledně peněz a aby si afirmovala: "Jsem nyní finančně zabezpečená a mám mnoho peněz navíc, které mohu utrácet i darovat."
Diana si začala tuto afirmaci často opakovat a dnes je finančně zajištěna, s bohatstvím peněz navíc, které může utrácet a dávat. Řekla mi: "Dnes se na svět dívám úplně jinak, když přijde na peníze."

Někdy nás bolestivá situace vede k tomu, abychom se probudili a uvědomili si, jak velkou roli hrají naše slova, podobně jako to objevila Caryn Connolly. Poté, co byla propuštěna ze svého inženýrského zaměstnání, začala lidem říkat: "Jsem nezaměstnaná." Caryn zoufale hledala novou práci, ale bez úspěchu. Pak zjistila, že když neustále vykládá, jak je nezaměstnaná, tak si stále tuto situaci vytváří. Proto přestala tato slova používat a krátce poté jí byla nabídnuta jiný inženýrská pozice, která jí pomohla zaplatit všechny její účty. Caryn říká: "Změnou slov, která jsem užívala sama i při hovorech s ostatními, jsem byla schopna zhmotnit si bohatství velmi rychle a přitáhnout si ho do svého života."


* * *

zdroj:http://www.healyourlife.com/author-doreen-virtue-and-grant-virtue/2010/11/wisdom/inspiration/do-your-words-spell-success
překlad: Magdalena Techetová

Brány nebes jsou o Vánocích trochu otevřenější

Je na vás, abyste cítili radost a neudělali z Vánoc období plné stresu. Musíme být radostní, aby se naše láska a radost dotkla lidí kolem nás, i těch, které neznáte, když kolem nich procházíte na ulici.

Bůh a jeho andělé nám všem v tento roční čas dávají dar radosti a lásky nehledě na naše náboženské vyznání nebo na to, jestli Vánoce slavíme či ne. Je ale na nás, jestli tento dar přijmeme.

Mějte se sebou trpělivost

Na své cestě děláte pokroky. Všechno, co vás dovedlo až tam, kde se teď nacházíte, vám posloužilo jako poučná zkušenost. Je to těžce nabyté poznání a moudrost, která vám pomůže ve veškerém vašem budoucím úsilí.
Je důležité, abyste k sobě byli trpěliví. Možná, že ani nemůžete vědět, kam až jste došli, dokud se nepodíváte na tento okamžik někdy v budoucnosti. Velice jste pokročili a získali obrovské množství praktických vědomostí. Všechny tyto vyučovací lekce vám zabraly hodně času.

Andělské rady pro případy, kdy člověk nesnáší svou práci

Některé lidi nikdy nenapadne, že by mohli odejít z práce, která je nebaví, nebo kterou dokonce nesnášejí. Mnohdy jim přijde, že je dětinské zabývat se tím, jestli je jejich zaměstnání naplňuje, uspokojuje nebo zda jim přináší radost. Někdy dokonce dospějí k mylnému přesvědčení, že je v pořádku, když si živobytí dobývají obtížným a bolestným způsobem, že to tak Bůh chtěl.
"Proč by se tomu jinak říkalo práce?" uzavírají neradostně.

Andělské rady pro případy finančního nedostatku

Mnozí lidé celý život škudlí a šetří, protože mají obavy, že nebudou mít dost peněz na zaopatření sebe a své rodiny, nebo že se jim nebude dostávat financí během krize, která v budoucnu jistě přijde. Peníze jsou vedle sexu jednou z hlavních příčin manželského nesouladu. Hádky a nelaskavá slova kvůli tomu, za co se bude utrácet, kdo vydělává nebo kdo vydělává víc a jak šetřit nebo investovat peníze, bývají velmi časté.

Finanční starosti dovedou člověka fyzicky i duševně udolat a zároveň

Poselství andělů o současných změnách ve vztazích

V tomto období můžete pocítit obavy ze změn, kterými procházíte všichni bez výjimky. Nejvíce se to však odráží na vašich vztazích, neboť každého vztahu se účastní dva různí lidé se svými vlastními osobnostmi a vlastními životy. Kdykoli jeden z partnerů (ať už v milostných, přátelských, pracovních, rodinných nebo dalších typech vztahů) začne procházet nějakou proměnou, druhý se může cítit znepokojen a zaskočen, protože netuší, co se děje. Někteří se začnete obviňovat a pochybovat o sobě, protože si usmyslíte, že jste to nějak způsobili vy. Další z vás začnou proti změnám partnera bojovat a on se začne bránit, protože hluboko

Andělské rady pro případy hledání spřízněné duše

Když nemůžete najít lásku, mnohdy se ukáže, že problém spočívá ve vás. Možná zoufale hledáte spřízněnou duši a trápíte se tím, že se vám nedaří potkat osobu svých snů, aniž byste si všimli, že vám andělé do vašeho okolí přivádějí celou řadu vhodných potenciálních partnerů. Místo toho se domníváte, že nebesa neodpovídají na vaše modlitby, a nevidíte, že dělají všechno pro to, aby vás upozornila na možné

Nevidíte zlepšení? ...to proto, že jste natolik zaujatí tím negativním okolo sebe...

Minulý týden jsem šla v Londýně se svým synem Owenem na oběd s jedním kamarádem. Byli jsme tam trochu brzy, tak jsme se šli ještě projít do Hyde Parku. To ráno bylo mrazivé a slunce jen sem tam vykouklo. V parku bylo mnoho lidí, samozřejmě všichni se svými strážnými anděly a také tam bylo mnoho dalších andělů. Někteří andělé šli vedle mě.

Náhle jsem viděla Anděla Naděje v dálce na druhém konci parku. Jako vždy byl enormní, vyšší než staré stromy v parku. Vypadal jako obrovský zářivý plamen a uprostřed tohoto zářivého plamene jsem viděla jemnou mužskou podobu. Držel velkou pochodeň, jako je ta olympijská. Otáčel se a pokynoval, ale v té chvíli jsem netušila, na koho, zda-li na všechny v parku, na všechny v Londýně v ten den anebo na někoho konkrétního. Andělé, kteří byli u mě, mi nic neřekli.

Jak jsme šli dál, snažila jsem se dívat na Anděla Naděje, aniž by si můj syn uvědomil, co dělám. Skupina turistů oslovila Owena a zeptala se ho, jestli by je mohl vyfotit. To Owena trošku zaměstnalo, zatímco já jsem se dál rozhlížela.

Uviděla jsem mladého muže kolem 25 let s batohem na zádech. Nad ním se pnul jeho strážný anděl, který vydával mužský vzhled. Ten Anděl měl na sobě oblečení, které vypadalo těžce a bylo oranžové a červené, a neustále tomu mladíkovi něco našeptával.

Najednou k němu přišla mladá žena, která tlačila kočárek, a vedle ní běžela asi tříletá holčička. Když se přiblížili, objala ho a andělé kolem mě mi řekli, že to je jeho žena a děti. A pak se před nimi objevil Anděl Naděje. Andělé mi řekli, že ten mladík právě přišel z pracovního pohovoru, který nebyl úspěšný. Byl strašně zklamaný a kousek před zhroucením. Anděl Naděje stál při něm, aby mu dal sílu a odvahu pokračovat a věřit, že najde jinou práci.

Pozorovala jsem Anděla Naděje a uvědomila si něco, čeho jsem si před tím nikdy nevšimla. Když Anděl Naděje pokynul svou rukou směrem k mladíkovi a jeho rodině, bylo to, jako by světlo pochodně, kterou držel v druhé ruce, zesílilo a zářilo přímo na tu rodinu a všechny je rozzářilo.

Andělé mi řekli, že ta rodina bude v pořádku. Řekli, že žena toho mladíka je silná a sebejistá a s pomocí Anděla Naděje dodá sebejistotu i svému manželovi, aby vydržel. Nakonec si prý práci najde.

Andělé mi také řekli, že tento mladík se musí naučit vidět i to dobré a pozitivní ve svém životě a nejen to špatné. Byl tak ponořen do svých starostí kolem hledání nové práce, že přestal vidět ty dobré věci ve svém životě. Andělé mi řekli, že vlastně vidí velmi málo pozitiv ve svém životě.

Zdůraznili mi, že má ženu, která ho moc miluje, a dvě krásné děti, které jsou šťastné a zdravé, a že je silný a schopný práce. Jsem si jistá, že tam byly ještě další pozitiva jako přátelé, příbuzní, domov, ale andělé se o nich nezmínili.

Tento mladý muž je jako mnoho z nás, kteří mají tendenci se příliš zaměřovat na věci v našich životech, které nejsou dokonalé, a tím přestáváme vidět to, co je dobré.

Setkávám se s mnoha lidmi, kterým teď život připadá těžký a kteří musí hodně bojovat. Mnoho lidí mi říká, že se věci nezlepšují. Ale andělé mě ujišťují, že věci se ZLEPŠUJÍ po celém světě, i když ten pokrok je pro většinu z nás příliš pomalý.

Musíme otevřít oči a vidět věci, které nám a našim blízkým vycházejí. Musíme se soustředit na pozitivní věci, které se dějí našim přátelům, v našich komunitách a zemích. A když je uvidíme, musíme je uznat sami před sebou a upozornit na ně ostatní.

Andělé mi říkají, že tolik se toho na světě zlepšuje, že je hodně náznaků naděje, ale že mnoho z nás tyto náznaky nevidí, protože jsme příliš zabraní do toho negativního.

Zastavte se na chviličku a zamyslete se nad všemi požehnáními, které v životě máte, nad věcmi, které vám vycházejí a které se daří i vašim milovaným. Uznejte tato požehnání a poděkujte za ně.

Děkování za věci, které můžeme považovat za maličkosti, je velmi důležité. Andělé mi řekli, že každý projev vděku je automaticky brán jako modlitba. Nemám na mysli jen ty případy, kdy se zamýšlíme nad vším dobrým, co v životě máme, a děkujeme za to Bohu, ale také chvíle, kdy poděkujeme někomu cizímu, jako třeba prodavačce v nějakém obchodě. Občas, když někdo děkuje, vidím, jak z jeho srdeční oblasti září světlo, které ho prosvítí. Děkování v nás oživuje naději, radost a lásku a pomáhá nám si uvědomit, jak dobré jsou naše životy, i když v nich není všechno dokonalé.

Mám tolik lidí, kterým mám za co děkovat. Tak v první řadě vám všem, kteří čtete tento newsletter. Přijde mi neuvěřitelné, že tolik lidí po celém světě teď dostává tato poselství, které Bůh a andělé chtějí, abych šířila. Jsem hluboce vděčná všem, kteří mi řekli v dopise, na facebooku, na twitteru, na modlitebním svitku nebo osobně, jak moc vám tato poselství pomohla.

Také mockrát děkuji všem lidem, kteří mě pozvali na akce po celém světě a kteří pilně pracují na šíření těchto slov, a samozřejmě také velmi děkuji všem lidem, kteří na mě při těchto akcích chodí.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.

Lorna Byrne
zdroj: www.andelevmychvlasech.cz

Rady andělů - obdarujte se

Proč byste měli čekat na zvláštní příležitost k tomu, abyste si mohli dát dárek? Odměnu naopak nejvíc potřebujete během obyčejných dnů. Dárek, kterým se dnes obdarujete, nemusí být ani drahý ani rafinovaný, může být i zdarma. Vaše srdce však nad ním musí plesat radostí.

Rady andělů - Požehnejte své minulosti

Vaše zkušenosti a vztahy vám daly mnoho darů. Mnoho jste se díky nim naučili, získali jste moudrost, sílu, trpělivost a mnoho dalšího. Nastal čas, abyste se smířili se svou minulostí a uvědomili si, že všechno se stalo z dobrých Božských důvodů. Nelitujte ni­čeho, co se stalo, protože díky svým zkušenostem jste se stali tou úžasnou bytostí, kterou jste.

Rady andělů - Radujte se z láskyplných myšlenek

Druzí lidé ve vašem životě jsou odrazem vás samých a zrcadlí vaši vlastní sebeúctu. Když se cítíte dobře, vaše vztahy jsou harmoničtější a šťastnější. Pokud se sebou nejste spokojeni, probí­hají podobně i vaše vztahy s druhými lidmi. Sami sebe často hod­notíte podle toho, co si o vás myslí nebo co o vás řeknou ostatní. Ale ve skutečnosti to funguje naopak, protože

Rada andělů - Přestaňte čehokoli litovat

Všechno, čeho ve vztahu k sobě a ke své minulosti litujete, může být uzdraveno, aby se tak uvolnila vaše energie, zlepšila se vaše nálada i pohled na svět. Dnes vám pomůžeme odstranit břemeno pocitu viny, studu nebo lítosti.
Zaprvé si musíte uvědomit, že je nemožné,

Rady andělů - Očekávejte to nejlepší

Vaše očekávání určuje, co vidíte a prožíváte. Pokud očekáváte problémy, znamená to, že se na problémy zaměřujete, a tím pádem je i zažijete. Pokud se těšíte na úspěch, pak se na něj nala­díte, a to vás k němu přivede.
Vaše očekávání jsou volantem, který určuje směr

Rady andělů - Napište svému osobnímu příběhu šťastný konec

Někdy máme obavy ze své budoucnosti a z toho, zda všechno dobře dopadne. Podobá se to napínavému filmu: zápletka je tak komplikovaná, že nemáte ponětí, jaký bude konec. Hlavní postavy jsou ale klidné, protože vnitřně dozrály díky tomu, co už prožily. Nakonec všechno dobře dopadne.

Strana: 12

 

Kategorie článků:


Harmonogram:S radostí se Vám budu věnovat emailem či v poradně ♥
úterý - pátek

* poradna v Ostravě Hrabůvce pracovní doba dle objednávek


tel: 737 888 477

balíčky
odchází vždy ve středu a pátek

*nemohu zaručit přijetí hovoru při práci s klientem

Newsletter:

Chci odebírat newsletter

Chci odebírat!

Facebook:

 
Webdesign Studio R3D, s.r.o.