Zvolené články:

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 18. do 24.7. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 18. do 24.července. Protože se toho nyní ve světě hodně děje, chtěla bych dnes pracovat s Vykládacími kartami archanděla Michaela. Tento týden byl opravdu intenzivní a nebudu vám mazat med kolem pusy - bude to tak pokračovat. Ale právě proto jsme tady my, abychom na Zemi vnášeli mír a zajistili, že naším prostřednictvím bude na Zem pronikat světlo. Archanděl Michael nenáleží k žádnému náboženství a není omezen časem ani prostorem, takže může být s námi všemi současně. Někdy si lidé na Michaela promítají své vlastní strachy a myslí si, že musejí vyznávat nějakou konkrétní víru, nebo že ho mohou unavit, nebo že jejich problémy nejsou zase tak "velké", aby ho museli volat na pomoc. Archanděl Michael je zajedno s Bohem a je tedy čistou energií a je nemožné, aby se jakkoli unavil nebo aby byl nějak omezen a musel si vybírat, s kým bude. Neposlouchejte tedy prosím žádné projekce ega ohledně andělů. Nemají žádná omezení a mohou pomáhat nám všem současně. Jen si o pomoc musíme říct.
V úterý budeme mít obzvláště silný úplněk, a tak, pokud jste jako já velmi citliví na fáze Měsíce, pak si všimnete zvýšené citlivosti, emotivnosti a problémů se spánkem.

Pro pondělí a úterý nám vyšla karta Sebeúcta. To je od Michaela krásné poselství o tom, že si máme hlídat své hranice, být asertivní a dobře o sebe pečovat. To znamená i říkat Ne všemu, co se neslučuje s vaším etickým cítěním. Na osobní i globální úrovni si vybírejte to, co odpovídá vašemu cítění, respektujte své pocity, a mějte k sobě dostatek úcty na to, abyste se o sebe postarali tak, jak potřebujete. Dobře o sebe pečovat znamená dopřát si dostatek spánku, zdravě se stravovat, dostatečně cvičit, investovat do organických potravin, které, jak studie prokazují, mají lepší chuť a obsahují více výživných látek.
Dobrá péče o sebe se může také týkat skutečnosti, že se snažíte každému zavděčit a chcete, aby byli všichni šťastní, jenže mezi ně zapomínáte započítávat sebe. Vy byste měli stát na vrcholku tohoto seznamu! Dělejte šťastnými v první řadě sebe! Může to tedy znamenat i to, že se vás v tomto období bude někdo pokoušet přimět udělat něco, co nechcete nebo co se neslučuje s vaším etickým cítěním, co vás nezajímá nebo na co nemáte jednoduše čas, a na vás je, abyste si uvědomili, že máte právo říct Ne! Je to součást vašich zdravých hranic.

Pro středu a čtvrtek tady máme kartu Běžte dál beze strachu. To je velmi zajímavé, hlavně hned po úplňku. Úplněk je z historického hlediska časem, kdy něco propouštíme, zejména své strachy. Můžete tedy propouštět strach, kvůli kterému se zavděčujete lidem, nebo strach, který vám brání mít k sobě úctu, a nebo strach z jakýchkoli změn. Tato karta vás povzbuzuje, abyste šli vpřed beze strachu. Abyste si dovolili udělat pozitivně tyto změny a nebáli se uvést svůj život do souladu s tím, jak opravdu cítíte, že by měl být. Uvidíme tedy, co nám střed týdne přinese - ale možná už to víte.

Pro konec týdne tady máme kartu Potěšující výsledek. Karty nám tedy říkají, že když si dovolíme udělat tyto změny, všechno bude fungovat, vše se vyřeší, dostane se nám veškeré podpory, nemusíme si dělat starosti a vše se uvede do souladu s naší cestou.

Vypadá to, že tento týden pro vás bude z osobního hlediska velmi dobrý. Pojďme se nyní pomodlit společně za svět:

Drahý Bože, prosíme tě, abys naši planetu obklopil dalšími anděly ochrany. Žádáme tě, abys z nás odebral jakékoli impulsy k násilí nebo negativitě a pomohl nám se očistit od všeho, co nepochází od tebe, Bože. Pomoz nám být v souladu s Tvou nejvyšší čistou láskou a uvědomovat si, že není nutné mezi sebou jakkoli soupeřit. Že vše, co potřebujeme, vždy dostaneme, že není žádný důvod k žárlivosti nebo závisti, ani k bojům o moc, protože moc máme my všichni, a to přímo od Tebe, Bože. Máme od Tebe všechno, co potřebujeme, a Ty nás tím vším neustále obdarováváš.
Žádáme Tě, Bože, abys zasáhl všude tam, kde je zasahováno do naší svobodné vůle, abychom měli na Zemi mír. Pomoz prosím nám všem, abychom byli statečnými léčiteli. Pomoz nám všem být dost odvážní na to, abychom říkali pravdu a byli upřímní ohledně naší vnitřní vize, naší vnitřní pravdy, tak abychom mohli konat tu práci, kterou jsme sem konat přišli.

Dýchejte... A pokud je ještě cokoli dalšího, co byste chtěli k modlitbě přidat, řekněte to nyní - modlíme se s vámi.

Bůh vás chrání. A čím otevřenější je vaše srdce vůči čisté Boží lásce a čím více Božích požehnání a ochrany nosíte sami v sobě, tím více z vás tato požehnání a ochrana vyzařují a chrání také vaše milované blízké.
Prosím, prosím, pokud cítíte, že potřebujete vypnout a přestat číst zprávy, udělejte to. Nebude to znamenat, že se nestaráte, nebo že vám na tom nezáleží. Musíte ctít svou citlivost! Potřebujete se o sebe starat! A to je hlavním poselstvím pro tento týden.

Posílám vám mnoho lásky, Božích a andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooha! Mějte nádherný týden a mějte k sobě úctu!

* * *

zdroj: http://youtu.be/_CyemYsMUjQ
překlad: Magda Techetová

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 11. do 17.7. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 11. do 17.července. Andělská čísla v tomto týdnu jsou velmi silná. Začínáme 11.7. Sedmička je v andělských číslech znamením, že jdete správnou cestou a že v ní máte pokračovat i nadále, i když třeba nevidíte, že byste se někam posouvali - protože se posouváte. A číslo 11 znamená, že je třeba zůstat pozitivní. Vždy, když vidíte jedničky, 1, 11, 111..., připomínají vám, že vaše myšlenky se zhmotňují do reality jako lusknutím prstu. A tak, ze začátku týdne bude důležité zůstávat optimističtí a udržet si svou víru ve svou cestu - a říkají, že také v cestu světa, protože se toho ve světě hodně děje, a když si nedáme pozor, může nás to stáhnout dolů. Jsme velmi soucitní a silně to na nás působí, takže můžeme upadnout do pesimismu a začít svět vnímat tak, jako by se rozpadal. Ale právě kvůli tomu jsme sem přišli - přihlásili jsme se do služby zde na Zemi v tomto čase, kdy věci opravdu jsou chaotické a znepokojivé, tak abychom zde udrželi mír a světlo a byli branami pro Boží léčivé světlo a lásku právě v tomto čase. 7-11 tedy znamená, že si potřebujeme udržet svou víru ohledně cesty, po které jdeme jako lidstvo, a vidět v lidech to dobré, i když je to někdy opravdu těžké. Když nosíte dobro ve svém vědomí, vnášíte ho i na Zemi.
Pojďme se podívat na karty na další týden. Dnes bych chtěla pracovat se starší, ale mou oblíbenou sadou karet Poselství archandělů. Tak jako vždy se nad kartami nejprve pomodlím a požádám Boha o poselství pro nás všechny pro následující týden.

První karta je pro pondělí a úterý a je to Pozdrav z nebes. To znamená, že vám vaši předkové nebo i Bůh posílají své pozdravy a poselství. Je to pro nás znamení ze začátku týdne - a dává to smysl vzhledem k vysokovibračnímu andělskému číslu pondělka - že máme opravdu věnovat pozornost poselstvím, která z Nebes dostáváme (a věřit tomu, že jsou opravdu z Nebes!) a která nám říkají, že naše modlitby byly vyslyšeny a jsou zodpovídány, a že Bůh, Ježíš, Duch Svatý, strážní andělé či vaši předkové se s vámi chtějí zkontaktovat. Říkají vám také, že to znamená, že budete v začátku týdne dostávat hodně znamení - mohou to být pírka nebo mince, která se zjeví odnikud, nebo andělská čísla, např. když vidíte 444, je to připomínka, že andělé jsou s vámi, nebo jakákoli jiná znamení, že vaše modlitby byly vyslyšeny. A to se týká - jak říkají - i vašich kolektivních modliteb. Andělé dohlížejí na naši Zemi a vidí těžkosti, které se na ní dějí, ale kvůli zákonu svobodné vůle každého člověka nemohou do této vůle zasahovat. Naučili mě však, že pokud mám svobodnou vůli míru na Zemi a někdo jiný mi do této svobody zasahuje, mohu požádat o takový zásah, aby mi do ní zasahovat přestal. To nijak nezatíží naši karmu, ani to nejde proti něčí svobodné vůli. Na začátku týdne využívejte svou moc. Bůh vám dal moc léčit, zhmotňovat a povznášet - a to je vaše životní poslání včetně modliteb.

Dostáváme se ke středu týdne a tady máme kartu Indigové a křišťálové děti. Jde o to, že generace indigových dětí (které už dnes nejsou dětmi - většině z nich je kolem 30 let) nemá žádné zábrany v užívání své Bohem dané duchovní moci - moci promlouvat, být aktivisty, pořádat hnutí, otřásat základy a objevovat vynálezy. Andělé říkají, že ve středu týdne budou hrát roli také vaše vlastní děti a vaše vnitřní dítě. Může se také objevit něco ve zprávách ohledně dětí, co budeme moci zahrnout svými modlitbami za bezpečí a ochranu všech dětí a odlehčení jakékoli negativní energie. Znamená to také pracovat s indigovými dětmi a pomáhat jim, aby si svou sílu udržely a nesešly z cesty. Jde také o naslouchání vlastnímu indigovému já, které vždy ukazuje pravdu - mě o tom mnohé naučil můj indigový syn Charles. Vždycky jsem každému věřila a pak byla zklamaná. A on mi vždy říkal: "Copak jsi neviděla ty varovné známky?" A tak jsem se naučila je vnímat. Je to tedy i poselství o tom, že v této době bude dobré věnovat pozornost svému vnitřnímu varovnému vnímání ohledně druhých lidí.

Máme tady téma celého týdne - o využívání vaší duchovní moci! Na konec týdne je tady karta Víte, co máte dělat. Je to poselství archanděla Uriela, jehož jméno znamená "Boží světlo". Vypovídá o tom, že už víte, co dělat. A že máte věřit ve skutečnost, že jste byli stvořeni k obrazu a podobě Boha, a proto máte k dispozici i všechny Boží dary. Není nic, co by vás mohlo držet zpátky. A i když můžete některé lidi vnímat, jako by byli nad vámi nebo byli lepší než vy, je to jen iluze. My všichni jsme rovnocenní. Máte stejnou léčivou moc jako ten nejlepší léčitel na této Zemi, ale musíte tomu věřit. Toto je povolání k tomu, abyste se dostali opět do kontaktu se svou skutečnou duchovní silou a udělat k tomu, co je třeba, např. strávit nějaký čas o samotě v ústraní. Velmi pomáhá strávit tichou chvíli poté, co se ráno vzbudíte, ještě než budete s někým mluvit nebo budete něco číst. Vědomí si toho, co máte dělat, souvisí také s volbami a rozhodnutími, které se snažíte učinit, a tím, že vy sami si musíte potvrdit, že je to správné. Někdy se vzdáváme své moci, když se ptáme jiných lidí, co bychom měli dělat. Lidé chodí za poradci a psychickými médii... Není to špatný nápad se zeptat dalších lidí na jejich názory, ale pravdou je, že již své odpovědi máte uvnitř sebe, a tato karta vás povzbuzuje k tomu, abyste jim věřili. Máte v sobě ohromnou sílu, kterou ani nemohu popsat.

Andělé říkají, že si v tomto období máte dávat pozor na to, co vás obklopuje, protože budete vysoce citliví. Hlavně se to týká hudby, kterou budete poslouchat. Možná bude lepší poslouchat nějakou, která nemá žádná slova, protože některé písně, když se do nich zaposloucháte, obsahují slova, která vaši energii snižují - obsahují stěžování si nebo zapřísahání se k něčemu. Poslouchejte to, co vás bude pozvedávat. Obklopte se tím, co vás bude podporovat a povznášet. Můžete poslouchat třeba relaxační a meditační hudbu, nebo si vyjít do přírody a poslouchat ptáčky, větřík a další přírodní zvuky.

Posílám vám mnoho lásky a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/ouC_R-ks538
překlad: Magda Techetová

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 6. do 12.6. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 6. do 12.června. V našem novém domově je opravdu mlhavo - proto tomu tady říkáme Avalon, protože je to jako Mlhy Avalonu. Tráva je tady stále zelená, aniž by tu přitom bylo bahno, takže je to úžasné pro náš zvířecí útulek. Máme tady stovku divokých krůt, které nebude nikdo lovit ani jíst a mohou mít i mladé, takže jsou součástí rodiny.
Dnes bych chtěla pracovat s kartami Andělské terapie, které jsem vytvořila v době, kdy jsem vedla kurz Andělské terapie. Každá karta představuje metodu léčení podle Andělské terapie. Jsou všechny o léčení. Karty nejprve zamíchám a pomodlím se nad nimi. Požádám Boha, aby nám poskytl vhledy do dalšího týdne ohledně toho, co můžeme očekávat a co můžeme udělat proto, abychom přinesli co největší požehnání světu, jeden druhému i do svých vlastních životů.

Pro pondělí a úterý nám vyšly dvě karty. První z nich je Pozemský anděl, a to znamená, že jste byli sesláni na tuto Zemi, abyste jí pomohli. Že jste pozemským andělem, poznáte, pokud se cítíte být odlišní od ostatních, pokud cítíte, že nezapadáte, záleží vám na štěstí adobru každého člověka a vaše city bolí, když vaši blízcí nejsou šťastní. Jste velmi štědří, dávající a citliví. To dokonale ladí s druhou kartou, kterou je Emoční citlivost. Tento týden tedy začínáme s velkou citlivostí a vnímavostí vůči citům druhých lidí a můžete mít problémy rozeznat, které pocity jsou vaše vlastní a které jste zachytili od někoho jiného. Je dobré být si toho vědomi. Když vás tedy něco rozčílí, dopřejte si chvíli, dýchejte, modlete se a žádejte o vedení, zda jsou dané pocity vaše a nebo jste je od někoho přejali, popř. jak sobě či druhým můžete pomoci. Protože když do sebe nasáváme pocity jiných lidí, nikomu tím nepomáháme. Neznamená to zbavit někoho bolesti - ale ještě ji zdvojnásobit. Oni dál trpí a ještě k tomu trpíte vy, takže to opravdu nikomu nepomůže. Modlitba je nejlepší způsob, jak se k tomu postavit. Tento týden tedy začínáme hodně emotivně.

Pro středu a čtvrtek.... no páni, i pro střed týdne vyšly dvě karty! A pro víkend také! To se ještě nikdy nestalo! A dokonale na sebe navazují, i když jsem je dobře míchala. Pro střed týdne vyšla karta Zaštiťujte se. Ta vypovídá o oné emoční senzitivitě a říká, že možná budete cítit tolik emocí a tolik energií, že bude třeba říct si o pomoc Bohu a archandělu Michaelovi. Udělejme to teď hned:

"Drahý archanděli Michaeli, žádáme tě, abys nás všechny zaštítil a chránil před negativní energií našich vlastních myšlenek či myšlenek druhých, tak abychom mohli svá srdce ponechat otevřená."

Druhou kartou je Zpívejte a tancujte. To souvisí s tím, co mi před nějakou dobou řekli andělé, a to, že i hudba nám slouží jako štít. Ne zrovna hardcore styl nebo nějaká negativně laděná hudba, ale ta pozitivní, kterou když posloucháte, tak její vibrace procházejí do vás a vytvářejí kolem vás štít, který se vás drží a odpuzuje od vás negativitu. Pouštějte si tedy nějakou hudbu, ať už v mobilu nebo v počítači. A zkuste i zpívat a tančit. I když si myslíte, že to neumíte, je to způsob, jak se uvolnit a vyjádřit.

Poslední dvě karty pro víkend: První z nich je Jste mocní pracovníci světla. To souvisí s tím, že když jako pozemští andělé empaticky všechno cítíte a děláte si starosti o sebe, o druhé i o svět, máte zároveň Bohem danou moc učinit v tom všem velký rozdíl. Druhá karta pak říká, že Jste velmi jasnozřiví.

Toto bude velmi mocný týden. Vyvstane hodně emocí, ale pamatujte si, že vaše emoce jsou vašimi přáteli. Je třeba dát sami sobě svolení naslouchat svým pocitům a spřátelit se s nimi. Mnoho se toho nyní děje. Nezapomínejte se o sebe dobře starat. Andělé mi pro vás také předávají poselství, abyste zkontrolovali svou spotřebu mléčných produktů - protože jak jste citlivější, jíte více mléčných výrobků, ale to vás ve skutečnosti energeticky stahuje dolů. Máte tedy dohlédnout na vyváženost své stravy. Říkají také, že máte pít hodně čisté vody a místo mléka jeho alternativy, jako je třeba mandlové mléko nebo kokosové mléko. Dále říkají, že vám v tomto období velmi pomohou květinové esence a pobyt mezi květinami. Pro zklidnění je dobrý levandulový olej, jste-li velmi citliví, protože vám pomůže udržet si srdce otevřené. A to je pro nás nejcennější zdroj a prostředek. Nenechte nikoho, aby vám ho uzavřel, nenechte si ničím zastiňovat své světlo ani uzavírat srdce. Protože vás velmi potřebujeme - jste pozemští andělé a pracovníci světla a byli jste sesláni na Zemi pro dobrý důvod. Kdyby byl tento svět bez problémů, nemuseli bychom tu teď být. Ale jsou tady a my vás potřebujeme. Nevzdávejte se tedy a vydržte, prosím.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/s3URZOrr_Ok
překlad: Magda Techetová

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 30.5. do 5.6. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 30. května do 5. června. Michael a já jsme se konečně přestěhovali do našeho nového domova, který poslouží i zvířátkům, která potřebují bezpečné místo a péči. Přestěhovali jsme se na jiný ostrov, i když jsme stále na Havaji. Zdá se, že v této době se všichni stěhují, včetně mého vlastního bratra a spousty lidí, s nimiž jsem hovořila přes sociální média. Proto bych chtěla dnes pracovat s Motýlími vykládacími kartami pro životní změny, mezi které stěhování také patří. Je to zajímavé, protože tento týden v sobotu máme i novoluní, které je historicky časem přijímání.
Motýli jsou symbolem změn. Vědí, že změna se nám může zdát děsivá, kdy procházíte obdobím temnoty, po kterém však vzlétnete s novými křídly po hluboké transformaci. I vy tedy nyní procházíte změnami, ať už stěhováním a nebo třeba volbou nové kariéry, změnou svých vztahů a nebo životního stylu. Změny v nás mohou vyvolat mnoho obav a nepohodlí, ale vedou pak k něčemu mnohem lepšímu. Pojďme se tedy pomodlit za vedení ohledně toho, jak získat z našich změn co nejvíce požehnání a jak jimi projít s co nejmenšími obtížemi. Při výkladu se ptám na naši společnou světovou energii, protože když žijeme všichni na jedné planetě, jsme také všichni ovlivňováni stejnou energií. Zatímco výklad sledujete, dostáváte také své vlastní osobní poselství od Boha, andělů, svého Vyššího Já. Všímejte si tedy myšlenek, pocitů, vizí nebo slov, která zachytíte během výkladu vy sami.

První kartou pro pondělí a úterý je Motivace. Jak vidíte, vytvořila jsem tyto karty podobně svým úplně prvním kartám, Andělským kartám, kde je na každé kartě pouze jedno slovo. Vím, že někteří lidé mají rádi, když je toho na kartách napsáno více, ale takto každému vyvstane to, co potřebuje vědět. Karta Motivace nám vychází skoro vždy, když tyto karty používáme, a je o tom, že cítíme nutkání ke změnám, kdy víme, že máme něco změnit, ale nějaká naše část se bojí změny a nechce jít dál. Bojí se, že všechno bude ještě horší, nebo i toho, že to bude lepší. Naše ego nám samozřejmě ukáže celý seznam důvodů, proč si to nemůžeme dovolit - co si lidé pomyslí, co když selžeme, nebo co když to bude všechno ještě horší. Všechny tyto obavy nám berou energii, kterou ke změnám potřebujeme. Pokud si nejste jistí tím, zda je vámi zvolená změna opravdu ta pravá, tím nejjednodušším řešením je modlit se za vedení. Pojďme to udělat nyní společně:

"Drahý Bože, dej mi prosím ve fyzickém světě jasné vedení, kterého si snadno všimnu a kterému snadno porozumím, abych věděl/a, zda jsem k této změně veden/a Tebou a láskou a nebo strachem a nejistotou."

Takováto modlitba vám pomůže dostávat znamení a jasnější vedení ohledně toho, zda je to pro vás ta pravá cesta a nebo není.

Podívejte se na tuto kartu, která nám vyšla pro střed týdne! To nevymyslíte! Je to karta Nebeská znamení a je na ní nádherný motýlek na chmýří z pampelišek, které znamená něco si přát. Říká nám, že když jsme požádali o vedení, musíme se nyní dívat po znameních. Mohou to být právě motýli, kteří jsou symbolem proměny, a pro mnohé z nás obvykle znamenají i pozdrav od někoho blízkého na Nebesích, kdo nám tímto způsobem dává vědět, že nás miluje a že je s námi. Motýli jsou také symbolem toho, že i když nás změna může děsit, stojí za to! Dívejte se tedy po znameních. Mohou to být i číselné řady, tzv. andělská čísla, nebo opakující se myšlenky, slova, sny či pocity, nebo něco, co vám řekne někdo druhý nebo co někde uslyšíte. Dostane se vám jasného vedení, které vám pomůže překonat obavy a hnout se dál.

Na víkend, kdy budeme mít novoluní, tady máme kartu Odpočiňte si. Karta odpočinku je o rovnováze a říká nám, že své změny nemusíme dělat hned, okamžitě a rychle, ale že si máme dopřát čas, vyvážit svou činnost odpočinkem - udělat pár kroků a odpočinout si, dalších pár kroků a zase si odpočinout. Rovněž k tomu říkají, že vaší cestou rozhodně nemá být netrpělivost a honba za něčím, které jsou založeny na strachu a vycházejí z ega. Vaší cestou je důvěra, že s pomocí Zákona přitažlivosti, držení si pozitivních vizí ohledně svého směru, pozitivních vyhlídek a modliteb se dostanete tam, kam máte, a to ještě lépe. Pokud však máte strach, že vám váš cíl někdo sebere nebo že vás předběhne apod., pak vycházíte ze svého ega, a to, co si přejete, uteče přesně opačným směrem. Karta odpočinku vám tedy říká, abyste vše brali zlehka a do ničeho nespěchali. Dejte si načas.
Říkají, že někteří z vás chtějí začít nové podnikání a myslí si, že kvůli tomu musí hned opustit zaměstnání. To nemusí být vždy nejmoudřejší, protože pak je vyvíjen tlak na vaše čerstvě zrozené podnikání a vy máte pocit, že ho dělat musíte, abyste vydělali peníze. A snaha dělat nějakou práci kvůli penězům má mnohem nižší energii. Zatímco když pracujete ve svém zaměstnání a přitom na částečný úvazek děláte to nové, pak jste soustředěni na radost, službu a tvořivost, kterou pomáháte ostatním, a peníze jsou pak už v pozadí. Jistěže je přijímáte, ale nejsou vaším cílem. Vaším cílem je tvořit z radosti. A pak váš podnik neMUSÍ vydělávat peníze a paradoxně je tedy vydělávat bude - a to hodně peněz, protože na ně nebudete soustředěni. Je zajímavé, jak to funguje. Ponechejte si tedy zatím své zaměstnání, začněte podnikat, a mezitím váš podnik bude růst, růst a růst, až vás začne přirozeně zajišťovat sám a vy budete moci opustit své zaměstnání bez jakékoli úzkosti a obav o své zdroje, které všichni potřebujeme.

Modlím se tedy za vás všechny, abyste dostali vhledy a mír v souvislosti se změnami, kterými procházíte. Jsou součástí vašeho vývoje směrem k vyšším vibracím lásky a míru, přičemž některé původní situace přerůstáme - již splnily svůj účel a my se nyní hneme dál.

Prosím, Bože, pomoz nám všem mít motivaci a odvahu hnout se kupředu v jakékoli oblasti, ve které to potřebujeme.

Děkuji vám moc, že jste se k nám dnes připojili. Posíláme vám mnoho lásky, andělských požehnání a řekněme prosím společně: Aloooooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/bowLiyse_vA
překlad: Magda Techetová

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 9. do 15.5. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 9. do 15.května. Dnes budu pracovat s Léčivými kartami archanděla Rafaela. Moc je k týdenním výkladům nepoužívám, protože byly vytvořeny konkrétně pro léčení. Ale andělé mi ukázali, že nyní potřebujeme vykonat mnoho léčení pro sebe samé, své milované i pro svět. Archanděl Rafael je anděl léčení a spolupracuje s Ježíšem, svatými i dalšími anděly. Jeho jméno znamená "Bůh léčí" a pomáhá nám s citovým i fyzickým léčením. Jeho energie je velmi jemná a byla jsem svědkem mnoha zázračných a i okamžitých uzdravení s jeho pomocí. Stejně jako ostatní andělé je pro nás darem od Boha a my tyto dary přijímáme. Nemusíme si dělat žádné starosti s tím, že bychom anděly obtěžovali, protože nemají žádné fyzické tělo, které by se mohlo unavit nebo které by nemohlo být na více místech současně. Andělé mohou být všude. Nemají žádné ego, a tak se nikdy nenahněvají - na rozdíl od některých našich zesnulých milovaných :) Bůh nás všechny miluje a je s námi, jen si musíme říkat o pomoc a pak tuto pomoc přijímat.
Zamíchám tedy karty a požádám Boha, Ducha Svatého, Ježíše i anděly, aby nám ukázali, co potřebujeme vědět pro následující týden a jak můžeme přinést co nejvíce požehnání sobě samým, svým blízkým i našemu světu. Pokud už nyní vnímáte nějaké vedení, věnujte mu pozornost - je to vaše osobní vedení přizpůsobené konkrétně vám.

Na pondělí a úterý tady máme kartu Meditace. Její poselství je pro každého z vás osobní. Co vám tedy jako první přišlo na mysl při této kartě? Co vás při ní napadlo jako první? Já v ní vidím hlavně Matku Marii nad meditující osobou a vidím v tom mnoho pozitivní léčivé energie. Matka Marie dohlíží na celý náš svět. Je možné, že ve světě bude nějaký strach - a tím prosím nemíním žádný strach vyvolávat. Matka Marie je tou nejlaskavější matkou pro naši planetu. Nenáleží k žádnému náboženství a byla nanebevzatá ze svého těla. Nevybírá si, s kým bude a s kým ne, nemá žádné ego, zkrátka žádné starosti s tím, že byste ji obtěžovali. Nechte tyto na egu založené obavy jít a soustřeďte se na Boží bezpodmínečnou lásku, která je neomezená a která je prodloužením Božího nekonečna. Andělé mi ukazují, že meditace vám pomáhá cítit se v bezpečí. Ze začátku týdne vás možná zaplaví strachy z vašeho ega. Pamatujte, že ego se vždy jen snaží vystradit nás z cesty, zabránit nám učit o lásce, být příkladem lásky, věnovat se léčitelské práci nebo umění. Ego chce vládnout světu skrze strach, pochybnosti a kontrolu. Ale my nemáme čas brodit se v nějakém strachu. Pokud sledujete mé denní výklady, pak víte, že v poslední době nám andělé naléhavě připomínali, že jsme sem na Zem nepřišli proto, abychom se nimrali v nízké sebedůvěře. Máme jít po své cestě - a neřešte přitom, jakou konkrétní práci nebo jaké přesné kroky máte kde udělat, ale zkrátka být naladěni na lásku a být jejím zprostředkovatelem. Poukazují na obrázek, kde žena přijímá Božskou energii a kterou může pak vysílat pro léčení jakéhokoli problému, který jí leží na srdci, jak vlastního, tak světového. Místo abyste si dělali starosti, modlete se! Pokud objevíte nějakou zprávu nebo článek, který ve vás vyvolá starosti, nebo si je děláte o sebe či o své milované, nebo třeba o peníze, přijímejte Božskou energii a vysílejte ji pak do dané oblasti. Buďte jejím vodičem. Jste léčitelé, drazí, protože i Bůh je léčitel a vás stvořil k obrazu svému.
Tento týden nám tedy začíná velmi silně s nabádáním, abychom propustili jakékoli strachy, které vyvstanou, a nahradili je vírou.

Nyní se podívejme na střed týdne... a je to úplně stejné téma. Odevzdejte nám své starosti. Tato karta bývá poselstvím pro starší lidi o zdravotní péči, kterou potřebují. Může to být tedy pro vás specifické poselství. Opět je to nabádání k tomu, abyste si nedělali starosti. Strachování se a dělání si starostí sice může na první pohled vypadat jako důkaz, že vám na dané věci záleží, ale ve skutečnosti do ní jen přiléváte více energie ega a ničemu tak nepomáháte, naopak tím můžete věci ještě zhoršit. Starost sama o sobě je formou modlitby a zhmotnění, které k vám mohou přitáhnout ještě více negativity. Nynější energie je plná výkyvů. Stále máme retrográdní fázi Merkuru, tak se jí nenechte přivést k šílenství, pokud vám najednou přestane pracovat počítač nebo tak něco. Možná máte prostě na nějaký čas od počítače odejít a jít třeba do přírody, modlit se a meditovat. Opačným pólem těchto výkyvů jsou pak vaše okamžité zhmotňovací schopnosti. Zhmotňujete velmi rychle a je vám dokořán otevřená energetická brána, která na vás čeká tak jako obsluha v restauraci, s otázkou: "Jsem připraven/a přijmout vaši objednávku. Co si přejete?" Je tedy velmi důležité, abychom si udrželi jasnou a soustředěnou mysl a co nejvyšší možné naladění. Odevzdejte tedy své starosti Bohu. Léčení neznamená starosti přehlížet a předstírat, jak je všechno v pořádku. Pokud máte strach, přiznejte si ho.
"Drahý Bože, dělá mi starosti/bojím se o ________."
Jakmile si svůj strach přiznáte, můžete ho nechat jít. Nadechněte se... a s výdechem to všechno dejte Bohu.
Vidím tu s námi také archanděla Michaela s jeho světelným mečem a říká, že každému z nás pomůže přetnout pouta ke strachu, pokud se uvolníme a dovolíme mu to. Bude na tom pracovat i nadále. Ještě mi říká, že máte pít více vody.

Na víkend nám vyšly dvě karty. První z nich je Modlitba zabírá. To, za co jste se právě pomodlili, funguje! Může se to však uskutečnit jinými způsoby, než očekáváte. Mějte tedy otevřenou mysl. A prosím, pokud dostanete nějaké vedení ke zdravým, pozitivním změnám, musíte to udělat! Pokud vás vedou ke změně stravy, spánkových návyků, místa bydliště, lidí, s nimiž se stýkáte, lékaře, nebo k něčemu jinému, musíme to také udělat, protože Bůh není Santa Claus, který by nám všechno hodil komínem přímo pod nos. Tak to prostě nefunguje. Je to o spolupráci s Bohem, kterou konáme fyzicky. Jakmile dostaneme vedení, musíme ho převést do hmotné podoby. Každý dokáže slyšet své vedení. Pokud s tím máte problém, je to kvůli pochybnostem, a ty vycházejí z ega. Čím větší je vaše poslání, tím hlasitější je vaše ego.
Druhou kartou pro konec týdne je Zotavení. Může mít několik významů. Jedním z nich je, že se vám vaše léčení povedlo a že jste se uzdravili. Hurá! Přijali jste vedení, poslechli ho, jednali podle něj a nyní se vám dostává požehnání. Tato karta však také znamená abstinenci a detoxikaci. Je mnoho závislostí, které vás odvádějí z vaší cesty a je třeba, abyste se z nich zotavili.

Jaký silný týden! Vaše modlitby jsou nyní velmi potřebné, a tak vytrvejte v dobré práci a dejte si pozor na ego, které bude říkat: "Kdo, já? Já nejsem nikdo, já neudělám žádný rozdíl!" To je hlas ega, tak ho neposlouchejte, na to prostě nemáme čas. Byli jste stvořeni k obrazu Boha - jste úžasní, silní, mocní, jste plni léčivé energie celého Vesmíru, jste tvořiví, soustředění, inteligentní, milující a hodni lásky. Není ve vás nic špatného, nic není proti vám. Vždy budete podporováni na své cestě, budete-li soustředěni na lásku.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/EqMKIqrqKyw
překlad: Magda Techetová

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 2. do 8.5. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 2. do 8.května. Dnes bych chtěla pracovat s vykládacími kartami Marie, královny andělů, částečně proto, že Marie dokáže tolik utěšit! A to my nyní potřebujeme, protože energie jsou dost intenzivní, i kvůli retrográdní fáze Merkuru. Nemusíme kvůli tomu upadat do strachu, je to však období, kdy si můžeme připadat jako na horské dráze a toto je jedna z fází oné horské dráhy, kdy si můžeme připadat, jako bychom se brodili bahnem - věci nám připadají o trochu těžší a je to čas ke zpomalení, přehodnocení některých věcí, nebo cokoli jiného, co obnáší se zastavit a znovu se na to podívat. V průběhu retrográdní fáze Merkuru se nedoporučuje podepisovat smlouvy a pokud je podepisujete, tak se na ně pořádně podívat. Opět, nejde o to, že bychom se měli nějak bát, je však dobré vzít na vědomí, že se toto děje.
Jako každý týden se nad kartami nejprve pomodlím a požádám o poselství pro následující týden. Opravdu tady nyní velmi silně cítím přítomnost Boží ženské energie. Každý z nás má v sobě mužskou i ženskou energii. Ta ženská je ta naše část, která je přijímající, intuitivní, pečující a vyživující. Cítím, jak se tato energie snaží nás všechny i naši Zemi nyní chránit. Čím více se dokážete naladit do svého tichého nitra a udělat si reflexi, věřit svým pocitům a své intuici, tím více ctíte svou Božskou ženskou energii.

Pro začátek týdne nám tu vyšla karta Znamení, která je naprosto dokonalá pro nynější energii, o které hovořím i ve svých denních výkladech. Na Zemi je nyní zesílená dualita, přestože v duchovní pravdě žádná dualita neexistuje, ale ve fyzické rovině zažíváme různé protiklady, a tak, jak jsem už říkala, můžete mít pocit, že se brodíte bahnem a vše je trochu těžší, zdá se, že věci trvají déle, musíte být přizpůsobiví kvůli nečekaným věcem, dochází k nedorozuměním a hádkám, ale na druhé straně dokážete velmi rychle zhmotňovat, vaše Božská magie je nyní velmi vysoká a otevírají se energetické brány, takže na cokoli pomyslíte nebo co vyslovíte, to se děje. Boží moc, kterou máte uvnitř sebe, je tak silná, že nyní máte větší schopnost než kdy jindy zhmotňovat a léčit. Znamení jsou toho součástí. Je to o partnerství s Božstvím. Je to jednota s Božstvím, kdy všechno, co vidíte, slyšíte, cítíte nebo co si myslíte, že je znamení, skutečně znamením je. Můžete například vidět motýly, ptáky, kteří jsou neobvyklí nebo se nějak nezvykle chovají, můžete nacházet mince, pírka, nebo vídat číselné řady, slýchat písně, nebo jakékoli jiné formy znamení. Všechno, co opakovaně vidíte, slyšíte, cítíte nebo co vás napadá v myšlenkách, tedy vše, co vnímáte, ať už fyzicky nebo vnitřně, je znamení. Zvlášť když máte pocit, že JE to znamení. Všímejte si jich tedy zejména v začátku týdne. Andělé říkají, že jsou odpověďmi na vaše modlitby. Jsou to potvrzení, že jdete po té správné cestě, nebo že věci vnímáte správně, a tak se dívejte po znameních. Říkají také, že dostanete nějaká znamení od svých milovaných na Nebesích, zvláště v podobě motýlů, ptáků a květin.

Pro střed týdne nám zde vychází karta Sebeúcta. Samozřejmě se to týká i našich obvyklých myšlenek, které o sobě máme, našich hranic a jasného užívání naší Božské síly. My všichni jsme ve skutečnosti jedním, není mezi námi oddělenost. V tomto světě duality se však někdy druzí lidé snaží využít toho, že jste velmi hodní. Proto jsem také napsala knihu Asertivita pro pozemské anděly. Protože můžeme být laskaví a milující a přece říct Ne. Naučila jsem se to od Matky Marie, protože ona sama je velmi laskavá a čistá a přece přímá. Je opravdu možné být hodní, čistí, laskaví, milující a u žen i být velmi ženské, a přitom být silní a mít vymezené hranice. Během středu týdne si tedy dejte pozor na někoho, kdo se možná pokusí zneužít vaši laskavost. Pro vás je to příležitost naučit tyto lidi nedělat to. Protože když to udělají vám, budou to dělat i dalším hodným lidem - a vy můžete být učitelem, který tento cyklus zastaví. Andělé také říkají, že tato karta sebeúcty znamená uznat Boží sílu v sobě samých. A přitom nemusíte používat mužské slovo Bůh, ale třeba i Bohyni, nebo něco jiného, co vám je příjemné. Je to Božský tvořitel ve vás. Říkají, že "pokud věříte, že Bůh je všudypřítomný, tak která část vás Bohem není?" Odpovědí je, že žádná vaše část nemůže nebýt Bůh. Meditujte o tom, obzvláště ve středu týdne, že Bůh je ve všem a tedy i ve vás, a že žádná vaše část nemůže nebýt Bůh.

Podívejte, co nám vyšlo na víkend - Vnitřní dítě! Toto je poselství o hravosti a naučila jsem se to od víl. Když necháme naše vnitřní dítě vyjít na povrch a hrajeme si, dostáváme se tak do rovnováhy, kterou potřebujeme. Sama jsem velký dříč, v horoskopu mám Měsíc v Panně a Slunce vstupující do Kozoroha, takže mnoho zemské energie v kombinaci s energií Ryb, a zkrátka hodně pracuji. A od víl jsem se naučila, že hravost je super-důležitá k vyvážení vší této práce. Když si nehrajete, máte pak pocit, že pořád jenom něco dáváte. Je důležité nejen dávat, ale i přijímat, a vnitřní dítě chce přijímat. Na konci tohoto týdne tedy dělejte něco zábavného a nesoutěživého, něco, kde nejde o žádný cíl, ale o čistou zábavu, kdy nemusíte ani přemýšlet, ale prostě se uvolnit. Může to být i skupinová akce nebo se dohodnete s kamarádem nebo kamarádkou, že si uděláte hravý den, nebo budete dělat něco, co vás od dětství bavilo, třeba malování nebo zpívání, zkrátka něco, co si užijete. Dělejte tento víkend něco, z čeho budete mít něco VY. Zasloužíte si odměnu! Hodně dáváte, a tak teď dejte něco sami sobě.

Jaký silný týden! Andělé ale říkají, že si to všechno musíte zařídit vy sami a sami vzít věci do svých rukou. Říkají, že váš týden bude takový, jaký si ho uděláte. Můžete se samozřejmě cítit přetížení současnou energií a také lidé ve vaší práci nebo doma mohou být podráždění, ale máte v sobě Boží moc, díky které můžete vzít věci do svých rukou. Prociťte své pocity, nepotlačujte je, to není zdravé, ale prociťte je a pak je propusťte nebo je využijte nějak konstruktivně. Můžete to využít k aktivismu, k vytvoření nějakého díla, vložit je do blogu nebo psaní. Všechno je to opravdu velmi, velmi mocné. Jsem z toho velmi nadšená!

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/4dAqkwKJuQ0
překlad: Magda Techetová

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 25.4. do 1.5. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 2.dubna do 1.května. Vstupujeme už do května a máme za sebou velký kus cesty. Energie byly, jsou a nadále budou poměrně silné - máme za sebou úplněk a před sebou retrográdní fázi Merkuru. Pro výklad na tento týden jsem dostala pokyny. To se ještě nikdy předtím nestalo. Ale andělé mi řekli, abych tentokrát použila dvě karetní sady a spojila Vykládací karty archanděla Gabriela a Vykládací karty archanděla Michaela, a to právě kvůli intenzitě energií a kvůli všemu, co se děje. Zamíchám tedy těchto 88 karet s modlitbami o Boží pomoc, vedení, podporu i všechno ostatní, co budeme potřebovat.

Pro začátek týdne zde máme kartu archanděla Gabriela, a to Čas na detoxikaci. Ano, úplně vidím, jak se zase mračíte, že vám tato karta vyšla, i když někteří možná ne, možná se sami cítíte vedeni k očistě. Co vás napadne jako první, když si položíte otázku "Od čeho se potřebuji očistit?" To je poselství pro vás. Může to být i něco, o čem ani nevíte. Asi před 10 lety jsem pracovala s kartami víl a pořád dokola mi vycházela Detoxikace. Velmi jsem se tomu divila, protože jsem nepila alkohol, nekouřila jsem, ani jsem neužívala žádné chemické látky, a přesto mi pořád vycházelo, že se mám detoxikovat. Když jsem pak meditovala, přišlo mi, že to, od čeho se mám detoxikovat, je cukr. Cukr byl tím problémem. Stejně tak to může i být lepek nebo něco jiného. Vy víte, co to je. A není to prosím žádný trest - andělé vás nechtějí připravovat o zábavu. Chtějí vám pomoci propustit vše, co vám zatemňuje mysl, co vám působí zmatení, co snižuje vaši energii či shazuje sebevědomí. Protože když děláme věci, o nichž hluboko uvnitř víme, že bychom je dělat neměli, shazujeme svou sebedůvěru a máme sami ze sebe špatný pocit a cítíme se provinile. A to si pro vás nikdo nepřeje! Nemáte času nazbyt - máte velmi důležité životní poslání, každá minuta se počítá, a když máte jasnou mysl, máte naráz i více hodin, kdy se svému poslání můžete věnovat. Věřte, sama to vím, jak jasnou jsem měla mysl, když jsem se vzdala alkoholu, kávy i cukru. S nimi jsem nebyla schopna jasně myslet.

Pro střed týdne máme opět kartu Gabriela, a to Motivace. Musím přiznat, že jsem myslela, že karty pro tento týden budou vypovídat spíše o odpočinku, ústupu do ústraní, nebo i spánku, protože současná energie nám může působit problémy se spánkem, ať už nespavost nebo naopak ospalost. Ale já těmto kartám důvěřuji a říkají nám, že máme pracovat na svém životním poslání. Je to o tom, že se máme zbavit všeho, co nás rozptyluje. Na kartě je psáno: "Modlete se za vedení ohledně toho, jak být více nadšení a soustředění na váš projekt." Ať už je vaší prioritou cokoli, pojďme si nyní udělat meditaci a modlitbu:

Drahý Bože, Vyšší Já, ta naše část, která je tvořivá, soustředěná a motivovaná, voláme vás nyní. Víme, že každý z nás má své unikátní individuální životní poslání, které je právě nyní ve světě velmi potřebné. Víme, že své vlastní poslání můžeme naplnit pouze my, protože každé poslání je stejně jedinečné jako sněhová vločka. Svět vás potřebuje. Není to žádný nátlak, ale je to tak. Vy sami cítíte, že máte něco udělat, i když třeba ještě nevíte, co přesně. Drahý Bože, dej nám prosím jasnost, dej nám jasná znamení včetně snů, ohledně kroků, které máme dále udělat. Dej nám také prosím znamení, že je pro nás bezpečné učinit tyto pozitivní změny v našich životech.

Andělé říkají, že někteří lidé, kteří sledují tento výklad, provedou detoxikaci v oblasti lidí ve svém okolí - detoxikace nemusí znamenat jen očistu od látek, ale i od lidí nebo čehokoli, co je pro vás škodlivé. Andělé vás podporují ve vašem konání. Máte si jít za svým. Ujišťují vás tímto, že je pro vás bezpečné udělat tyto změny a že jste podporováni, následujete-li své vnitřní vedení. A když se očistíte, tak toto vedení snáze uslyšíte.

Pro konec týdne tady máme kartu Božské vedení. Napsala jsem o tom celou knihu. Tato karta říká, že nápady, které dostáváte, jsou vám seslány z Nebes. Jsou to odpovědi na vaše modlitby.
Je to pro vás povzbuzení a potvrzení, že cesta, po které jdete, je ta správná. Nepochybujte o sobě, protože tím se jen zdržujete. Ego chce, abyste o sobě pochybovali. Ego chce mít všechno perfektní a bezchybné a chce mít napřed každý jediný detail pod kontrolou, než se hnete dál - ale to je v tomto světě prostě nemožné. V tomto fyzickém světě je nemožné, aby něco bylo "dokonalé". V duchovní pravdě všichni dokonalí jsme - Bůh nás stvořil dokonalé. Ale ve fyzickém světě se vždycky najde něco, na čem je třeba pracovat. Takže se tím nenechte zdržovat. Běžte dál plni motivace, nadšení a odvahy, které vám Bůh dodává.

Čeká nás tedy zajímavý týden! Týden, kdy budeme dělat ty kroky a podnikat skoky víry. Jakýkoli, i ten sebemenší krok směrem k vašim snům vám pomůže, protože Vesmír vás okamžitě zpětně podpoří a pomůže vám. Jsem na vás velmi pyšná, že na sobě tolik pracujete a že věříte sami sobě i svým nápadům. Tento svět je tak úžasný - tolik vynálezů se objevuje a jsou nám k dispozici i crowd-fundingové stránky, které je finančně podporují. V tomto světě děláme tolik dobré práce! Na to se zaměřujte - na požehnání. Zdržte se sledování zpráv, zvláště když to ve vás vyvolává obviňování a odsudky. Být soustředěni na souzení není nikomu prospěšné. Místo analyzování problémů se radši soustřeďte na to, co můžete udělat k jejich vyřešení. TO pomáhá.

Posíláme vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/2hrPfhJla8w
překlad: Magda Techetová

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 18. do 24.4. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 18. do 24.dubna. Jsem dnes na zahradě s našimi pejsky a protože nás čeká silný týden a hodně se toho děje, chtěla bych dnes pracovat s kartami Poslové světla. Je to jedna z prvních karetních sad, které jsem vytvořila. Obracím se k nim, když se ve světě děje mnoho silných věcí. Nemyslím tím nic špatného, ale zkrátka energie a její urychlování.
V tomto týdnu již pocítíme nadcházející retrográdní fázi Merkuru, která začne 28.dubna a kterou můžeme už v tomto období vycítit. Není to nic, čeho bychom se měli bát. Strach nikdy ničemu nepomůže. Je však dobré o tom vědět, protože to bude chtít nějaký čas a také trpělivost v oblasti komunikace. Ujišťujte se, že druzí lidé pochopili to, co jste jim řekli, a pokud něco mylně pochopí, vyjasněte si to. Rovněž bude třeba mít trpělivost co se týká cestování. Také budeme mít 21.dubna úplněk, a to v jednom z nejsilnějších znamení - ve znamení Štíra. Štír je o vidění pravdy i stínů, o silných psychických schopnostech a intuici, i o vládcovství a někdy útlaku. Tento týden s úplňkem může být poměrně intenzivní. Jste-li citliví na fáze Měsíce, může vám úplněk narušit spánek, můžete být obzvláště citliví a emocionální. A pak máme samozřejmě Den Země, 22.dubna, kdy oslavujeme Matku Zemi a připomínáme si ji. I když se ve světě děje mnoho silných věcí, s Božím požehnáním se nikdy nemusíme ničeho bát.
Pojďme se tedy podívat na karty, které míchám, zatímco se modlím za poselství a vedení ohledně toho, jak můžeme v tomto týdnu nejvíce přispět a co můžeme očekávat.

Pro pondělí a úterý jsem vytáhla dvě karty, Izajáš a Serafina a obě dvě vypovídají o změnách v rámci rodiny a částečně také o narození dítěte, takže někdo z těch, kdo nás sledují, buď bude v očekávání, nebo miminko porodí či adoptuje. Může to být jakýkoli přírůstek do rodiny, dokonce i zvířátko. Obecně to však znamená očekávání či zrod něčeho nového. Znamená to, že můžete očekávat nějaký nový nápad, nový podnik, nový domov, a také to může znamenat, že vy sami procházíte nějakými změnami, svým vlastním znovuzrozením, nalezením nového já a nebo i návratem ke svému starému já, pokud jste se snažili být někým jiným, než kým opravdu jste, protože jste se snažili někomu zavděčit, a teď, když jste ztratili tyto dysfunkční vztahy, tak jste zase zpátky! Jste to zase vy! Takže, ze začátku týdne tady máme hodně nového. Souvisí to také s úplňkem, který je o propouštění starého.

Podívejme se na to, co nás čeká ve středu týdne. Tady máme kartu Maya o škole a učení! To se týká těch z vás, kteří něco studují, ale také to znamená, že možná vy sami budete něco vyučovat, že sami budete mít nějakou školu nebo lekce. Tento týden je o učení. Přijde k vám mnoho nového, o čem se budete učit, nebo dostanete nové zkušenosti. Můžete se vrátit do školy, pokud se k tomu cítíte vedeni - v tom případě je toto pro vás potvrzení a může to být součást vaší nové kariéry. Budete se zkrátka učit nové dovednosti.

Na víkend nám vyšel Archanděl Michael s jeho ujištěním, že je s námi. Dává nám vědět, že se není čeho bát a že nás chrání. Někdy tato karta vychází, když se má udát něco ve světě, aby nás ujistil, že nám kryje záda, že jsme v bezpečí a že na nás dohlíží. Archanděl Michael je prodloužením Boží energie ochrany, odvahy a síly. Stejně jako Bůh je i Michael s námi všemi a není ničím omezen. Může být s každým člověkem na této planetě současně. Někdy si lidé myslí, že ho mohou unavit, ale to je pouhá projekce lidského ega nebo starého náboženského myšlení. Pravdou je, že andělé se nemohou unavit, protože nemají žádné tělo, stejně jako Bůh. Nikdy se tedy nebojte volat anděly na pomoc, nebojte se, že by se unavili nebo že by si museli vybírat mezi vámi a někým jiným, komu z vás by pomohli, protože jsou jako světlo - mohou být všude. Archanděl Michael vám tedy dává na vědomí, že jste v bezpečí, chráněni a že je na vás dohlíženo.

Zatímco procházíte těmito všemi změnami, může vám připadat, že některé z nich vám byly vnuceny odněkud jinud, vnějšími podmínkami. Ale ať už se objeví cokoli nového ve vašem životě, vězte, že je naprosto bezpečné provádět změny. Je to opravdu nádherné. Jsme v tom všichni společně, všichni se za sebe vzájemně modlíme a i já se za vás modlím.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/MDwlNvX1-04
překlad: Magda Techetová

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 11. do 17.4. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 11. do 17.dubna. Jsem tu dnes na zahradě s naším kocourkem Lancelotem, kterého jsme si vzali z útulku. Byl ze začátku velmi zlý, ale jsem přesvědčená, že takový byl jen proto, že se bál - ostatně tak, jako je to někdy i u lidí. A dnes je to náš největší miláček.
Protože se nyní nacházíme uprostřed silných energií a máme tu hodně změn, chtěla bych dnes pracovat s Motýlími kartami pro životní změny. Motýli jsou symbolem proměn, kdy se balíme do kukly, procházíme obdobím temnoty a silného omezení a svázání... a pak vylétneme s vlastními křídly do výšin jako nádherní motýli inspirující ostatní. Tak jako každý týden je nejprve zamíchám a požádám Boha, aby nám skrze ně ukázal, co potřebujeme vědět, a dal nám vhledy ohledně dalšího týdne.

Pro pondělí a úterý tady máme kartu Sentimentální pocity. Tato karta se objevuje, když jste zaměřeni na svou minulost. Uznává přitom pocity, o kterých mi poslední dobou andělé hodně říkali - je to situace, kdy vzpomínáte na své dětství nebo na své minulé vztahy a vidíte jen to dobré. To se nám sice může zdát dobré, ale někdy nám to věci dost komplikuje, protože děláme svou minulost lepší než skutečně byla a sníme o ní víc, než si zaslouží. Říkáme si, že v naší minulosti všechno bylo tak jednoduché, tak šťastné, a srovnáváme to se současností, která nám přirozeně nepřipadá nijak potěšující. Tato karta nám říká, abychom si na to dali pozor. Vím, že mnoho lidí teď prochází změnami, při kterých vzpomínají na minulost a to v nich vyvolává mnoho emocí. Třeba pokud se stěhujete na nové místo a probíráte staré věci, vidíte staré fotky, staré vzpomínky.... Jistěže k těmto všem věcem máme svou úctu, ale nechceme si jimi nechat řídit celý svůj den. Pravdou je, že v celém našem životě byly vždy jak šťastné, tak i méně šťastné okamžiky. I proto jsme přišli na tuto Zemi, abychom překonávali překážky, a pak to učili i druhé lidi. Tato karta tedy říká, že se příliš soustřeďujeme na minulost. To se týká i toho, kdy svou minulost za něco viníme, kdy se bojíme kvůli něčemu, co se stalo v minulosti, a pro nás je důležité mít minulost v minulosti, odpoutat se od ní, poučit se z ní a pustit se jí. My všichni máme za sebou těžkou minulost, ale nemůže ji nechat, aby nás ovládala.

Další kartou pro střed týdne je karta Nečekané bohatství. To souvisí s nějakou novou hojností, která k vám přichází. Může to znamenat, že dostanete nějaké nečekané peníze anebo nějakou jinou formu hojnosti - hojnost může být i dostatek času a energie, nové nápady, inspirace, příležitosti, zdraví nebo láska. Andělé říkají, že vám to pomůže být více přítomni v současném okamžiku a že se vám dostane vhledů, které vám pomohou se odpoutat od minulosti, která vás stíhala v posledních dnech. Je to tedy krásný posun a nádherné léčení, které nadchází. Připomíná mi to onu metaforu s kuklou, v níž jste pevně svázáni, kdy se cítíte být dole a není vám zrovna nejlépe (začátek týdne) a pak dojde k povznesu a věci se zlepší.

A na konec týdne... podívejte se: Přivítejte nové. Tento týden je doslova o pouštění minulosti. Ve středu týdne se budete cítit jistější a sebevědomější ohledně svých dalších kroků a nadchnete se pro ně. Budete se na to dívat jako na dobrodružství a ne něco, co je děsivé. Přestanete se toho bát a místo toho si řeknete: Toto je pro mě ta pravá věc, kterou mám udělat. Tolik lidí nyní prochází velkými životními změnami - stěhováním do nového domova, změny v kariéře, přátelství se mění, životní styl... a to je přirozené! Tady na Zemi nezůstává nic neměnné. Věci vyrůstají, rozkvétají, plodí a pak uzavírají cyklus života, a to všechno je součástí duality na této fyzické planetě.

A tak přivítejte nové a - jak jsem řekla - pusťte se minulosti. Ponechte si pouze lekce a lásku.

Moc vám děkuji, že jste se k nám dnes připojili - i Lancelot vám děkuje - a prosím, řekněte s námi: Aloooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/MemqvrAVCfI
překlad: Magda Techetová

 

Kategorie článků:


Harmonogram:S radostí se Vám budu věnovat emailem či v poradně ♥
úterý - pátek

* poradna v Ostravě Hrabůvce pracovní doba dle objednávek


tel: 737 888 477

balíčky
odchází vždy ve středu a pátek

*nemohu zaručit přijetí hovoru při práci s klientem

Newsletter:

Chci odebírat newsletter

Chci odebírat!

Facebook:

 
Webdesign Studio R3D, s.r.o.