Zvolené články:

Čarovná říše... úvod

Nic nepodněcuje naši fantazii více než představa víl a elfů. Bohužel jsme v moderním životě ztratili citlivost k jemným nuancím přírody. Vytvořili jsme umělé hranice a před tím, čemu nerozumíme, se máme na pozoru.

Všechno, co o království víl víme, pochází z pohádek, mýtů, básní a písní. Mnohé informace nám mohou předat také jasnovidci, mystici a vědci. Ve skutečnosti však všichni máme schopnost tyto říše vnímat. Nevyžaduje to velké úsilí, znalosti či zvýšenou pozornost. Vzdálenost mezi naším světem a říší víl je jen tak velká, jak...

Schůzka s králem gnómů

Zhluboka dýchejte a jakmile budete dostatečně uvolnění, vytvořte v mysli následující obraz:

Vidíte sami sebe uprostřed kruhu starých dubů. Stojíte ve stínu mohutných kmenů, jejichž silné větve se tyčí vysoko nad vámi. Kůra stromů je zvrásněná, sukovitá jako kůže prastarého obra. Horní část kořenů vystupuje nad zem, ale vy víte, že musejí sahat velmi hluboko, až k srdci samotné Matky Země....

Čarovná říše III.

Je toho hodně, co se ještě musíme o říši víl naučit. Nejsou zlé jak si někdo myslí, ale mohou být velmi zlomyslné nebo uličnické. Jejich energie je velmi povzbuzující a mají schopnost přivodit změněné stavy vědomí...

Čarovná říše II.

Ačkoliv se mnoho bytostí této říše přímému kontaktu s lidi vyhýbá, schopnost vnímat ji je s trochou trpělivosti a vytrvalostí vlastní nám všem. Obyvatelé světa víl se ve skutečnosti o lidi zajímají. Jsou kolem nás ve větší míře, než si myslíme.

Elfy a víly řadíme do dvou kategorií: jedni patřili divočině, byli nespoutaní, divocí a necivilizovaní, to byla tzv. venkovská, lidová říše. Druhá skupina patřila k jakési aristokracie vílího světa...

Skřítkové, víly a jiné elementární bytosti

Skřítkové, víly a jiní elementálové jsou bytosti, kteří mají na starosti vše v přírodě…vodu, skály, květiny, podzemí a podobně. Asi málokdo se s nimi setkal, ale možná jako děti jsme je vídávaly často, jen jsme zapomněli.

Málokdy se nechávají vidět člověkem. I když jsou veselí a rozverní a dokáží si s námi...

Věřím

Věřím, že stromy mluví, a věřím, že jsou jeskyně, které vedou do podzemní říše.
Vím, že existují draci a princezny.
Vím, že existuje vnitřní moudrost ve všech věcech.
Viděl jsem anděly a dévy a bytosti, které s námi spolupracují na veškerém díle.
Můj svět je plný barev, radosti a zázraků...

Čarovná říše I.

Víly a elfové jsou děti matky přírody. Jsou rozmanité jako příroda sama. Liší se velikostí, podobou i osobností. Nejsou svázány s hmotnými zákony, jak bychom jim často rádi vnucovali.

Přírodní "skřítkové", jak se jim také někdy říkalo, zaujímali ve světe, kde každý strom a každý jelen měli své jméno a každý byl jiný a jedinečný. Bylo jich hodně a byli mocní...

Moudrost elfů a víůl

Malý národ", jak se elfům a vílám někdy říká, pronikal do snů a fantazií lidí dlouhá staletí a postupně se stal nedílnou částí naší psýché, ale i kolektivního nevědomí. Elfové představují základní energie působící ve světě rostlin. Víly symbolizují energie kosmu. Víly symbolizují síly kosmu. Jsou v úzkém spojení se živlem vzduchu a s éterem.
Označení "víla" (v originále Fee) anebo také Fata-Fay je spřízněno se jménem bohyně Fortuny. Staré Bohyně a Bohové se stejně jako kněžky v lidové víře keltského, francouzského a též německého kulturního okruhu postupně transformovali do podoby víl.

O vílách

Většina lidí miluje anděly. Až 80% z nás věří, že skutečně existují. Naproti tomu je mnohem méně těch, kdo považují víly za bytosti z tohoto světa. Bereme je jen jako postavičky z vymyšlených příběhů a pohádek. Jsou i tací, kteří víly pokládají za symboly temných okultních rituálů. Ani křesťanské komunity někdy nechápou, že víly jsou Božími tvory z andělské říše, tvory pečujícími o rostliny, zvířata a Zemi jako celek. Někteří lidé vílám nedůvěřují a mají je za zlomyslné příšerky, jež nám schovávají důležité věci a jinak škodí. Ve skutečnosti jsou tu víly proto, aby zlepšily a povznesly životy všech tvorů, včetně nás lidí. Víly ani andělé nestojí o zbožňování, veškerou slávu s radostí přenechávají Stvořiteli.

Poselství lesních skřítků a duchů lidem

Prosíme tě naše posluchačko a obdivovatelko lesního království, aby jsi lidem dobré vůle a lásky k lesnímu bohatství, lidem, kteří budou ochotni přijmout a poslouchat naše poselství, předala tato slova. Všem lidem, kteří přijdou mezi nás s dobrými úmysly, s láskou v srdci, zájmem a úctou k přírodnímu bohatství kolem sebe – těmto všem lidem otevřeme své lesní království a pokladnu svých moudrostí.

 

Kategorie článků:


Harmonogram:S radostí se Vám budu věnovat emailem či v poradně ♥
úterý - pátek

* poradna v Ostravě Hrabůvce pracovní doba dle objednávek


tel: 737 888 477

balíčky
odchází vždy ve středu a pátek

*nemohu zaručit přijetí hovoru při práci s klientem

Newsletter:

Chci odebírat newsletter

Chci odebírat!

Facebook:

 
Webdesign Studio R3D, s.r.o.