Blog

Brány nebes jsou o Vánocích trochu otevřenější

Je na vás, abyste cítili radost a neudělali z Vánoc období plné stresu. Musíme být radostní, aby se naše láska a radost dotkla lidí kolem nás, i těch, které neznáte, když kolem nich procházíte na ulici.

Bůh a jeho andělé nám všem v tento roční čas dávají dar radosti a lásky nehledě na naše náboženské vyznání nebo na to, jestli Vánoce slavíme či ne. Je ale na nás, jestli tento dar přijmeme.

O co si říkáte, to dostáváte

(článek Doreen Virtue)
Přes své internetové stránky, rádiové vysílání a workshopy přijímám mnoho žádostí o pomoc. Velmi často jsem byla žádána o odpovědi andělů, které měly lidem pomoci vyřešit stresující finanční a kariérní záležitosti. A ve velké většině případů zjišťuji, že všichni tito lidé - kvůli svému stresu - používají negativní slova, když o své situaci mluví. Často si vůbec nejsou vědomi toho, že užívají negativní afirmace (jako třeba "Jsem na dně") nebo že tato prohlášení jen potvrzují jejich stresující podmínky a posilují tak tuto situaci, která pokračuje i nadále.

* * *

Žena jménem Carolyn vlastnila metafyzický obchůdek v Nova Scotia pět let. V minulosti, kdykoli se jí někdo zeptal, jak jí jde obchodování, odpověděla pokaždé "No, asi nikdy nebudu boháč, ale účty tím zaplatím." Carolyn tuto frázi vyslovila nespočetněkrát již dříve, než zjistila, jaké to má důsledky.


Jednoho dne si povídala s blízkým přítelem o tom, jak by mohl být její obchůdek zlatý důl, když je přece jenom jediný v této oblasti, se spoustou zákazníků a skvělými doporučeními. Přemýšleli o tom, proč tedy její obchůdek neprosperuje lépe? Proč vydělává jen tolik, aby Carolyn mohla nakupovat zboží a platit účty?
Carolyn dostala svou odpověď, když se jí jeden zákazník opět zeptal, jak jí jde obchodování. I když už měla na jazyku své klasické "No, nikdy asi nebudu bohatá...", najednou měla vidění a místo toho odpověděla: "Fantasticky! Je to zlatý důl!" Řekla to s takovým přesvědčením, že sama uvěřila každému slovu.
To bylo před rokem a kdykoli se jí od té doby někdo zeptá "Jak jdou obchody?", Carolyn nadále odpovídá, že je to fantastické a že to místo je zlatý důl. V minulém roce její prodej vzrostl o 40 procent jejího původního prodeje... a stále stoupá! Všechno, co Carolyn změnila, byla její slova - místo omezujících tvrzení začala říkat ta, která oplývají pozitivní energií. Její slova vytvořila její zlatý důl.

Slova, která vyslovujeme, mají přímý dopad na naše finance, stejně jako v případě Carolyn. Žena jménem Livia Maris Jepsen prošla podobnou proměnou. Před několika lety si Livia přála zjistit, proč jsou její modlitby a žádosti vždy zodpovězeny "tak akorát" a nikdy více. Například, když potřebovala něco zaplatit, vždycky obdržela přesně takovou částku, jakou žádala, a nikdy ani pár mincí navíc. Nebo když potřebovala nějaký dodatečný čas, aby něco dokončila, vždy dostala přesný čas, který potřebovala k dokončení věci, přesně na minutu... a tak podobně.
Jednoho dne Livia navštívila svou velmi úspěšnou a prosperující přítelkyni v domě její matky. Poté, co měly naservírováno vynikající jídlo, zeptala se kamarádčina matka: "Máš dost?" A kamarádka řekla: "Ó ano, mami, mám toho bohatě!" Přesně to potřebovala Livia slyšet! Uvědomila si, že ona vždy žádala a afirmovala si "přesně akorát".
Livia říká: "Když prosíte anděly přesně o tolik, kolik potřebujete, pak přesně tolik také dostanete. Zkuste žádat o hojnost a bohatství a vždy dostanete něco mnohem lepšího, než jste si představovali."
Od doby, co změnila svůj slovník, je mnohem lépe finančně zajištěná.

Když při žádosti o hojnost peněz cítíte nepříjemné pocity nebo je vám to nevlastní, ujišťujte se stále, že peníze navíc budete moci dobře využít, třeba i pro dobročinné sbírky, pro pomoc svým blízkým a pro finanční podporu svého Božského životního poslání. Váš zvýšený příjem vám dovolí o to více dávat!

Diana Mey je další žena, která se naučila, jakou moc mohou mít slova nad financemi. Po většinu svého života říkávala: "Nemám dost peněz na..." to či ono. A protože pokračovala v tomto negativním afirmování, stále dokola se ujišťovala, že nikdy nebude schopná si dopřát to, co by chtěla.
Pak začala Diana vidět všude číslo 818 - na hodinách, na účtech, v telefonních číslech i na receptech. Potom našla jeho význam v mé knize Andělská čísla, která popisuje poselství skrývající se pod číselnými řadami. Kniha vysvětlovala, že andělskou zprávou pod číslem 818 je vedení k tomu, aby zůstávala pozitivní ohledně peněz a aby si afirmovala: "Jsem nyní finančně zabezpečená a mám mnoho peněz navíc, které mohu utrácet i darovat."
Diana si začala tuto afirmaci často opakovat a dnes je finančně zajištěna, s bohatstvím peněz navíc, které může utrácet a dávat. Řekla mi: "Dnes se na svět dívám úplně jinak, když přijde na peníze."

Někdy nás bolestivá situace vede k tomu, abychom se probudili a uvědomili si, jak velkou roli hrají naše slova, podobně jako to objevila Caryn Connolly. Poté, co byla propuštěna ze svého inženýrského zaměstnání, začala lidem říkat: "Jsem nezaměstnaná." Caryn zoufale hledala novou práci, ale bez úspěchu. Pak zjistila, že když neustále vykládá, jak je nezaměstnaná, tak si stále tuto situaci vytváří. Proto přestala tato slova používat a krátce poté jí byla nabídnuta jiný inženýrská pozice, která jí pomohla zaplatit všechny její účty. Caryn říká: "Změnou slov, která jsem užívala sama i při hovorech s ostatními, jsem byla schopna zhmotnit si bohatství velmi rychle a přitáhnout si ho do svého života."


* * *

zdroj:http://www.healyourlife.com/author-doreen-virtue-and-grant-virtue/2010/11/wisdom/inspiration/do-your-words-spell-success
překlad: Magdalena Techetová

Důkaz ve vašem životě, že máte anděla strážného

Máte strážného anděla, ať tomu věříte nebo ne, a tento anděl je s vámi pořád od chvíle, kdy jste se narodili.
VŠÍMEJTE SI ZNAMENÍ
Každému z nás byl v životě dán důkaz, že máme strážného anděla. Tento důkaz nám byl dán proto, aby nám pomohl uvěřit. Bohužel mnoho lidí si nevšimne těchto znamení a buď je úplně ignorují nebo je připisují náhodě.

Lidé říkají, že pro mě to je snadné věřit v anděly. Vidím anděly fyzicky od dětství; vidím strážného anděla za každým člověkem, nehledě na jeho náboženství. Každý den na vlastní oči vidím, jak moc se strážní andělé snaží, aby získali pozornost svého svěřence – někdy tahají za oblečení nebo shazují věci, ale mnoho lidí dál pochybuje o tom, že pomoc je nablízku.

MEDITACE NA POMOC
Nahrála jsem meditaci, abych pomohla lidem zamyslet se nad jejich životem a s pomocí jejich strážného anděla se rozpomenout na pomoc nebo znamení, které jim dal jejich anděl. Když jsem to CD nahrávala, sama jsem se ponořila do hluboké meditace a nechala jsem svého vlastního strážného anděla, aby mě vedl v tom, co říkám.

Vím, že poslouchání nějaké meditace je silné, ale chci vám tady dát určitý základ, abyste viděli důkaz toho, jak váš strážný anděl působí ve vašem životě.

DOPŘEJTE SI TĚCH PÁR MINUT
Ať jste kdekoliv, doma, v autobuse, u počítače nebo dokonce na nějakém zalidněném místě, dovolte si utišit a uklidnit se. Představte si, jak přímo za vámi stojí váš strážný anděl, potlačte na chvíli všechny svoje pochybnosti a dovolte si cítit jeho přítomnost.

Vzpomeňte si na dobu, kdy jste byli malým dítětem a viděli jste všechnu tu radost a zázraky v životě, kdy jste neměli ještě žádné starosti. Požádejte svého strážného anděla, aby vám pomohl si vzpomenout na situace, ve kterých vám pomohl.

Uvědomujte si myšlenky, které vás přitom napadnou. Mohou to být jen útržky obrazů nebo zlomky vzpomínek. Také si můžete uvědomit až později, třeba večer nebo druhý den, co jste přesně viděli.

Pamatujte, že váš strážný anděl s vámi není pouze tehdy, když se všechno daří – je s vámi i těžkých a bolestných dobách. Může se stát, že si najednou vzpomenete, jak vám strážný anděl pomohl překonat smutek ze ztráty milovaného prarodiče.

Váš strážný anděl vám možná předal znamení skrze jiné lidi, možná někdo řekl něco, co vám dodalo odvahu. Často jsou to právě ty malé věci; možná vám maminka nečekaně udělala váš oblíbený koláč – že by poslechla svého strážného anděla?

Každé dítě cítilo dotek ruky svého strážného anděla, který ho uklidnil a ujistil. Požádejte teď svého strážného anděla, aby vám pomohl si vzpomenout na tento dotyk a poznat ho. Možná se vás dotkl na ruce, na tváři nebo na rameni; můj strážný anděl si vždy hrál s mými vlasy. Možná jste cítili jeho paže kolem sebe, jak vás objímají. Když se vás váš strážný anděl dotkne, cítíte bezpečí a lásku.
ZNAMENÍ TADY A TEĎPožádejte svého strážného anděla, aby vám dovolil cítit znovu jeho dotek, jak tu teď sedíte. Buďte otevřeni možnosti, že můžete ucítit dotyk svého strážného anděla. Nezavrhujte malé šimrání, pocit tepla nebo závan větru jako náhodu. Mnoho lidí se samo blokuje před těmito zkušenostmi tím, že mají příliš velká očekávání. Což mi připomíná jednu ženu, s kterou jsem se setkala a která nevěřila znamením, které jí andělé dávali, ačkoliv jí jich dávali celkem hodně. Stále čekala, že se jí její strážný anděl zjeví. Jako dospělí si často myslíme, že víme přesně, jak by mělo znamení vypadat, a pak zmeškáme opravdová znamení, když nám jsou dána.

V těchto posledních dvou minutách rozjímání jste si možná vzpomněli na chvíle, kdy vám váš strážný anděl pomohl, když jste byli dítě. Pokud ano, uchovejte si tyto vzpomínky, neboť jsou velmi vzácné, a buďte pozorní ke znamením, kterými vám váš strážný anděl znovu pomáhá ve vašem každodenním životě.

Pokud jste si nevzpomněli na chvíli, kdy vám váš strážný anděl dal důkaz o tom, že je s vámi, nemyslete si, že nemáte žádného strážného anděla nebo že ne vás nemiluje – ujišťuji vás, že ho máte a že vás bezpodmínečně miluje takové, jací jste. Během několika následujících dní si buďte vědomi vzpomínek z dětství, které vás napadnou, a sledujte znamení, kterými vám váš strážný anděl pomáhá. Andělé mi říkají, abych vám řekla, že vám dávají znamení neustále, ale my je tak často přehlédneme. Andělé mi říkají, že děti mnohem častěji vidí a rozpoznávají znamení, a proto se zde soustředím na dětství.

Prosím o to, aby každému, kdo čte tento článek, bylo umožněno vidět znamení, které mu v životě dává jeho strážný anděl.

Požehnání,

Lorna

zdroj: http://www.andelevmychvlasech.cz

Naše extrémní počasí - anděl Jimazen, strážce naší planety nám pomáhá!

Před několika dny jsem viděla anděla Jimazena, anděla, kterého Bůh pověřil k tomu, aby chránil naši Zemi. Je to anděl, kterého vždy vidím se strachem, protože vím, že když ho vidím, znamená to, že jsme se dostatečně nestarali o naši planetu a on se ji snaží uklidnit.

Anděl Jimazen je ohromný anděl, který vypadá jako obr, a má na sobě zlaté šaty a červené ochranné brnění s černým odstínem. Ve své pravici vždy drží obrovskou dřevěnou hůl, kterou se dotýká Země.

Ten den jsem si dělala velké starosti, když jsem ve zprávách viděla všechny ty bouře a výkyvy počasí. Dokonce i u nás v Irsku jsme měli extrémně silný vítr. Anděl Jimazen se sklonil a vzal mě za ruku. Najednou mi přišlo, že je stejně velký jako já, i když byl dál obrem. Jeho ruka změnila barvu od zlaté k nádherně červené a moje ruka se v té jeho úplně ztratila. Vím, že mě vzal za ruku proto, aby utišil můj strach z toho, co se děje na planetě. Pravda je, že Jimazen i ostatní andělé mi opakovaně řekli, že my lidé jsme to způsobili, my jsme vyvolali tyto změny klimatu. Vytváříme tolik znečištění a bereme naši planetu za samozřejmost. Jimazen mi říká, že to extrémní počasí je způsobené tím, že se planeta snaží uzdravovat, a také je to znamení, které nás varuje, že nám hrozí nebezpečí.

Jimazen sehrává svou roli tím, že se snaží planetu uklidnit. Ale on, stejně jako všichni ostatní andělé, nemůže překročit hranice lidské vůle. Pokud odmítneme naslouchat a vidět znamení, která nám dává, nedokáže nás zastavit.

Andělé mi říkají, že my všichni, obyčejní lidé po celém světě, musíme začít dělat víc proto, abychom ochránili svou planetu. Každý den pro to musíme něco dělat a to tak, že se postavíme a ozveme, že zabráníme vládám a nadnárodním společnostem v ničení naší planety. Země nepatří jim, patří nám všem a my všichni jsme zodpovědní za to, že ji bezpečně předáme budoucím generacím.

Můžeme poprosit anděla Jimazena, aby nám v tom pomohl. Já ho prosím neustále. I dnes ráno, když jsem odvezla svou dceru do školy a vracela se domů, byla hrozná mlha, a já ho poprosila, aby pomohl slunci prostoupit mlhu. A když jsem dorazila domů, svítilo nádherné zimní slunce. Nemyslím si, že to bylo jen kvůli mně, ale myslím si, že se to stalo proto, abych vám o tom mohla povědět a povzbudit vás, abyste zavolali Jimazena na pomoc, ať žijete kdekoliv na světě.

Pamatujte ale na to, že Jimazen to sám nezvládne. Potřebuje, abychom i my sehráli svou roli.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.

Lorna

zdroj: http://www.andelevmychvlasech.cz

Dejte svým pocitům průchod

"Dejte svým pocitům volný průchod. Cítíte-li se něčím svázaní nebo zatížení, nebo máte pocit tlaku na hrudi či v břišní oblasti, jsou to pravděpodobně vaše potlačené pocity, které jste nepropustili na svobodu.

Každý pocit, který jednou vznikne, potřebuje být vyjádřen. Ať je to láska, radost, smutek, hněv či jakákoli jiná emoce, od okamžiku svého vzniku směřuje ke svému projevení. Pokud jakoukoli emoci potlačíte ve svém nitru, stává se blokem a tíhou, která vám brání ve štěstí a v růstu. Často vám také způsobí zdravotní problém, neboť nenajde jinou cestu ven než právě skrze tělo. Každá emoce, kterou uvnitř sebe uvězníte, volá po vysvobození. Součástí vašich lekcí sebelásky je i upřímnost k sobě samým, odvaha přiznat si, co opravdu cítíte, a pak ochota nechat všechny tyto pocity vyjít na povrch, aby mohly jednou provždy odejít.

Je jedno, jakým způsobem je vyjádříte. Je zcela na vás, zda si o nich promluvíte s někým jiným a osvobodíte je společně, a nebo se s nimi vypořádáte o samotě. Vyberte si sami způsob, který vám vyhovuje nejvíce a při němž se budete moci nejlépe uvolnit. Cítíte-li, že by průchod některých silně negativních emocí mohl ublížit druhému člověku, můžete tyto emoce vypsat do deníku, fyzicky vybít třeba do pytle s pískem, roztrhat staré nepotřebné papíry nebo dát svým emocím průchod jiným neškodným způsobem. Také můžete požádat své anděly a průvodce, aby tuto energii odvedli pryč a proměnili ji tak, aby nikomu neuškodila.

Vaši andělé a průvodci vás velmi milují a rozumí vašim pocitům. Nikdo vás nebude soudit za to, jak se cítíte. Na své pocity máte plné právo a jejich projevení je důležitá součást vašeho léčení. S potlačenými pocity ve svém nitru nemůžete skutečně otevřít své srdce. Abyste mohli celým svým srdcem dávat i přijímat lásku a radost, je nutné ho mít čisté a zbavené starých bolestí. Neutíkejte před svými pocity. Postavte se k nim tváří v tvář, uznejte jejich existenci, dejte jim volnou cestu, a ony odplují. Tak vpustíte do svého nitra všechno to nové a krásné, co zatím muselo čekat za zavřenými dveřmi. Ničeho se nebojte a buďte k sobě upřímní. Dovolte sami sobě pokročit na své cestě a přiblížit se tak zase o kus dál ke svému štěstí."

* * *

(Poselství andělů, M.T.)

Přestaňte se prosím utvrzovat ve svých pocitech nedostatku ♥

Nekonečným rozebíráním své špatné situace ničeho nedocílíte. Stěžování si na ni je něco jiného než její skutečné řešení. Přestaňte si říkat, jak nemáte dost peněz, lásky, přátel, věcí, příležitostí, uznání a podobně.

Mnozí lidé si myslí, že když nebudou negativně hovořit o své situaci, znamená to, že POPÍRAJÍ svou skutečnou realitu nebo že se nějak obelhávají. Ale nemyslet na věci negativně neznamená je popírat. Znamená to pouze, že nehodláte tento současný stav ještě posilovat. Proto se nebojte svých stížností pustit, uvolněte se a zkuste si to říct jinak. Například: "Ano, moje současná situace je taková a taková, ale je v mých silách to změnit a jsem ochotný/á pro to udělat, co bude třeba." Tím dáte svým možnostem úplně jiný rozměr. Nebudete na sebe pohlížet jako na omezované oběti peněz, vztahů, lidí, věcí atd., ale uvědomíte si, že máte sílu na to, abyste změnili situaci, která vám nevyhovuje, popř. - pokud ji změnit nelze - abyste změnili svůj postoj k ní a začali vše chápat jinak. Je to ve vašich rukou. Dokud budete považovat sami sebe za oběť nedostatku a neuvědomíte si, že vy sami mu dáváte vznik svým naladěním, postoji, přístupy, slovy, či jinými způsoby, nic se nezmění, a svými stížnostmi si tento stav budete jedině prohlubovat.

Pokud se vám nedaří zůstávat pozitivní a otevření změně, která je pro váš posun důležitá, požádejte nás o pomoc a my vám pomůžeme. Možná dostanete článek, knihu, nápad nebo se třeba dostanete do situace, v níž si něco důležitého uvědomíte, a tím se posunete dál. Nepoutejte se pouze k určité představě, jak by řešení vašich problémů mělo vypadat. Velice často je to totiž složitě, ale přitom dokonale poskládaný sled okolností a událostí, které váš rozum není schopen předvídat ani pochopit a nevidí v tom žádnou souvislost s řešením. Svým přemýšlením můžete blokovat průběh i vyřešení celé situace. Proto vás prosíme, buďte po čas svých těžkostí flexibilní a mějte svou mysl otevřenou. Tím nám uvolníte cestu a my vás budeme moci vést tak, abyste posléze mohli sami učinit změny, ke kterým vás dovedeme."

* * *

Děkuji ♥Poselství andělů, M.T.

Uvolněte své obavy

"V současné době probíhá u lidí po celém světě očišťování od mnoha vašich hlubokých strachů. Každý z vás ukrývá ve svém podvědomí mnoho potlačených obav a "strašáků", jimiž jste skrytě ovlivňováni, podobně jako loutky vedené loutkovodičem. Abyste mohli být připraveni na další dění v následujícím období, je třeba se s těmito strachy vyrovnat a přiznat si je. Probouzí se ve vás emoce, sny a myšlenky, které je třeba nechat vyplout na povrch, aby mohly být vyneseny na světlo. Každý stín zanikne, posvítí-li do něj světlo. Dokud však budete tyto stíny držet uzavřené ve svém nitru, nebude možné se od nich oprostit.

Máte-li strach nebo cítíte-li napětí, zavolejte nás na pomoc a buďte ochotni podstoupit toto osvobození a očištění. Může to trvat i několik dní, ale brzy pocítíte ohromnou úlevu. V zajetí nějaké emoce vám mohou věci připadat naprosto jiné, než jaké jsou ve skutečnosti. Proto vás prosíme, abyste nyní nedělali unáhlená rozhodnutí a setrvali v klidu. Uvědomte si, že emoce, které cítíte, nemusejí vypovídat vůbec nic o skutečnosti, ale pouze o tom, co jste v sobě dlouhou dobu nosili. Vůbec to neznamená, že se něco opravdu děje. Jediné, k čemu dochází, je vaše očišťování od vnitřních strachů, které vás dlouho blokovaly a nyní jsou vyvolávány na povrch. Poddáte-li se s důvěrou tomuto procesu a necháte si od nás pomáhat, pak tuto vlnu energie, která očišťuje lidi po celém světě, plně využijete k tomu největšímu dobru a užitku.

Není to nic, z čeho byste měli mít obavy. Aby mohl být váš život proměněn k ještě větší lásce a kráse, je třeba propustit ony skryté stíny, které jste si dosud nechtěli přiznat. Je to odpověď na modlitby vás všech a má vám POMOCI. Přijměte to tedy jako vítanou pomoc a využijte ji. Propusťte ze svého nitra všechno, co se z něj nyní dere ven, a sami si tím napomůžete k velkému uzdravení a úlevě. Pamatujte, že nejste sami. Vždy a za každých okolností jste zahaleni našimi křídly, které vás chrání a léčí. Ničeho se nebojte a dovolte nám, abychom vám pomohli zpracovat všechny energie, s nimiž se nyní potýkáte. Všechno to brzy pomine, ale potřebujeme, abyste se uvolnili a dovolili sami sobě vyléčit se a osvobodit se od pout, která vás tak dlouho svazovala. Vězte, že vše probíhá v naprostém souladu s nejvyšším dobrem pro vás všechny. Všechno se děje tak, jak má. Vše je v pořádku a vy jste za každých okolností v bezpečí. Důvěřujte Bohu stejně tak, jako on důvěřuje vám."
(Poselství andělů, M.T.)

Otevřete se výzvám ve svém životě

"Přestaňte se prosím bát. Nikdy k vám nepřijde nic, co byste nebyli schopni zvládnout. Ať nastane ve vašem životě jakákoli situace, máte k dispozici všechno, co potřebujete k jejímu vyřešení a zvládnutí. Nebojte se výzev, kterými vám Život pomáhá posouvat se dál. Stojíte-li před nějakou výzvou, postavte se jí čelem a vypořádejte se s ní. Když se takto posílíte a poučíte nyní, nebude se vám tato výzva plést do cesty později, kdy by vám mohla přinést komplikace. Cokoli teď uděláte pro svůj růst a posun, zjednoduší váš postup v budoucnu. S čímkoli se vypořádáte teď, s tím se nebudete muset prát potom. Čím ochotněji se budete stavět k výzvám ve svém životě, tím snáze všechno proběhne a tím milejší a příjemnější budou výsledky celé situace.

Ničeho se nebojte. Nenechte si ruce svazovat strachem. Jen když máte své ruce volné, můžete jimi něco tvořit. A s vaší myslí je to stejné. Budete-li mít mysl svázanou obavami, nebude moci vykonat to, co by mohla, kdyby jimi svázaná nebyla. Když se bojíte a oddáváte se strachu, je to stejné, jako kdybyste měli svázané ruce.

Znáte-li pohádku o Nebojsovi, jistě víte, že také našel radost, lásku a štěstí díky tomu, že se nikdy nevzdal, nepoddal se strachu, nechal se vždy vést svým srdcem a prošel všemi těžkými zkouškami plný odvahy a sebedůvěry až do šťastného konce. A stejně jako on, i vy máte k dispozici všechno potřebné, abyste prošli skrze své vlastní zkoušky, jejichž prostřednictvím se posílíte a naučíte se důležité věci pro svou budoucnost.
Šťastné konce vašich příběhů mohou být stejně tak samozřejmé jako v každé pohádce. Jako hlavní hrdinové svých příběhů sami určujete, jaký bude jejich průběh a závěr. Nenecháte-li se přemoci svými vlastními obavami a nedůvěrou, pak neexistuje nic, co by vám mohlo bránit v překonání jakýchkoli překážek a nalezení vytouženého štěstí."


(Poselství andělů, M.T.)

Musíme si dobro a růst něčím zasloužit?

"Mnohdy si do života přitahujete utrpení kvůli svému zažitému přesvědčení, že dobro a růst si musíte něčím zasloužit nebo ho něčím vykoupit. Jinými slovy věříte, že bez utrpení se váš růst neobejde. I když můžete ve chvílích velké bolesti dojít k hlubokým uvědoměním, není to podmínkou. Růst a učit se můžete i bez zbytečného utrpení. Váš vnitřní pozitivní rozvoj není žádný obchod, kde byste museli dát něco za něco. Můžete žít radostně a šťastně a přitom krásně růst a rozvíjet se. Pro to, abyste se stali svatými, se nepotřebujete stát mučedníky. Jste úžasné a silné bytosti, které v sobě nesou odraz Stvořitele, a díky tomu mohou v lidském světě konat zázraky. Váš svět vás potřebuje! Zatímco zbytečně trpíte, trýzníte se a obětujete, někde ve světě čeká něco, co můžete změnit k lepšímu, nebo někdo, komu můžete pomoci - a kdo může zase pomoci vám. Zamyslete se tedy nad tím, zda se skutečně potřebujete trápit a zaobírat zraňujícími záležitostmi z minulosti, a pak následujte své srdce, které vás povede dál. Nikdo nechce, abyste trpěli. Když trpíte a utápíte se v sebetrýznění, marníte svůj čas i svou energii, které byste mohli využít k většímu dobru svému i druhých bytostí. Potřebujete-li vyléčit své city, učiňte tak. Pak se však pohněte dál. Jste ve světě velmi potřební a my vás rádi podpoříme, jak jen si budete přát. Stvořitel i my si pro vás přejeme pouze lásku, štěstí a mír, neboť právě skrze ně vede cesta k lásce, štěstí a míru celého světa."
Zdroj: Poselství andělů, M.T.

Pomoc Andělů

"Jestliže jste nás, své anděly a průvodce, požádali o pomoc, můžete se automaticky uvolnit s vědomím, že je o všechno postaráno a že kdykoli bude třeba, abyste něco udělali vy sami, dostanete k tomu jasný impuls. Celou záležitost pak můžete pustit z hlavy, což jí jen prospěje, neboť nebude pod tlakem a my na ní budeme moci v zákulisí pracovat.
Velice často však děláte tu chybu, že sice požádáte o pomoc, ale pak se stejně bojíte a dál do situace zasahujete. Váš rozum prostě nevěří, že je o danou věc postaráno, když ON SÁM se nestará. Je to nelogické, a proto s tím míváte takové problémy.

K tomu, abychom mohli vzít věci do našich rukou (tak, jak nás o to žádáte) a abyste si vy mohli oddechnout, je zapotřebí vaše víra. Vaše víra znamená, že se nebojíte danou situaci opravdu odevzdat nám a spolehnout se, že všechno dopadne dobře a že v pravý okamžik od nás dostanete vedení k tomu, co budete moci pro pozitivní vývoj věcí udělat vy sami. Pokud se však bojíte, hledáte nějakou "záruku" a i přes své modlitby se stále všechno snažíte kontrolovat a řídit, pak jste nám své záležitosti ve skutečnosti neodevzdali a nemůžete se tedy divit, že jsme vám nemohli pomoci. Musíme respektovat vaše svobodná rozhodnutí, a pokud se i přes modlitby rozhodnete nám nedůvěřovat a raději se tím nadále zabývat, "co kdyby to nevyšlo", pak je to vaše volba a my máme svázané ruce.

Nevyslyšené modlitby neexistují. Vašim modlitbám nasloucháme a odpovídáme na ně v každém okamžiku. Jste to však vy, kdo rozhoduje o tom, zda odpovědi přijmete a budete podle nich také jednat, či nikoli. Vzdejte se svého strachu i pocitu, že všechno musíte udělat a zajistit sami. Vaše modlitba není jen nějaká "pojistka" pro případ, že by vaše vlastní řešení selhalo. Je to skutečná žádost o pomoc a my vždy děláme vše, co je v našich silách, abyste byli šťastní vy i další lidé, kterých se daná věc týká. Máme-li však situaci řešit my, musíte se jí zcela pustit a přenechat nám ji. Jinak to nepůjde. Snahou všechno řídit a kontrolovat nám zasahujete do našeho díla. A kromě toho si pak vším tím "myšlenkovým šumem" bráníte v jasném rozpoznání odpovědí na vaše modlitby a vedení, které vám dáváme. Následně získáváte dojem, že vaše modlitby nebyly vyslyšeny ani zodpovězeny, a tím spíš se pak utvrzujete v pocitu, že se nemůžete na něco takového spoléhat.

Váš rozum zná pouze logické postupy založené na vašich zkušenostech a logických souvislostech. Cokoli nespadá do logiky, pro váš rozum není reálné ani spolehlivé. Na svou cestu životem jste však nedostali jen rozum, ale i srdce. Dejte svému srdci šanci. Vaše srdce vidí mnohem dál a cítí, kudy vede ten správný směr, ať už je to jakkoli nelogické. I my vám na vaše modlitby odpovídáme prostřednictvím vašeho srdce. Nebuďte tedy uvěznění v hlavě, ale soustřeďte se do svého vnitřního centra plného klidu a míru. Jakmile utichne váš myšlenkový šum, začnete vnímat ono jemné vedení, kterého se vám dostává po celou dobu a v každém okamžiku. Není se čeho bát. Jsme stále s vámi a prosíme vás, abyste nám opravdu věřili. (Pokud se na nás spoléhat bojíte, můžete nás požádat i o pomoc s uvolněním tohoto strachu. Konečné rozhodnutí se ho vzdát je však opět pouze na vás.)

Rozhodněte se jasně, zda chcete nebeskou pomoc či nikoli, a pokud ano, buďte ochotni nám svou situaci skutečně odevzdat. Nemůžeme s ní nic udělat, dokud ji opravdu nemáme plně ve svých rukou. Vaše myšlenkové kontrolování a zasahování nám maří práci, kterou jste po nás žádali. Dovolte si tedy uvolnit se a nalaďte se na klid a mír ve svém srdci. Tam pak také najdete všechny potřebné odpovědi a skrze něj vás rovněž povedeme konkrétně dál, jakmile k tomu nastane správný okamžik."

Poselství lesních skřítků a duchů lidem

Prosíme tě naše posluchačko a obdivovatelko lesního království, aby jsi lidem dobré vůle a lásky k lesnímu bohatství, lidem, kteří budou ochotni přijmout a poslouchat naše poselství, předala tato slova. Všem lidem, kteří přijdou mezi nás s dobrými úmysly, s láskou v srdci, zájmem a úctou k přírodnímu bohatství kolem sebe – těmto všem lidem otevřeme své lesní království a pokladnu svých moudrostí.

O vílách

Většina lidí miluje anděly. Až 80% z nás věří, že skutečně existují. Naproti tomu je mnohem méně těch, kdo považují víly za bytosti z tohoto světa. Bereme je jen jako postavičky z vymyšlených příběhů a pohádek. Jsou i tací, kteří víly pokládají za symboly temných okultních rituálů. Ani křesťanské komunity někdy nechápou, že víly jsou Božími tvory z andělské říše, tvory pečujícími o rostliny, zvířata a Zemi jako celek. Někteří lidé vílám nedůvěřují a mají je za zlomyslné příšerky, jež nám schovávají důležité věci a jinak škodí. Ve skutečnosti jsou tu víly proto, aby zlepšily a povznesly životy všech tvorů, včetně nás lidí. Víly ani andělé nestojí o zbožňování, veškerou slávu s radostí přenechávají Stvořiteli.

Moudrost elfů a víůl

Malý národ", jak se elfům a vílám někdy říká, pronikal do snů a fantazií lidí dlouhá staletí a postupně se stal nedílnou částí naší psýché, ale i kolektivního nevědomí. Elfové představují základní energie působící ve světě rostlin. Víly symbolizují energie kosmu. Víly symbolizují síly kosmu. Jsou v úzkém spojení se živlem vzduchu a s éterem.
Označení "víla" (v originále Fee) anebo také Fata-Fay je spřízněno se jménem bohyně Fortuny. Staré Bohyně a Bohové se stejně jako kněžky v lidové víře keltského, francouzského a též německého kulturního okruhu postupně transformovali do podoby víl.

Ametyst

Ametyst je především kámen duchovní čistoty a meditace. Podle čakra-nauky náleží do nejvyššího centra energie, do centra temene. Vše pozemské, vyjádřené v jeho fialové barvě červení, ohněm smyslu a životodárné síly, prostupuje modří duchovního života. Takto se stává kámen mostem mezi Zemí a Nebem, mezi duší a duchovnem.


Svou harmonickou září současně uvádí do rovnováhy i v nižší rovině naši mysl a cit. Ametyst je také symbolem proměny, reprezentuje proces alchymie a otvírá mnohá tajemství života, aniž bychom jim mohli pouhým rozumem porozumět. Osvětluje nám denní vize a noční sny, prosvětluje pohled do budoucna i na druhou stranu života. Ametyst je i kámen inspirace, obohacuje naši meditaci nadosobní láskou, podporuje v nás obětavost a nezištnost, touhu pomáhat bližním.

V našem křesťanském světě je ametyst symbolem vnitřní čistoty, cudnosti, pokory a sebeobětování. Odvrací nás od materiálního světa k vyšším duchovním formám života, umožňuje nám již nyní přístup k jiným dimenzím bytí. Udržuje nás v bdělosti a koncentraci, pomáhá nám duchovně zpracovávat niterné zážitky a vjemy. Ametyst je kámen inspirace i v nižší poloze, v rovině duševní. Otvírá náš myšlenkový svět novým idejím, tvořivé inspiraci a intuici, vnáší světlo do nejasných problémů, které nám brání ve vývoji.


Ametyst je také kámen očisty. Jeho energie v nás probouzí vůli, odhodlání a odvahu s lehkým srdcem a myslí opustit staré návyky, představy a emoce a nahradit je lepšími. Ametyst potírá hněv, zběsilost, strach a veškeré negativní vlastnosti a sklony, které nás zatěžují, a naopak v nás probouzí dobrotu a láskyplnou moudrost. Posiluje naši lásku k bližním a vnáší světlo do mezilidských vztahů. Harmonickým sjednocením protikladných energií, červené a modré, přináší rovněž stabilitu a rovnováhu do vztahu muže a ženy, do jejich soužití a harmonizuje tak jejich milostný život. V centru hrdla nalezneme s pomocí ametystu správná slova k modlitbám v rozjímání. V centru srdce vnáší lásku do našeho citového života. Zažehnává obavy z budoucího, strach ze smrti a pomáhá nám v nekonečné Boží lásce nalézt oázu bezpečí a vnitřní klid. Učí nás víře a důvěřivosti v Boží sílu a spravedlnost. Dává nám pocit jistoty a záruku, že to, co se nám někdy jeví jako nesmyslné a beznadějné, má vyšší smysl a obrátí se k lepšímu. Ametyst působí především proti bolestem všeho druhu ve fyzické, citové i duševní oblasti. Mírní žal, přináší útěchu a hluboký spánek. Ovlivňuje zejména poruchy způsobené duševním přepětím, stresem a nezpracovanými negativními zážitky, které zůstaly hluboko v podvědomí. Proto je odnepaměti doporučován proti neurózám všeho druhu, hysterii a halucinacím. V sakrálním centru si s jeho pomocí odvykáme závislosti na alkoholu, drogách a medikamentech.


Nejznámější a nejobvyklejší použití ametystu je bezesporu při bolestech hlavy a migréně. V takových případech přikládáme kámen na třetí oko, nebo si jím masírujeme čelo, spánky a zátylek, podle toho, kde cítíme bolest nejsilněji. Dále zvyšuje nízký krevní tlak, pomáhá při cukrovce a poruchách koordinace. U dětí tiší zlostné chování, záchvaty vzteku a výbuchy hysterie. Méně známý je vliv ametystu při léčení nemocí krve a ve formě ametystové vody v potírání vředovitosti a vyrážek pleti. Vnitřním užíváním voda čistí cévy, posiluje funkci slinivky břišní a látkovou výměnu. Pro očistu a ozdravení bytových prostor se doporučují, společně s křišťálem a růženínem, větší ametystové geody, v nichž můžeme současně čistit, nabíjet a přechovávat i ostatní kameny.

OČISTA: Po, nebo před každým použitím pravidelně kámen čistíme pod vlažnou proudící vodou nebo v misce společné s křišťálem. Jelikož ametyst z určitých nalezišť, např. brazilských, ztrácí na slunci barvu, bledne, nabíjíme jej raději ve stínu, z dosahu přímého slunce.

- z knihy Skrytá moc drahých kamenů, Josef Pavel Kreperát

Křišťál

Křišťál, tzv. horský, čirá odrůda obecného křemene, výskytem jeden z nejrozšířenějších minerálů, se už od nepaměti těšil vysoké oblibě. Ve starém Řecku se věřilo, že jde o zkamenělý led svatých vod, který ani v nejsilnějším žáru neroztaje. Buddhismus ho řadí mezi sedm drahocenností, jako kámen duchovního poznání, čistoty a dokonalosti náhledu. V křesťanském pojetí křišťálová koule symbolizuje čisté Boží "bílé" světlo, v němž je obsaženo celé spektrum barev, jak to vidíme po dešti za sluneční záře v podobě duhy, která se nad námi klene na obloze. Obecně řečeno, křišťál zosobňuje aspekt čistoty ve všech rovinách a formách.Křišťál, kámen kamenů. Celá tisíciletí byl považován za účinný talisman s tajemnými magickými schopnostmi. Šamani v Austrálii a na Nové Guinei s jeho pomocí přivolávají déšť, Tibeťané ho dodnes používají jako lék na otevřené rány, Japoncům symbolizuje trpělivost, moudrost a dokonalost, a americkým Indiánům je prostředníkem při komunikaci s duchovním světem. Starověcí Římané jej znali jako lék proti zduření žláz, proti horečkám a na utišení bolestí. Později, ve středověku, byl drcen na prášek a užíván proti úplavici, průjmu, kolikám a dně. Oblázek křišťálu v ústech mírnil pocit žízně a položen na jazyku měl srážet teplotu. Lidé všech kultur jej ctili a všestranně prakticky používali a ani dnes tomu není jinak.

Růženín

Růženín byl už od antických dob ctěn a nošen jako kámen lásky a srdce. V dnešní době prudkého technického rozvoje, který bezprostředně ovlivňuje znečišťování ovzduší jedovatými látkami a zářením, získává růženín stále víc na významu jako prostředek neutralizující vliv nezdravého prostředí na náš organismus.


Svými jemnými růžovými tóny v nás růženín probouzí cit něžnosti, mírnosti, přátelství a nesobecké lásky. Pomáhá nesmělým milencům projevit své dosud ukrývané pocity a otevírá srdci a smyslům vše, co krásného je obklopuje. Jeho záře je pohlazením, při kterém pookřeje každá duše.
Růženín prohlubuje i vnímavost našich smyslů k umění, zejména k hudbě, která bez potřeby slov dokáže v naší duši rozkmitat vibrace, jež mu nejsou nepodobné, oživuje v nás fantazii, bohatou inspiraci, tvořivého ducha a schopnost vidět dál než kam dosahují naše smysly. Při řešení problémů a při komunikaci s lidmi nás učí trpělivosti, ponechat věcem potřebný prostor a čas, neboť jen tak, přirozeným postupem dojdeme nejbezpečněji k cíli. Učí nás věnovat pozornost i jiným názorům, třebaže opačným, které nám mohou rozšířit obzor. V duchovní rovině nás provází na cestě hledání jako strážný anděl. S jeho pomocí se ubráníme všemu špatnému a hrubému, co nás při naší slabosti někdy strhuje zpět. Při meditaci nám pomáhá otevřít srdce nadsmyslové lásce, která nezná potřebu vlastnit.

Zdravotně je těžiště jeho vlivu v centru srdce, kde čistí, uklidňuje a posiluje vše, co souvisí s činností srdce a s psychosomatickými poruchami, které mají příčinu v poraněných a posléze potlačených emocích. Konkrétně reguluje srdeční rytmus a pomáhá v nespavosti, zejména je-li příčinou zjitřené citové rozpoložení. Dále pomáhá při léčení nemocí pohlavních orgánů, u žen i mužů, a neplodnosti. Vydatnou pomocí je i při krevních onemocněních, jako je anémie a leukémie.


Vnitřně užívaná růženínová voda neutralizuje jedy, které svými myšlenkami, jednáním a nakonec i špatnou životosprávou v sobě denně hromadíme; povrchově léčí kožní záněty. Masáží oblázkem dosáhneme i prokrvení pokožky.

Všeobecně se doporučuje umístit větší kus růženínu jednak v blízkosti přístrojů, které produkují elektromagnetické záření, jako je televize a počítač, jednak všude tam, kde je nebezpečí stálého tzv. elektrického smogu, zejména v ložnici, kde prakticky pobýváme třetinu svého života. Dále se doporučuje pro zdravý nerušený spánek umístit spolu s růženínem nedaleko lůžka i černý turmalín a křišťál.

OČISTA: U kamenů pro léčení provádíme očistu vodou po každém použití, u kamenů do bytových prostor jednou týdně. Jelikož růženín z některých lokalit, například brazilských, ztrácí na slunci barvu, nabíjíme jej raději, sice delší dobu, nicméně na nepřímém slunci. Oživující energii v nich můžeme ještě čas od času podpořit, přechováme-li je na drůze křišťálu nebo ametystu.


- z knihy Skrytý moc drahých kamenů, Josef Pavel Kreperát

Korály

Doposud je známo na 6000 druhů korálů. Jako šperk byly nošeny již v neolitu. Keltové ctili zejména korály červené a růžové barvy. Podle tradice byl odjakživa silným ochranným kamenem. Ve starém Egyptě byl vkládán do hrobů, neboť se věřilo, že nebožtíka ochrání před vlivem temných mocností a umožní mu tak bezpečný průchod do věčnosti.
Název "korále" se v Čechách vžil i pro pojmenování veškerých náhrdelníků řetězové formy.

Záhněda

Záhněda je drahokamová odrůda křemene hnědé barvy různých odstínů přecházejících až do kouřových tónů. Černá odrůda má název morion. Oba léčí především poruchy centrálního nervového systému, hlavně deprese.

Záhněda se často uvádí jako příklad symbiózy, který ukazuje, že protiklady, jako např. světlo a tma, nemusí stát proti sobě nebo se vylučovat, ale právě naopak vzájemným prolnutím mohou dospět k dokonalé harmonii.

Citrín

Jemná zlatistá zář citrínu vnáší do našeho uspěchaného, neuspořádaného každodenního života plného nečekaných zvratů a problémů vnitřní klid, pocit plného zdraví, svěžesti, bezpečí a hřejivého tepla. Překlenuje průrvu mezi nižším a vyšším vědomím, takže na jedné straně v nás podporuje smysl pro spoluúčast na veřejném dění, zatímco na straně druhé posiluje naši důslednost...

Mantra Ho´oponopono

Moji milí, ráda bych Vás seznámila s Havajskou technikou Ho´oponopono, která má neuvěřitelnou moc... Sama jsem ji zkusila několikrát, když už jsem nevěděla co dělat, kudy jít a jak určité věci napravit.

Její síla, mne naprosto uchvátila...

Seriál FENG SHUI - doplňky a talismany (Krystaly Feng-shui)

Krystaly Feng-shui (kterým se také říká duhové krystaly) jsou ve Feng-shui jistě s velkým náskokem nejčastěji používanou pomůckou. Disponují dvěma aspekty, které z nich činí velmi zajímavý artefakt:
Krystaly přitahují do místnosti dobrou energii.
Krystaly zpomalují energii, která se pohybuje prostorem.

Neexistuje žádná další pomůcka Feng-shui, která by byla tolik milována a uctívána...

Seriál FENG SHUI - Doplňky a talismany (Bambus, bankovky, buddha)

V dnešním díle seriálu o doplňcích feng-shui se budeme věnovat klasickým doplňkům začínajícím na písmeno B. Prvním z nich je bambus...

Strana: 12345678

 

Kategorie článků:


Odeslání balíčků v prosinci:

7.12. a další 17.12, 21.12 a 28.12
(12. - 16.12 jsem mimo ČR)

Kde se můžeme vidět?

9.2.2019
Kurz automatické kresby

Harmonogram:S radostí se Vám budu věnovat emailem či v poradně ♥
úterý - pátek

* poradna v Ostravě Hrabůvce pracovní doba dle objednávek


tel: 737 888 477

balíčky
odchází vždy v pátek

*nemohu zaručit přijetí hovoru při práci s klientem

Newsletter:

Chci odebírat newsletter

Chci odebírat!

Facebook:

 
Webdesign Studio R3D, s.r.o.