Blog

Bezový sirup z květů

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 6. do 12.6. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 6. do 12.června. V našem novém domově je opravdu mlhavo - proto tomu tady říkáme Avalon, protože je to jako Mlhy Avalonu. Tráva je tady stále zelená, aniž by tu přitom bylo bahno, takže je to úžasné pro náš zvířecí útulek. Máme tady stovku divokých krůt, které nebude nikdo lovit ani jíst a mohou mít i mladé, takže jsou součástí rodiny.
Dnes bych chtěla pracovat s kartami Andělské terapie, které jsem vytvořila v době, kdy jsem vedla kurz Andělské terapie. Každá karta představuje metodu léčení podle Andělské terapie. Jsou všechny o léčení. Karty nejprve zamíchám a pomodlím se nad nimi. Požádám Boha, aby nám poskytl vhledy do dalšího týdne ohledně toho, co můžeme očekávat a co můžeme udělat proto, abychom přinesli co největší požehnání světu, jeden druhému i do svých vlastních životů.

Pro pondělí a úterý nám vyšly dvě karty. První z nich je Pozemský anděl, a to znamená, že jste byli sesláni na tuto Zemi, abyste jí pomohli. Že jste pozemským andělem, poznáte, pokud se cítíte být odlišní od ostatních, pokud cítíte, že nezapadáte, záleží vám na štěstí adobru každého člověka a vaše city bolí, když vaši blízcí nejsou šťastní. Jste velmi štědří, dávající a citliví. To dokonale ladí s druhou kartou, kterou je Emoční citlivost. Tento týden tedy začínáme s velkou citlivostí a vnímavostí vůči citům druhých lidí a můžete mít problémy rozeznat, které pocity jsou vaše vlastní a které jste zachytili od někoho jiného. Je dobré být si toho vědomi. Když vás tedy něco rozčílí, dopřejte si chvíli, dýchejte, modlete se a žádejte o vedení, zda jsou dané pocity vaše a nebo jste je od někoho přejali, popř. jak sobě či druhým můžete pomoci. Protože když do sebe nasáváme pocity jiných lidí, nikomu tím nepomáháme. Neznamená to zbavit někoho bolesti - ale ještě ji zdvojnásobit. Oni dál trpí a ještě k tomu trpíte vy, takže to opravdu nikomu nepomůže. Modlitba je nejlepší způsob, jak se k tomu postavit. Tento týden tedy začínáme hodně emotivně.

Pro středu a čtvrtek.... no páni, i pro střed týdne vyšly dvě karty! A pro víkend také! To se ještě nikdy nestalo! A dokonale na sebe navazují, i když jsem je dobře míchala. Pro střed týdne vyšla karta Zaštiťujte se. Ta vypovídá o oné emoční senzitivitě a říká, že možná budete cítit tolik emocí a tolik energií, že bude třeba říct si o pomoc Bohu a archandělu Michaelovi. Udělejme to teď hned:

"Drahý archanděli Michaeli, žádáme tě, abys nás všechny zaštítil a chránil před negativní energií našich vlastních myšlenek či myšlenek druhých, tak abychom mohli svá srdce ponechat otevřená."

Druhou kartou je Zpívejte a tancujte. To souvisí s tím, co mi před nějakou dobou řekli andělé, a to, že i hudba nám slouží jako štít. Ne zrovna hardcore styl nebo nějaká negativně laděná hudba, ale ta pozitivní, kterou když posloucháte, tak její vibrace procházejí do vás a vytvářejí kolem vás štít, který se vás drží a odpuzuje od vás negativitu. Pouštějte si tedy nějakou hudbu, ať už v mobilu nebo v počítači. A zkuste i zpívat a tančit. I když si myslíte, že to neumíte, je to způsob, jak se uvolnit a vyjádřit.

Poslední dvě karty pro víkend: První z nich je Jste mocní pracovníci světla. To souvisí s tím, že když jako pozemští andělé empaticky všechno cítíte a děláte si starosti o sebe, o druhé i o svět, máte zároveň Bohem danou moc učinit v tom všem velký rozdíl. Druhá karta pak říká, že Jste velmi jasnozřiví.

Toto bude velmi mocný týden. Vyvstane hodně emocí, ale pamatujte si, že vaše emoce jsou vašimi přáteli. Je třeba dát sami sobě svolení naslouchat svým pocitům a spřátelit se s nimi. Mnoho se toho nyní děje. Nezapomínejte se o sebe dobře starat. Andělé mi pro vás také předávají poselství, abyste zkontrolovali svou spotřebu mléčných produktů - protože jak jste citlivější, jíte více mléčných výrobků, ale to vás ve skutečnosti energeticky stahuje dolů. Máte tedy dohlédnout na vyváženost své stravy. Říkají také, že máte pít hodně čisté vody a místo mléka jeho alternativy, jako je třeba mandlové mléko nebo kokosové mléko. Dále říkají, že vám v tomto období velmi pomohou květinové esence a pobyt mezi květinami. Pro zklidnění je dobrý levandulový olej, jste-li velmi citliví, protože vám pomůže udržet si srdce otevřené. A to je pro nás nejcennější zdroj a prostředek. Nenechte nikoho, aby vám ho uzavřel, nenechte si ničím zastiňovat své světlo ani uzavírat srdce. Protože vás velmi potřebujeme - jste pozemští andělé a pracovníci světla a byli jste sesláni na Zemi pro dobrý důvod. Kdyby byl tento svět bez problémů, nemuseli bychom tu teď být. Ale jsou tady a my vás potřebujeme. Nevzdávejte se tedy a vydržte, prosím.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/s3URZOrr_Ok
překlad: Magda Techetová

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 30.5. do 5.6. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 30. května do 5. června. Michael a já jsme se konečně přestěhovali do našeho nového domova, který poslouží i zvířátkům, která potřebují bezpečné místo a péči. Přestěhovali jsme se na jiný ostrov, i když jsme stále na Havaji. Zdá se, že v této době se všichni stěhují, včetně mého vlastního bratra a spousty lidí, s nimiž jsem hovořila přes sociální média. Proto bych chtěla dnes pracovat s Motýlími vykládacími kartami pro životní změny, mezi které stěhování také patří. Je to zajímavé, protože tento týden v sobotu máme i novoluní, které je historicky časem přijímání.
Motýli jsou symbolem změn. Vědí, že změna se nám může zdát děsivá, kdy procházíte obdobím temnoty, po kterém však vzlétnete s novými křídly po hluboké transformaci. I vy tedy nyní procházíte změnami, ať už stěhováním a nebo třeba volbou nové kariéry, změnou svých vztahů a nebo životního stylu. Změny v nás mohou vyvolat mnoho obav a nepohodlí, ale vedou pak k něčemu mnohem lepšímu. Pojďme se tedy pomodlit za vedení ohledně toho, jak získat z našich změn co nejvíce požehnání a jak jimi projít s co nejmenšími obtížemi. Při výkladu se ptám na naši společnou světovou energii, protože když žijeme všichni na jedné planetě, jsme také všichni ovlivňováni stejnou energií. Zatímco výklad sledujete, dostáváte také své vlastní osobní poselství od Boha, andělů, svého Vyššího Já. Všímejte si tedy myšlenek, pocitů, vizí nebo slov, která zachytíte během výkladu vy sami.

První kartou pro pondělí a úterý je Motivace. Jak vidíte, vytvořila jsem tyto karty podobně svým úplně prvním kartám, Andělským kartám, kde je na každé kartě pouze jedno slovo. Vím, že někteří lidé mají rádi, když je toho na kartách napsáno více, ale takto každému vyvstane to, co potřebuje vědět. Karta Motivace nám vychází skoro vždy, když tyto karty používáme, a je o tom, že cítíme nutkání ke změnám, kdy víme, že máme něco změnit, ale nějaká naše část se bojí změny a nechce jít dál. Bojí se, že všechno bude ještě horší, nebo i toho, že to bude lepší. Naše ego nám samozřejmě ukáže celý seznam důvodů, proč si to nemůžeme dovolit - co si lidé pomyslí, co když selžeme, nebo co když to bude všechno ještě horší. Všechny tyto obavy nám berou energii, kterou ke změnám potřebujeme. Pokud si nejste jistí tím, zda je vámi zvolená změna opravdu ta pravá, tím nejjednodušším řešením je modlit se za vedení. Pojďme to udělat nyní společně:

"Drahý Bože, dej mi prosím ve fyzickém světě jasné vedení, kterého si snadno všimnu a kterému snadno porozumím, abych věděl/a, zda jsem k této změně veden/a Tebou a láskou a nebo strachem a nejistotou."

Takováto modlitba vám pomůže dostávat znamení a jasnější vedení ohledně toho, zda je to pro vás ta pravá cesta a nebo není.

Podívejte se na tuto kartu, která nám vyšla pro střed týdne! To nevymyslíte! Je to karta Nebeská znamení a je na ní nádherný motýlek na chmýří z pampelišek, které znamená něco si přát. Říká nám, že když jsme požádali o vedení, musíme se nyní dívat po znameních. Mohou to být právě motýli, kteří jsou symbolem proměny, a pro mnohé z nás obvykle znamenají i pozdrav od někoho blízkého na Nebesích, kdo nám tímto způsobem dává vědět, že nás miluje a že je s námi. Motýli jsou také symbolem toho, že i když nás změna může děsit, stojí za to! Dívejte se tedy po znameních. Mohou to být i číselné řady, tzv. andělská čísla, nebo opakující se myšlenky, slova, sny či pocity, nebo něco, co vám řekne někdo druhý nebo co někde uslyšíte. Dostane se vám jasného vedení, které vám pomůže překonat obavy a hnout se dál.

Na víkend, kdy budeme mít novoluní, tady máme kartu Odpočiňte si. Karta odpočinku je o rovnováze a říká nám, že své změny nemusíme dělat hned, okamžitě a rychle, ale že si máme dopřát čas, vyvážit svou činnost odpočinkem - udělat pár kroků a odpočinout si, dalších pár kroků a zase si odpočinout. Rovněž k tomu říkají, že vaší cestou rozhodně nemá být netrpělivost a honba za něčím, které jsou založeny na strachu a vycházejí z ega. Vaší cestou je důvěra, že s pomocí Zákona přitažlivosti, držení si pozitivních vizí ohledně svého směru, pozitivních vyhlídek a modliteb se dostanete tam, kam máte, a to ještě lépe. Pokud však máte strach, že vám váš cíl někdo sebere nebo že vás předběhne apod., pak vycházíte ze svého ega, a to, co si přejete, uteče přesně opačným směrem. Karta odpočinku vám tedy říká, abyste vše brali zlehka a do ničeho nespěchali. Dejte si načas.
Říkají, že někteří z vás chtějí začít nové podnikání a myslí si, že kvůli tomu musí hned opustit zaměstnání. To nemusí být vždy nejmoudřejší, protože pak je vyvíjen tlak na vaše čerstvě zrozené podnikání a vy máte pocit, že ho dělat musíte, abyste vydělali peníze. A snaha dělat nějakou práci kvůli penězům má mnohem nižší energii. Zatímco když pracujete ve svém zaměstnání a přitom na částečný úvazek děláte to nové, pak jste soustředěni na radost, službu a tvořivost, kterou pomáháte ostatním, a peníze jsou pak už v pozadí. Jistěže je přijímáte, ale nejsou vaším cílem. Vaším cílem je tvořit z radosti. A pak váš podnik neMUSÍ vydělávat peníze a paradoxně je tedy vydělávat bude - a to hodně peněz, protože na ně nebudete soustředěni. Je zajímavé, jak to funguje. Ponechejte si tedy zatím své zaměstnání, začněte podnikat, a mezitím váš podnik bude růst, růst a růst, až vás začne přirozeně zajišťovat sám a vy budete moci opustit své zaměstnání bez jakékoli úzkosti a obav o své zdroje, které všichni potřebujeme.

Modlím se tedy za vás všechny, abyste dostali vhledy a mír v souvislosti se změnami, kterými procházíte. Jsou součástí vašeho vývoje směrem k vyšším vibracím lásky a míru, přičemž některé původní situace přerůstáme - již splnily svůj účel a my se nyní hneme dál.

Prosím, Bože, pomoz nám všem mít motivaci a odvahu hnout se kupředu v jakékoli oblasti, ve které to potřebujeme.

Děkuji vám moc, že jste se k nám dnes připojili. Posíláme vám mnoho lásky, andělských požehnání a řekněme prosím společně: Aloooooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/bowLiyse_vA
překlad: Magda Techetová

Čím víc zdůrazňujete světlo a pozitivně myslíte, tím větší prostor pro stín vytváříte

Pokud ale chcete dosáhnout seberealizace, musíte propojit své já se svým stínem. To je klíčem k životu. Lidé si myslí, že když myslí pozitivně, začnou se dít pěkné věci, ale vše probíhá podle zákona polarity a zákona rezonance. Čím víc zdůrazňujete světlo a pozitivně myslíte, tím větší prostor pro stín vytváříte. Jedině když se se svým stínem konfrontujete, můžete se stát opravdovými anděly pro ostatní.“

Během dětství a dospívání vytváříme stín, abychom utvořili svou osobnost a byli schopni přežít. Vytěsňujeme všechny křivdy, traumata, strachy, přizpůsobení a všemožné věci, které odmítáme tolerovat ve svém vědomí. Pokud se ale jako dospělí chceme vyvíjet, nezbývá než Pandořinu skříňku otevřít a potlačené věci opět vytáhnout na světlo.

Moudrost je schopnost rozlišovat, kterým zprávám věnovat pozornost a které pustit

Když se na vás lidé zlobí, nemluví s vámi laskavě nebo říka­jí nepravdivé věci, je nejlepší naučit se jim odpouštět. Je moud­ré učit se nereagovat na negativitu a strach druhých.

Mějte srdce otevřené a vycházejte z vyšších přístupů, z větší lásky a soucítění. Mnoho lidí mluví o potížích, obviňují druhé a svou zlobou a slovy vyvolávají v lidech nepříjemné pocity. Učte se nereagovat na ně rozzlobeně a raději obraťte svou pozornost na něco jiného.

Neurážejte se, protože urazit se je stejně zlé, jako urazit druhého. Když se urazíte, přispíváte k negativní energii, roz­prostřete ji kolem sebe a nakonec si můžete přitáhnout ještě více téhož. Dotčenost zavírá srdce a odvrací vás od vaší duše. Nenechte se znepokojit, když k vám lidé mluví ze zloby či strachu, protože vycházejí ze svého nižšího já. Učte se sou­středit na jejich větší já, neboť vše, na co se soustředíte a čemu věnujete pozornost, to vyvoláváte na povrch.

Když se soustředíte na velikost druhých, budete si přita­hovat vyšší myšlenky také o vás samotných. Vnímejte, že lidé dělají to nejlepší, co v dané chvíli umějí. Je důležité zaregistro­vat, kdy nemluví ze svého vyššího já. Odpovídejte jim jemně a se soucítěním, jako byste odpovídali malému dítěti, které ještě neví, jak jinak svou situaci vyřešit. Odpusťte jim a nechte to být. Lidé vás nemohou nijak zranit; to můžete udělat jen vy sami sobě – tím, jak na ně zareagujete. V tom spočívá vaše moc vládnout svému životu i tomu, jak jej prožíváte. Dokážete-li si vybírat své reakce, můžete se kdykoliv rozhodnout cítit radost a mír, a tak měnit svůj život.

Učte se ignorovat triviální a nedůležité věci, protože až pak budete mluvit o tom, co je opravdu důležité, budete slyšeni. Naučte se přijímat věci, na nichž až tak nezáleží, abyste mohli věnovat pozornost tomu, co je pro vás důležité. Věnuj­te pozornost lásce a harmonii a soustřeďte se na ni, protože pak snáze uvidíte dobro a moudrost. Nasměrujte anténu své mysli na to, co vás podporuje a nabíjí energií.
- z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman

Jak dosáhnout změny

Přestože klasické přísloví tvrdí, že změna je život, většina z nás má ke změnám rozporuplný vztah. Na jedné straně si je často přejeme, na straně druhé se jich obáváme. Abychom se mohli změnit nebo rozvíjet, musíme opustit takzvanou komfortní zónu.
„K rozvíjení pozitivní změny potřebuje člověk nespokojenost se současným stavem, vizi vytouženého budoucího stavu, schopnost překonat své strachy ze změny a první kroky k dosažení vize.“
Komfortní zóna představuje určitý prostor, který člověk obývá, je mu důvěrně známý. Vyzná se v něm, pobyt uvnitř nevyžaduje žádné zvláštní úsilí. V této zóně jednáme přirozeně a automaticky a jsme na ni zvyklí. Pokud tuto zónu překročíme, ocitneme se v zóně osobního rozvoje.
V dětství a mladí hranice naši konformní zóny překračujeme zcela přirozeně a naše zvědavost a touha po dobrodružství nám zajišťuje naše učení a rozvoj. Problém nastává, když se v naší komfortní zóně zabydlíme a nechceme se hnout z místa. Cítíme se sice pohodlně, ale zároveň stagnujeme, rezignujeme na své vize, přestáváme růst.
Co nás dokáže motivovat ke změně?
Abychom se pohnuli dál, potřebujeme obvykle motivaci. Motivaci můžeme definovat jako stav, který aktivizuje naše chování a dává mu směr. Na základní úrovni motivace směřuje chování k určité odměně, jež představuje příjemné pocity nebo omezuje pocity nepříjemné. Motivace tedy může být pozitivní nebo negativní.
Negativní motivace nastává, když nám naše zóna komfortu začne být těsná a přestane být pohodlná. Například když se změní vnější podmínky k horšímu nebo pokud se zvýší naše uvědomění o naší situaci. Často totiž zaměňujeme důvěrně známé za pohodlné a raději si nechceme připustit realitu, přestože se naše okolí diví, jak můžeme v dané situaci setrvávat.
Představte si, že máte nadváhu. Přibíráte plíživě kilo po kilu, občas si říkáte, že by bylo fajn zhubnout, ale v zásadě vám to nijak nevadí. Pak jednou zavítáte k doktorovi, a ten vám naměří vysoký tlak, vysoký cholesterol a řekne vám, že pokud s váhou něco rychle neuděláte, hrozí vám riziko infarktu.
To vás pravděpodobně donutí zamyslet se nad tím, zda byste neměli ve svém životě něco změnit. A stalo se to pouze tím, že lékař zvýšil vaše uvědomění o situaci.
Pokud zůstanete pouze u snění o krásce ze sousedství, nevystavujete se riziku, že vás odmítne.
Pohodlnější a také zábavnější způsob je samozřejmě pozitivní motivace. Pokud si dokážeme vytvořit natolik zajímavou a konkrétní vizi, která má sílu táhnout nás dopředu, je velká šance, že se hneme z místa.
V našem příkladě s nadváhou to může být představa, jak se zase budete všem líbit, obléknete se do svých oblíbených kalhot a vrátí se vám vaše fyzická kondice.
Typické bariéry změny
Kromě nechuti opustit zónu komfortu bývá nejčastější překážkou úspěšné změny náš strach, který nabývá nejrůznější podoby. Obvyklou bariérou změny bývá strach ze snění.
Mnoho lidí se bojí mít vize a raději zůstává i v myšlenkách ve své šedivé, ale bezpečné realitě. Pokud si dovolím mít sny o tom, jak by můj život mohl být lepší, začnu ho totiž konfrontovat s realitou, což nemusí být vždy příjemné.
Lidé, kteří se zarazili u těchto dveří, potřebují podporu, aby objevili skutečnou vizu a začali jí důvěřovat. Naše vnitřní dítě nám dává naši kreativitu, hravost, schopnost tvořit. Někdy se nám v průběhu života ztratí, jak to popisuje pohádka o Petru Panovi.
Přestože jsou pro nás lidé z našeho okolí důležití, jediný, kdo má právo hodnotit váš život, jste jen a jen vy.
Dovolit si znovu snít, zavítat do míst našeho dětství, vzpomenout si na všechny pohádkové postavy a hrdiny, s nimiž jsme se ztotožňovali, a vzít si trochu jejich energie, nám může pomoci rozfoukat opět uhlík našich snů a ambicí do plápolajícího plamene motivace.


Druhou bariérou je strach ze selhání. Někteří lidé si mnohé vysní, ale raději zůstávají ve světě fantazie, než aby se pustili do realizace. Pokud zůstanete pouze u snění o krásce ze sousedství, nevystavujete se riziku, že vás odmítne.

Další bariérou je strach z reakce okolí. Co na změnu řeknou ostatní? Dobře, podaří se vám změnit práci, která vás netěší, opustit partnera tyrana, zařídit si tříměsíční cestu do Indie, ale jak se na to bude dívat vaše okolí? Zde je důležité si uvědomit, že přestože jsou pro nás lidé z našeho okolí důležití, jediný, kdo má právo hodnotit váš život, jste jen a jen vy.

K rozvíjení pozitivní změny potřebuje člověk nespokojenost se současným stavem, vizi vytouženého budoucího stavu, schopnost překonat své strachy ze změny a první kroky k dosažení vize.
Vize bez nespokojenosti nemusí mít dostatek energie k pohybu. Nespokojenost bez vize bude postrádat směr, kterým se má pohnout a nevytvoří udržitelné výsledky.
Pokud je však krok z komfortní zóny příliš velký nebo nepatřičně směrovaný, může se stát, že nedokážeme novou situaci zpracovat. Proto je důležité vědět, jak velké vykročení vpřed si můžeme v dané chvíli dovolit.


www.zdrojpsychologie.cz

Intuice vs. zbožné přání

Jednou z prvních otázek, které mi lidé pokládají, když si začínají rozvíjet svůj šestý smysl,je: "Jak dokážete rozpoznat rozdíl mezi skutečnou intuicí a pouhým zbožným přáním?" To je dobrá otázka.

Dobrou zprávou je, že MŮŽETE poznat rozdíl, a to podle pocitů, které obojí vyvolává ve vašem těle.

To první, zbožné přání, působí rozrušeně.Nepůsobí stále. Narůstá, pak zase klesá, máte pocit, že na to tlačíte, různě se to vlní a není to ustáleno ve vašich myšlenkách ani ve vašem vnímání. Zatímco když se jedná o intuici, působí to... pravdivě. Každá buňka ve vašem těle je uvolněná. I když to, co vám přišlo na mysl, nemusí být zrovna dobrá zpráva, i když to, na co jste se naladili, není zrovna něco, co byste si chtěli přiznat nebo to přijmout, tak to zapadá. A něco ve vašem těle - opět se vraťte ke svému tělu - se při tom uvolní. Je to velmi ustálené a usazené.

Zbožné přání je doménou vašeho rozumu, a tak poskakuje kolem dokola. A je smíšeno i s energií vašich emocí, kdy se snažíte něco urvat nebo na něco tlačit. A tak už vám nezbývá místo pro to, aby se frekvence ustálila. Další známkou zbožného přání je to, že se mění. Nejprve říkáte jednu věc, pak zase něco jiného, zpochybňujete to, nevíte, zda tomu věřit, zkrátka nepůsobí tak vytrvale.

Zatímco když jde o intuici, je stejná ráno i večer, i během oběda... Je prostě stálá. Je vytrvalá. Nevlní se. Samozřejmě jsou toto jen základní poznávací znaky, kterým je třeba věnovat pozornost, ale většina lidí, s nimiž již spoustu let pracuji, to neumí rozlišit.

Máte-li nějaké zbožné přání, vybízím vás, abyste to řekli nahlas. Vykládejte o všem, co se děje, o každé myšlence, kterou máte, o každém pocitu, který vnímáte, prostě to řekněte nahlas, pak minutu počkejte a nechejte tuto vibraci, aby se ustálila. A pak se sami sebe nahlas zeptejte: "Je to skutečně pravda?" Je-li to zbožné přání, nebudete schopni odpovědět "Ano." Protože to nebudete cítit jako pravdu. Je-li to vaše intuice, bude to tak jasné, protože pravda neprochází výkyvy. A tak budete moci říct "Rozhodně ano." I když budete mít pocity jako "Nee, tohle nechci slyšet."

Tímto cvičením se tedy můžete naučit rozlišovat rozdíly tak, aniž byste se museli na cokoli ptát. Se vší láskou!

**Sonia Choquette

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 9. do 15.5. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 9. do 15.května. Dnes budu pracovat s Léčivými kartami archanděla Rafaela. Moc je k týdenním výkladům nepoužívám, protože byly vytvořeny konkrétně pro léčení. Ale andělé mi ukázali, že nyní potřebujeme vykonat mnoho léčení pro sebe samé, své milované i pro svět. Archanděl Rafael je anděl léčení a spolupracuje s Ježíšem, svatými i dalšími anděly. Jeho jméno znamená "Bůh léčí" a pomáhá nám s citovým i fyzickým léčením. Jeho energie je velmi jemná a byla jsem svědkem mnoha zázračných a i okamžitých uzdravení s jeho pomocí. Stejně jako ostatní andělé je pro nás darem od Boha a my tyto dary přijímáme. Nemusíme si dělat žádné starosti s tím, že bychom anděly obtěžovali, protože nemají žádné fyzické tělo, které by se mohlo unavit nebo které by nemohlo být na více místech současně. Andělé mohou být všude. Nemají žádné ego, a tak se nikdy nenahněvají - na rozdíl od některých našich zesnulých milovaných :) Bůh nás všechny miluje a je s námi, jen si musíme říkat o pomoc a pak tuto pomoc přijímat.
Zamíchám tedy karty a požádám Boha, Ducha Svatého, Ježíše i anděly, aby nám ukázali, co potřebujeme vědět pro následující týden a jak můžeme přinést co nejvíce požehnání sobě samým, svým blízkým i našemu světu. Pokud už nyní vnímáte nějaké vedení, věnujte mu pozornost - je to vaše osobní vedení přizpůsobené konkrétně vám.

Na pondělí a úterý tady máme kartu Meditace. Její poselství je pro každého z vás osobní. Co vám tedy jako první přišlo na mysl při této kartě? Co vás při ní napadlo jako první? Já v ní vidím hlavně Matku Marii nad meditující osobou a vidím v tom mnoho pozitivní léčivé energie. Matka Marie dohlíží na celý náš svět. Je možné, že ve světě bude nějaký strach - a tím prosím nemíním žádný strach vyvolávat. Matka Marie je tou nejlaskavější matkou pro naši planetu. Nenáleží k žádnému náboženství a byla nanebevzatá ze svého těla. Nevybírá si, s kým bude a s kým ne, nemá žádné ego, zkrátka žádné starosti s tím, že byste ji obtěžovali. Nechte tyto na egu založené obavy jít a soustřeďte se na Boží bezpodmínečnou lásku, která je neomezená a která je prodloužením Božího nekonečna. Andělé mi ukazují, že meditace vám pomáhá cítit se v bezpečí. Ze začátku týdne vás možná zaplaví strachy z vašeho ega. Pamatujte, že ego se vždy jen snaží vystradit nás z cesty, zabránit nám učit o lásce, být příkladem lásky, věnovat se léčitelské práci nebo umění. Ego chce vládnout světu skrze strach, pochybnosti a kontrolu. Ale my nemáme čas brodit se v nějakém strachu. Pokud sledujete mé denní výklady, pak víte, že v poslední době nám andělé naléhavě připomínali, že jsme sem na Zem nepřišli proto, abychom se nimrali v nízké sebedůvěře. Máme jít po své cestě - a neřešte přitom, jakou konkrétní práci nebo jaké přesné kroky máte kde udělat, ale zkrátka být naladěni na lásku a být jejím zprostředkovatelem. Poukazují na obrázek, kde žena přijímá Božskou energii a kterou může pak vysílat pro léčení jakéhokoli problému, který jí leží na srdci, jak vlastního, tak světového. Místo abyste si dělali starosti, modlete se! Pokud objevíte nějakou zprávu nebo článek, který ve vás vyvolá starosti, nebo si je děláte o sebe či o své milované, nebo třeba o peníze, přijímejte Božskou energii a vysílejte ji pak do dané oblasti. Buďte jejím vodičem. Jste léčitelé, drazí, protože i Bůh je léčitel a vás stvořil k obrazu svému.
Tento týden nám tedy začíná velmi silně s nabádáním, abychom propustili jakékoli strachy, které vyvstanou, a nahradili je vírou.

Nyní se podívejme na střed týdne... a je to úplně stejné téma. Odevzdejte nám své starosti. Tato karta bývá poselstvím pro starší lidi o zdravotní péči, kterou potřebují. Může to být tedy pro vás specifické poselství. Opět je to nabádání k tomu, abyste si nedělali starosti. Strachování se a dělání si starostí sice může na první pohled vypadat jako důkaz, že vám na dané věci záleží, ale ve skutečnosti do ní jen přiléváte více energie ega a ničemu tak nepomáháte, naopak tím můžete věci ještě zhoršit. Starost sama o sobě je formou modlitby a zhmotnění, které k vám mohou přitáhnout ještě více negativity. Nynější energie je plná výkyvů. Stále máme retrográdní fázi Merkuru, tak se jí nenechte přivést k šílenství, pokud vám najednou přestane pracovat počítač nebo tak něco. Možná máte prostě na nějaký čas od počítače odejít a jít třeba do přírody, modlit se a meditovat. Opačným pólem těchto výkyvů jsou pak vaše okamžité zhmotňovací schopnosti. Zhmotňujete velmi rychle a je vám dokořán otevřená energetická brána, která na vás čeká tak jako obsluha v restauraci, s otázkou: "Jsem připraven/a přijmout vaši objednávku. Co si přejete?" Je tedy velmi důležité, abychom si udrželi jasnou a soustředěnou mysl a co nejvyšší možné naladění. Odevzdejte tedy své starosti Bohu. Léčení neznamená starosti přehlížet a předstírat, jak je všechno v pořádku. Pokud máte strach, přiznejte si ho.
"Drahý Bože, dělá mi starosti/bojím se o ________."
Jakmile si svůj strach přiznáte, můžete ho nechat jít. Nadechněte se... a s výdechem to všechno dejte Bohu.
Vidím tu s námi také archanděla Michaela s jeho světelným mečem a říká, že každému z nás pomůže přetnout pouta ke strachu, pokud se uvolníme a dovolíme mu to. Bude na tom pracovat i nadále. Ještě mi říká, že máte pít více vody.

Na víkend nám vyšly dvě karty. První z nich je Modlitba zabírá. To, za co jste se právě pomodlili, funguje! Může se to však uskutečnit jinými způsoby, než očekáváte. Mějte tedy otevřenou mysl. A prosím, pokud dostanete nějaké vedení ke zdravým, pozitivním změnám, musíte to udělat! Pokud vás vedou ke změně stravy, spánkových návyků, místa bydliště, lidí, s nimiž se stýkáte, lékaře, nebo k něčemu jinému, musíme to také udělat, protože Bůh není Santa Claus, který by nám všechno hodil komínem přímo pod nos. Tak to prostě nefunguje. Je to o spolupráci s Bohem, kterou konáme fyzicky. Jakmile dostaneme vedení, musíme ho převést do hmotné podoby. Každý dokáže slyšet své vedení. Pokud s tím máte problém, je to kvůli pochybnostem, a ty vycházejí z ega. Čím větší je vaše poslání, tím hlasitější je vaše ego.
Druhou kartou pro konec týdne je Zotavení. Může mít několik významů. Jedním z nich je, že se vám vaše léčení povedlo a že jste se uzdravili. Hurá! Přijali jste vedení, poslechli ho, jednali podle něj a nyní se vám dostává požehnání. Tato karta však také znamená abstinenci a detoxikaci. Je mnoho závislostí, které vás odvádějí z vaší cesty a je třeba, abyste se z nich zotavili.

Jaký silný týden! Vaše modlitby jsou nyní velmi potřebné, a tak vytrvejte v dobré práci a dejte si pozor na ego, které bude říkat: "Kdo, já? Já nejsem nikdo, já neudělám žádný rozdíl!" To je hlas ega, tak ho neposlouchejte, na to prostě nemáme čas. Byli jste stvořeni k obrazu Boha - jste úžasní, silní, mocní, jste plni léčivé energie celého Vesmíru, jste tvořiví, soustředění, inteligentní, milující a hodni lásky. Není ve vás nic špatného, nic není proti vám. Vždy budete podporováni na své cestě, budete-li soustředěni na lásku.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/EqMKIqrqKyw
překlad: Magda Techetová

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 2. do 8.5. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 2. do 8.května. Dnes bych chtěla pracovat s vykládacími kartami Marie, královny andělů, částečně proto, že Marie dokáže tolik utěšit! A to my nyní potřebujeme, protože energie jsou dost intenzivní, i kvůli retrográdní fáze Merkuru. Nemusíme kvůli tomu upadat do strachu, je to však období, kdy si můžeme připadat jako na horské dráze a toto je jedna z fází oné horské dráhy, kdy si můžeme připadat, jako bychom se brodili bahnem - věci nám připadají o trochu těžší a je to čas ke zpomalení, přehodnocení některých věcí, nebo cokoli jiného, co obnáší se zastavit a znovu se na to podívat. V průběhu retrográdní fáze Merkuru se nedoporučuje podepisovat smlouvy a pokud je podepisujete, tak se na ně pořádně podívat. Opět, nejde o to, že bychom se měli nějak bát, je však dobré vzít na vědomí, že se toto děje.
Jako každý týden se nad kartami nejprve pomodlím a požádám o poselství pro následující týden. Opravdu tady nyní velmi silně cítím přítomnost Boží ženské energie. Každý z nás má v sobě mužskou i ženskou energii. Ta ženská je ta naše část, která je přijímající, intuitivní, pečující a vyživující. Cítím, jak se tato energie snaží nás všechny i naši Zemi nyní chránit. Čím více se dokážete naladit do svého tichého nitra a udělat si reflexi, věřit svým pocitům a své intuici, tím více ctíte svou Božskou ženskou energii.

Pro začátek týdne nám tu vyšla karta Znamení, která je naprosto dokonalá pro nynější energii, o které hovořím i ve svých denních výkladech. Na Zemi je nyní zesílená dualita, přestože v duchovní pravdě žádná dualita neexistuje, ale ve fyzické rovině zažíváme různé protiklady, a tak, jak jsem už říkala, můžete mít pocit, že se brodíte bahnem a vše je trochu těžší, zdá se, že věci trvají déle, musíte být přizpůsobiví kvůli nečekaným věcem, dochází k nedorozuměním a hádkám, ale na druhé straně dokážete velmi rychle zhmotňovat, vaše Božská magie je nyní velmi vysoká a otevírají se energetické brány, takže na cokoli pomyslíte nebo co vyslovíte, to se děje. Boží moc, kterou máte uvnitř sebe, je tak silná, že nyní máte větší schopnost než kdy jindy zhmotňovat a léčit. Znamení jsou toho součástí. Je to o partnerství s Božstvím. Je to jednota s Božstvím, kdy všechno, co vidíte, slyšíte, cítíte nebo co si myslíte, že je znamení, skutečně znamením je. Můžete například vidět motýly, ptáky, kteří jsou neobvyklí nebo se nějak nezvykle chovají, můžete nacházet mince, pírka, nebo vídat číselné řady, slýchat písně, nebo jakékoli jiné formy znamení. Všechno, co opakovaně vidíte, slyšíte, cítíte nebo co vás napadá v myšlenkách, tedy vše, co vnímáte, ať už fyzicky nebo vnitřně, je znamení. Zvlášť když máte pocit, že JE to znamení. Všímejte si jich tedy zejména v začátku týdne. Andělé říkají, že jsou odpověďmi na vaše modlitby. Jsou to potvrzení, že jdete po té správné cestě, nebo že věci vnímáte správně, a tak se dívejte po znameních. Říkají také, že dostanete nějaká znamení od svých milovaných na Nebesích, zvláště v podobě motýlů, ptáků a květin.

Pro střed týdne nám zde vychází karta Sebeúcta. Samozřejmě se to týká i našich obvyklých myšlenek, které o sobě máme, našich hranic a jasného užívání naší Božské síly. My všichni jsme ve skutečnosti jedním, není mezi námi oddělenost. V tomto světě duality se však někdy druzí lidé snaží využít toho, že jste velmi hodní. Proto jsem také napsala knihu Asertivita pro pozemské anděly. Protože můžeme být laskaví a milující a přece říct Ne. Naučila jsem se to od Matky Marie, protože ona sama je velmi laskavá a čistá a přece přímá. Je opravdu možné být hodní, čistí, laskaví, milující a u žen i být velmi ženské, a přitom být silní a mít vymezené hranice. Během středu týdne si tedy dejte pozor na někoho, kdo se možná pokusí zneužít vaši laskavost. Pro vás je to příležitost naučit tyto lidi nedělat to. Protože když to udělají vám, budou to dělat i dalším hodným lidem - a vy můžete být učitelem, který tento cyklus zastaví. Andělé také říkají, že tato karta sebeúcty znamená uznat Boží sílu v sobě samých. A přitom nemusíte používat mužské slovo Bůh, ale třeba i Bohyni, nebo něco jiného, co vám je příjemné. Je to Božský tvořitel ve vás. Říkají, že "pokud věříte, že Bůh je všudypřítomný, tak která část vás Bohem není?" Odpovědí je, že žádná vaše část nemůže nebýt Bůh. Meditujte o tom, obzvláště ve středu týdne, že Bůh je ve všem a tedy i ve vás, a že žádná vaše část nemůže nebýt Bůh.

Podívejte, co nám vyšlo na víkend - Vnitřní dítě! Toto je poselství o hravosti a naučila jsem se to od víl. Když necháme naše vnitřní dítě vyjít na povrch a hrajeme si, dostáváme se tak do rovnováhy, kterou potřebujeme. Sama jsem velký dříč, v horoskopu mám Měsíc v Panně a Slunce vstupující do Kozoroha, takže mnoho zemské energie v kombinaci s energií Ryb, a zkrátka hodně pracuji. A od víl jsem se naučila, že hravost je super-důležitá k vyvážení vší této práce. Když si nehrajete, máte pak pocit, že pořád jenom něco dáváte. Je důležité nejen dávat, ale i přijímat, a vnitřní dítě chce přijímat. Na konci tohoto týdne tedy dělejte něco zábavného a nesoutěživého, něco, kde nejde o žádný cíl, ale o čistou zábavu, kdy nemusíte ani přemýšlet, ale prostě se uvolnit. Může to být i skupinová akce nebo se dohodnete s kamarádem nebo kamarádkou, že si uděláte hravý den, nebo budete dělat něco, co vás od dětství bavilo, třeba malování nebo zpívání, zkrátka něco, co si užijete. Dělejte tento víkend něco, z čeho budete mít něco VY. Zasloužíte si odměnu! Hodně dáváte, a tak teď dejte něco sami sobě.

Jaký silný týden! Andělé ale říkají, že si to všechno musíte zařídit vy sami a sami vzít věci do svých rukou. Říkají, že váš týden bude takový, jaký si ho uděláte. Můžete se samozřejmě cítit přetížení současnou energií a také lidé ve vaší práci nebo doma mohou být podráždění, ale máte v sobě Boží moc, díky které můžete vzít věci do svých rukou. Prociťte své pocity, nepotlačujte je, to není zdravé, ale prociťte je a pak je propusťte nebo je využijte nějak konstruktivně. Můžete to využít k aktivismu, k vytvoření nějakého díla, vložit je do blogu nebo psaní. Všechno je to opravdu velmi, velmi mocné. Jsem z toho velmi nadšená!

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/4dAqkwKJuQ0
překlad: Magda Techetová

Palačinky z lásky

Takhle si mě manžel rozmazluje... Je to jeho recept, který je samozřejmě přísně tajný. Jak manžel palačinky dělal, slyšela jsem že si povídá kopec lásky, nůši laskavosti.... V palačinkách je domácí marmeláda (kterou jsem před časem dostala od Ajky) s kousky ovoce a ještě je to přelito bio malinovou šťávou z Marks & Spencer, která je úžasně kyselkavá.

Určitě všem doporučuji návštěvu potravin Marks & Spencer, čekají tam na vás různé kulinářské dobroty, nad kterými budete stát s tevřenými ústy tak jako já. Najdete tam spoustu inspirace na Váš stůl, který rozhodně nebude nudný. A pak zjistíte, že obsah peněženky není vybaven natolik, abyste si odnesla vše, co Vás tolik nadchlo.
Vše je v BIO kvalitě :-)

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine)

Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají nečisté síly větší moc než jindy. To platilo například o nočním čase z 30. dubna na 1. května. Tato noc byla pokládána za magickou.

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 25.4. do 1.5. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 2.dubna do 1.května. Vstupujeme už do května a máme za sebou velký kus cesty. Energie byly, jsou a nadále budou poměrně silné - máme za sebou úplněk a před sebou retrográdní fázi Merkuru. Pro výklad na tento týden jsem dostala pokyny. To se ještě nikdy předtím nestalo. Ale andělé mi řekli, abych tentokrát použila dvě karetní sady a spojila Vykládací karty archanděla Gabriela a Vykládací karty archanděla Michaela, a to právě kvůli intenzitě energií a kvůli všemu, co se děje. Zamíchám tedy těchto 88 karet s modlitbami o Boží pomoc, vedení, podporu i všechno ostatní, co budeme potřebovat.

Pro začátek týdne zde máme kartu archanděla Gabriela, a to Čas na detoxikaci. Ano, úplně vidím, jak se zase mračíte, že vám tato karta vyšla, i když někteří možná ne, možná se sami cítíte vedeni k očistě. Co vás napadne jako první, když si položíte otázku "Od čeho se potřebuji očistit?" To je poselství pro vás. Může to být i něco, o čem ani nevíte. Asi před 10 lety jsem pracovala s kartami víl a pořád dokola mi vycházela Detoxikace. Velmi jsem se tomu divila, protože jsem nepila alkohol, nekouřila jsem, ani jsem neužívala žádné chemické látky, a přesto mi pořád vycházelo, že se mám detoxikovat. Když jsem pak meditovala, přišlo mi, že to, od čeho se mám detoxikovat, je cukr. Cukr byl tím problémem. Stejně tak to může i být lepek nebo něco jiného. Vy víte, co to je. A není to prosím žádný trest - andělé vás nechtějí připravovat o zábavu. Chtějí vám pomoci propustit vše, co vám zatemňuje mysl, co vám působí zmatení, co snižuje vaši energii či shazuje sebevědomí. Protože když děláme věci, o nichž hluboko uvnitř víme, že bychom je dělat neměli, shazujeme svou sebedůvěru a máme sami ze sebe špatný pocit a cítíme se provinile. A to si pro vás nikdo nepřeje! Nemáte času nazbyt - máte velmi důležité životní poslání, každá minuta se počítá, a když máte jasnou mysl, máte naráz i více hodin, kdy se svému poslání můžete věnovat. Věřte, sama to vím, jak jasnou jsem měla mysl, když jsem se vzdala alkoholu, kávy i cukru. S nimi jsem nebyla schopna jasně myslet.

Pro střed týdne máme opět kartu Gabriela, a to Motivace. Musím přiznat, že jsem myslela, že karty pro tento týden budou vypovídat spíše o odpočinku, ústupu do ústraní, nebo i spánku, protože současná energie nám může působit problémy se spánkem, ať už nespavost nebo naopak ospalost. Ale já těmto kartám důvěřuji a říkají nám, že máme pracovat na svém životním poslání. Je to o tom, že se máme zbavit všeho, co nás rozptyluje. Na kartě je psáno: "Modlete se za vedení ohledně toho, jak být více nadšení a soustředění na váš projekt." Ať už je vaší prioritou cokoli, pojďme si nyní udělat meditaci a modlitbu:

Drahý Bože, Vyšší Já, ta naše část, která je tvořivá, soustředěná a motivovaná, voláme vás nyní. Víme, že každý z nás má své unikátní individuální životní poslání, které je právě nyní ve světě velmi potřebné. Víme, že své vlastní poslání můžeme naplnit pouze my, protože každé poslání je stejně jedinečné jako sněhová vločka. Svět vás potřebuje. Není to žádný nátlak, ale je to tak. Vy sami cítíte, že máte něco udělat, i když třeba ještě nevíte, co přesně. Drahý Bože, dej nám prosím jasnost, dej nám jasná znamení včetně snů, ohledně kroků, které máme dále udělat. Dej nám také prosím znamení, že je pro nás bezpečné učinit tyto pozitivní změny v našich životech.

Andělé říkají, že někteří lidé, kteří sledují tento výklad, provedou detoxikaci v oblasti lidí ve svém okolí - detoxikace nemusí znamenat jen očistu od látek, ale i od lidí nebo čehokoli, co je pro vás škodlivé. Andělé vás podporují ve vašem konání. Máte si jít za svým. Ujišťují vás tímto, že je pro vás bezpečné udělat tyto změny a že jste podporováni, následujete-li své vnitřní vedení. A když se očistíte, tak toto vedení snáze uslyšíte.

Pro konec týdne tady máme kartu Božské vedení. Napsala jsem o tom celou knihu. Tato karta říká, že nápady, které dostáváte, jsou vám seslány z Nebes. Jsou to odpovědi na vaše modlitby.
Je to pro vás povzbuzení a potvrzení, že cesta, po které jdete, je ta správná. Nepochybujte o sobě, protože tím se jen zdržujete. Ego chce, abyste o sobě pochybovali. Ego chce mít všechno perfektní a bezchybné a chce mít napřed každý jediný detail pod kontrolou, než se hnete dál - ale to je v tomto světě prostě nemožné. V tomto fyzickém světě je nemožné, aby něco bylo "dokonalé". V duchovní pravdě všichni dokonalí jsme - Bůh nás stvořil dokonalé. Ale ve fyzickém světě se vždycky najde něco, na čem je třeba pracovat. Takže se tím nenechte zdržovat. Běžte dál plni motivace, nadšení a odvahy, které vám Bůh dodává.

Čeká nás tedy zajímavý týden! Týden, kdy budeme dělat ty kroky a podnikat skoky víry. Jakýkoli, i ten sebemenší krok směrem k vašim snům vám pomůže, protože Vesmír vás okamžitě zpětně podpoří a pomůže vám. Jsem na vás velmi pyšná, že na sobě tolik pracujete a že věříte sami sobě i svým nápadům. Tento svět je tak úžasný - tolik vynálezů se objevuje a jsou nám k dispozici i crowd-fundingové stránky, které je finančně podporují. V tomto světě děláme tolik dobré práce! Na to se zaměřujte - na požehnání. Zdržte se sledování zpráv, zvláště když to ve vás vyvolává obviňování a odsudky. Být soustředěni na souzení není nikomu prospěšné. Místo analyzování problémů se radši soustřeďte na to, co můžete udělat k jejich vyřešení. TO pomáhá.

Posíláme vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/2hrPfhJla8w
překlad: Magda Techetová

Novy a úplňky v roce 2016

O měsíci a možnosti "kouzlení s jeho mocí" jsem Vám psala už dávněji zde: Tajemství měsíce, aneb jak nám může pomoci Nyní k tomuto článku jako pomůcku přikládám seznam Novů a úplňků pro rok 2014

Krátké shrunutí jak na "to" viz níže :-)

Když máme úplněk: odevzdáváme mu svoje trápení, smutky, stýskání, bolístky
Při novoluníčku: naopak mu svěřujeme své sny, přání a tužby co by nám měl přinést do života

Jak na to anebo jak to dělám já: poprosím Vesmír (někdo říká Boha, jinému jsou příjemnější andělé....apod.) aby byl laskavý a poslal za mnou svého Pomocníka Světla, že mu chci předat pro mne důležitou zprávu a s pokorou si přeji, aby byla vyslyšena. Napíšu vše na papír, nechám sežehnout plamenem svíčky a ostatky pošlu po vodě - bezvadná je řeka...když není ta používám WC :-)))))Poděkuji vesmíru (Bohu, Andělům) že přišli a že si jejich návštěvy vážím a velmi děkuji, že jsem jim mohla předat to, co je pro mne důležité.

Jak to dělá moje kamarádka Káťa (Cherry) - její afirmace: měsíčku novoluníčku, ty dokážeš pohnout oceány a já jsem taky celá skoro z vody, prosím pomoz mi pohnout s tím a tím a odnést to z mého života, rozpouštím to ve tvém světle...a to samý u novoluníčka jen že aby mi do života přinesl, nebo přišlo

Každý to samozřejmě může dělat tak, jak je to jemu příjemné, co je mu bližší...fantazii se meze nekladou...

Tajemství měsíce - aneb jak nám může pomoci čarovná síla luny

Opět jsem usilovala o to, že Vám napíšu článeček o měsíci a hodně známem pořekadlu
- VOLEJ K NEBI PŘÁNÍ, VŠECHNO BUDE K MÁNÍ!!!!
Zase jsem narazila na něco, co bych nikdy nenapsala a asi ani tolik informací nenashromáždila. Nicméně jsem se dovolila autorky o svolení jej na svém blogu zveřejnit

Pod čarou, abych nezasahovala do cizího textu si dovolím k tomu přidat ještě tohle:

Když máme úplněk: odevzdáváme mu svoje trápení, smutky, stýskání, bolístky
Při novoluníčku: naopak mu svěřujeme své sny, přání a tužby co by nám měl přinést do života
Jak na to anebo jak to dělám já: poprosím Vesmír (někdo říká Boha, jinému jsou příjemnější andělé....apod.) aby byl laskavý a poslal za mnou svého Pomocníka Světla, že mu chci předat pro mne důležitou zprávu a s pokorou si přeji, aby byla vyslyšena. Napíšu vše na papír, nechám sežehnout plamenem svíčky a ostatky pošlu po vodě - bezvadná je řeka...když není ta používám WC :-)))))
Poděkuji vesmíru (Bohu, Andělům) že přišli a že si jejich návštěvy vážím a velmi děkuji, že jsem jim mohla předat to, co je pro mne důležité.
Jak to dělá moje kamarádka Káťa (Cherry) - její afirmace: měsíčku novoluníčku, ty dokážeš pohnout oceány a já jsem taky celá skoro z vody, prosím pomoz mi pohnout s tím a tím a odnést to z mého života, rozpouštím to ve tvém světle...a to samý u novoluníčka jen že aby mi do života přinesl, nebo přišlo

Každý to samozřejmě může dělat tak, jak je to jemu příjemné, co je mu bližší...fantazii se meze nekladou

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 18. do 24.4. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 18. do 24.dubna. Jsem dnes na zahradě s našimi pejsky a protože nás čeká silný týden a hodně se toho děje, chtěla bych dnes pracovat s kartami Poslové světla. Je to jedna z prvních karetních sad, které jsem vytvořila. Obracím se k nim, když se ve světě děje mnoho silných věcí. Nemyslím tím nic špatného, ale zkrátka energie a její urychlování.
V tomto týdnu již pocítíme nadcházející retrográdní fázi Merkuru, která začne 28.dubna a kterou můžeme už v tomto období vycítit. Není to nic, čeho bychom se měli bát. Strach nikdy ničemu nepomůže. Je však dobré o tom vědět, protože to bude chtít nějaký čas a také trpělivost v oblasti komunikace. Ujišťujte se, že druzí lidé pochopili to, co jste jim řekli, a pokud něco mylně pochopí, vyjasněte si to. Rovněž bude třeba mít trpělivost co se týká cestování. Také budeme mít 21.dubna úplněk, a to v jednom z nejsilnějších znamení - ve znamení Štíra. Štír je o vidění pravdy i stínů, o silných psychických schopnostech a intuici, i o vládcovství a někdy útlaku. Tento týden s úplňkem může být poměrně intenzivní. Jste-li citliví na fáze Měsíce, může vám úplněk narušit spánek, můžete být obzvláště citliví a emocionální. A pak máme samozřejmě Den Země, 22.dubna, kdy oslavujeme Matku Zemi a připomínáme si ji. I když se ve světě děje mnoho silných věcí, s Božím požehnáním se nikdy nemusíme ničeho bát.
Pojďme se tedy podívat na karty, které míchám, zatímco se modlím za poselství a vedení ohledně toho, jak můžeme v tomto týdnu nejvíce přispět a co můžeme očekávat.

Pro pondělí a úterý jsem vytáhla dvě karty, Izajáš a Serafina a obě dvě vypovídají o změnách v rámci rodiny a částečně také o narození dítěte, takže někdo z těch, kdo nás sledují, buď bude v očekávání, nebo miminko porodí či adoptuje. Může to být jakýkoli přírůstek do rodiny, dokonce i zvířátko. Obecně to však znamená očekávání či zrod něčeho nového. Znamená to, že můžete očekávat nějaký nový nápad, nový podnik, nový domov, a také to může znamenat, že vy sami procházíte nějakými změnami, svým vlastním znovuzrozením, nalezením nového já a nebo i návratem ke svému starému já, pokud jste se snažili být někým jiným, než kým opravdu jste, protože jste se snažili někomu zavděčit, a teď, když jste ztratili tyto dysfunkční vztahy, tak jste zase zpátky! Jste to zase vy! Takže, ze začátku týdne tady máme hodně nového. Souvisí to také s úplňkem, který je o propouštění starého.

Podívejme se na to, co nás čeká ve středu týdne. Tady máme kartu Maya o škole a učení! To se týká těch z vás, kteří něco studují, ale také to znamená, že možná vy sami budete něco vyučovat, že sami budete mít nějakou školu nebo lekce. Tento týden je o učení. Přijde k vám mnoho nového, o čem se budete učit, nebo dostanete nové zkušenosti. Můžete se vrátit do školy, pokud se k tomu cítíte vedeni - v tom případě je toto pro vás potvrzení a může to být součást vaší nové kariéry. Budete se zkrátka učit nové dovednosti.

Na víkend nám vyšel Archanděl Michael s jeho ujištěním, že je s námi. Dává nám vědět, že se není čeho bát a že nás chrání. Někdy tato karta vychází, když se má udát něco ve světě, aby nás ujistil, že nám kryje záda, že jsme v bezpečí a že na nás dohlíží. Archanděl Michael je prodloužením Boží energie ochrany, odvahy a síly. Stejně jako Bůh je i Michael s námi všemi a není ničím omezen. Může být s každým člověkem na této planetě současně. Někdy si lidé myslí, že ho mohou unavit, ale to je pouhá projekce lidského ega nebo starého náboženského myšlení. Pravdou je, že andělé se nemohou unavit, protože nemají žádné tělo, stejně jako Bůh. Nikdy se tedy nebojte volat anděly na pomoc, nebojte se, že by se unavili nebo že by si museli vybírat mezi vámi a někým jiným, komu z vás by pomohli, protože jsou jako světlo - mohou být všude. Archanděl Michael vám tedy dává na vědomí, že jste v bezpečí, chráněni a že je na vás dohlíženo.

Zatímco procházíte těmito všemi změnami, může vám připadat, že některé z nich vám byly vnuceny odněkud jinud, vnějšími podmínkami. Ale ať už se objeví cokoli nového ve vašem životě, vězte, že je naprosto bezpečné provádět změny. Je to opravdu nádherné. Jsme v tom všichni společně, všichni se za sebe vzájemně modlíme a i já se za vás modlím.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/MDwlNvX1-04
překlad: Magda Techetová

Jak na starosti...opravdu téma k zamyšlení.. Řešíte své problémy?

Psycholožka procházela po místnosti, zatímco publiku přednášela o zvládání stresu.
Když pozvedla sklenici s vodou, každý z přítomných očekával, že se zeptá
"Je sklenice z poloviny prázdná nebo z poloviny plná?"
Namísto toho se však pousmála a zeptala se lidí, kolik si myslí, že sklenice váží.
Odhadů bylo mnoho. Ona však řekla:
"Na skutečné hmotnosti nezáleží. Záleží na tom, jak dlouho sklenici držím.
Pokud ji držím minutu, není to žádný problém. Když ji budu držet hodinu, bude mě bolet paže.
Kdybych ji držela celý den, moje paže by se cítila paralyzovaná.
Každopádně, sklenice je stále stejně těžká, ale čím déle jidržím, tím těžší se zdá."
Pak pokračovala.
"Stres a starosti jsou stejné jako tato sklenice. Myslete na ně chvíli a nic se nestane.
Myslete na ně o něco déle a začnou vás zraňovat.
A budete-li se jimi zabývat celý den, budete se cítit paralyzovaní - neschopní cokoli udělat."
Je důležité nezapomínat své stresy uvolňovat.

Nezapomeňte svou sklenici včas odložit....

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 11. do 17.4. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 11. do 17.dubna. Jsem tu dnes na zahradě s naším kocourkem Lancelotem, kterého jsme si vzali z útulku. Byl ze začátku velmi zlý, ale jsem přesvědčená, že takový byl jen proto, že se bál - ostatně tak, jako je to někdy i u lidí. A dnes je to náš největší miláček.
Protože se nyní nacházíme uprostřed silných energií a máme tu hodně změn, chtěla bych dnes pracovat s Motýlími kartami pro životní změny. Motýli jsou symbolem proměn, kdy se balíme do kukly, procházíme obdobím temnoty a silného omezení a svázání... a pak vylétneme s vlastními křídly do výšin jako nádherní motýli inspirující ostatní. Tak jako každý týden je nejprve zamíchám a požádám Boha, aby nám skrze ně ukázal, co potřebujeme vědět, a dal nám vhledy ohledně dalšího týdne.

Pro pondělí a úterý tady máme kartu Sentimentální pocity. Tato karta se objevuje, když jste zaměřeni na svou minulost. Uznává přitom pocity, o kterých mi poslední dobou andělé hodně říkali - je to situace, kdy vzpomínáte na své dětství nebo na své minulé vztahy a vidíte jen to dobré. To se nám sice může zdát dobré, ale někdy nám to věci dost komplikuje, protože děláme svou minulost lepší než skutečně byla a sníme o ní víc, než si zaslouží. Říkáme si, že v naší minulosti všechno bylo tak jednoduché, tak šťastné, a srovnáváme to se současností, která nám přirozeně nepřipadá nijak potěšující. Tato karta nám říká, abychom si na to dali pozor. Vím, že mnoho lidí teď prochází změnami, při kterých vzpomínají na minulost a to v nich vyvolává mnoho emocí. Třeba pokud se stěhujete na nové místo a probíráte staré věci, vidíte staré fotky, staré vzpomínky.... Jistěže k těmto všem věcem máme svou úctu, ale nechceme si jimi nechat řídit celý svůj den. Pravdou je, že v celém našem životě byly vždy jak šťastné, tak i méně šťastné okamžiky. I proto jsme přišli na tuto Zemi, abychom překonávali překážky, a pak to učili i druhé lidi. Tato karta tedy říká, že se příliš soustřeďujeme na minulost. To se týká i toho, kdy svou minulost za něco viníme, kdy se bojíme kvůli něčemu, co se stalo v minulosti, a pro nás je důležité mít minulost v minulosti, odpoutat se od ní, poučit se z ní a pustit se jí. My všichni máme za sebou těžkou minulost, ale nemůže ji nechat, aby nás ovládala.

Další kartou pro střed týdne je karta Nečekané bohatství. To souvisí s nějakou novou hojností, která k vám přichází. Může to znamenat, že dostanete nějaké nečekané peníze anebo nějakou jinou formu hojnosti - hojnost může být i dostatek času a energie, nové nápady, inspirace, příležitosti, zdraví nebo láska. Andělé říkají, že vám to pomůže být více přítomni v současném okamžiku a že se vám dostane vhledů, které vám pomohou se odpoutat od minulosti, která vás stíhala v posledních dnech. Je to tedy krásný posun a nádherné léčení, které nadchází. Připomíná mi to onu metaforu s kuklou, v níž jste pevně svázáni, kdy se cítíte být dole a není vám zrovna nejlépe (začátek týdne) a pak dojde k povznesu a věci se zlepší.

A na konec týdne... podívejte se: Přivítejte nové. Tento týden je doslova o pouštění minulosti. Ve středu týdne se budete cítit jistější a sebevědomější ohledně svých dalších kroků a nadchnete se pro ně. Budete se na to dívat jako na dobrodružství a ne něco, co je děsivé. Přestanete se toho bát a místo toho si řeknete: Toto je pro mě ta pravá věc, kterou mám udělat. Tolik lidí nyní prochází velkými životními změnami - stěhováním do nového domova, změny v kariéře, přátelství se mění, životní styl... a to je přirozené! Tady na Zemi nezůstává nic neměnné. Věci vyrůstají, rozkvétají, plodí a pak uzavírají cyklus života, a to všechno je součástí duality na této fyzické planetě.

A tak přivítejte nové a - jak jsem řekla - pusťte se minulosti. Ponechte si pouze lekce a lásku.

Moc vám děkuji, že jste se k nám dnes připojili - i Lancelot vám děkuje - a prosím, řekněte s námi: Aloooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/MemqvrAVCfI
překlad: Magda Techetová

Kartičky k Bachovým esencím

Vyrobila jsem si kartičky k diagnostice pro Bachovy květové esence, které jsem se rozhodla Vám dnes ukázat. Ráda bych jen dodala, že se nepovažuji za nějakou léčitelku, spíše dám na svou intuici a kartičky jsem si vyrobila pro vlastní potřebu diagnostiky.
Na Bachovy esence jsem přišla díky Evě Lipinové, která mi ukázala jak s kartičkama lze pracovat, řekla na jakém principu fungují. Já jsem neváhala a zbytek jsem si pozjišťovala sama.

Nejprve jsem tomu moc nevěřila, potom jsem dostala do rukou její kartičky, které si sama namalovala pomocí automatické kresby. Podvědomě jsem si nějaké obrázky vybrala, Eva mě vybídla, abych si kartičku přiložila na tělo. To, co jsem zažila potom...jaký obraz mi přišel do mysli a co jsem viděla, mne naprosto ochromilo.
Můj prožitek umocnilo ještě nahlédnutí do knihy, kde jsem si přečetla, na co která rostlina působí.

Kartiček je 38 tak, jako je 38 esencí :-)

Proč Bachovy esence užívat v těhotenství i po porodu

Článek Moniky Nyklíčkové o tom, co jsou to Bachovy květové esence a jak mohou ženám pomoci během těhotenství, porodu i v šestinedělí.
-----------------------------------------
S těhotnými, ženami po porodu a ženami, které prožily porodní traumata a komplikace, nebo nemohou otěhotnět, pracuji už sedm let. Během mé praxe se mi opakovaně potvrdilo, že ženy, které užívaly „bachovky“ v těhotenství, mívají minimum porodních a poporodních komplikací. Účinky „bachovek“ ocenilo i mnoho žen v šestinedělí, kterým pomohly toto náročné období snadněji zvládnout. Pomocí „bachovek“ se podařilo zpracovat mnoho porodních a poporodních traumat maminek i dětí. Většina těchto žen má dnes už za sebou další těhotenství a porod, které zvládly bez výraznějších potíží a retraumatizace, cítí se fyzicky i psychicky v pohodě a potvrzují, že se to podařilo hlavně díky „bachovkám“.
Co jsou Bachovy květové esence („bachovky“) - je to soubor 38 květových extraktů, které objevil kolem roku 1930 anglický lékař Dr. Edward Bach.
Jsou vyrobeny z nejedovatých, planě rostoucích rostlin, jsou zcela bezpečné, nevyvolávají závislost, nežádoucí účinky ani alergie a nelze se jimi předávkovat. Bez jakýchkoli kontraindikací se dají kombinovat se všemi ostatními formami léčení (alopatické léky, homeopatie, fytoterapie, tradiční čínská medicína, …). Lze je používat jednotlivě, nebo je míchat (maximálně 7 esencí dohromady). Užívají se vnitřně formou kapek - při akutních stavech se přidává několik kapek do sklenice vody, při chronických stavech se připravuje 30ml užívací lahvička.
Jejich hlavním přínosem je to, že harmonizují naše emoce a tím nás stabilizují, pomáhají také nastartovat samoléčící síly organismu a urychlují uzdravování a rekonvalescenci.
Esence nenahrazují lékařskou péči, ale mohou ji velmi dobře doplnit a podpořit.
V zahraničí má metoda velmi dlouhou tradici, kromě vyškolených terapeutů ji tam často používají porodní asistentky, duly, psychoterapeuti a někteří lékaři, v mnoha zemích se dají „bachovky“ běžně koupit v lékárně a výjimkou není ani konzultace a namíchaní užívací lahvičky přímo od lékárníka.

Hlavní důvody, proč užívat „bachovky“ v těhotenství, při porodu a v šestinedělí:

Šetří energii, která je ve výše uvedených obdobích tolik potřebná
Není žádnou novinkou, že všechny déle trvající emoce spotřebovávají naši energii a vyčerpávají nás – tím, že se těhotná (nebo žena po porodu) méně obává, podceňuje, dělá si starosti, rozčiluje se a stresuje, propadá nejistotě, panice, zoufalství, depresivním stavům (s tím vším mohou „bachovky“ pomoci), tím větší si vytváří energetické rezervy a tím méně pak dochází ke komplikacím z důvodu vyčerpání v těhotenství (riziková těhotenství, potraty, …), při porodu (dlouhý vyčerpávající porod, zastavení porodu, císařský řez, …) a v šestinedělí (poporodní deprese, laktační psychózy).

Výrazně zmírňují stavy strachu, úzkosti a paniky
Mnohokrát jsem ve své praxi slyšela podobné příběhy lišící se pouze drobnými detaily: „Všechno bylo po celou dobu těhotenství z medicínského hlediska naprosto v pořádku, ale nakonec jsem porod nezvládla a musel být proveden císařský řez, začala jsem být ve stresu, dostala jsem strach, že to nedokážu, panika mě úplně pohltila, cítila jsem se strachy naprosto ochromená a bezmocná, byla jsem úplně stažená strachy,….
Strach je emoce, která má kromě jiného vliv na naše svalstvo, když máme strach, celé tělo se stáhne. Porod je především o uvolnění a pokud není žena dostatečně uvolněná, může dojít k různým komplikacím (dlouhý vyčerpávající porod, zastavení porodu, porod císařským řezem, kleštěmi, nebo vakuumextraktorem, …).

Účinná prevence šoků a traumat a také jejich zpětné zpracování
I po porodu, který proběhl bez komplikací, je dobré vzít si alespoň pár kapek Krizové esence, porod je pro tělo i psychiku rodičky velká zátěž a klientky opakovaně potvrzují, že její použití po porodu je rychleji psychicky i fyzicky stabilizovalo a také podstatně urychlilo rekonvalescenci. Důležité je „bachovkami“ ošetřit matku i novorozence po traumatickém porodu. Včasné podání Krizové esence a dalších „bachovek“ také výrazně snižuje riziko pozdějšího vzniku posttraumatické stresové poruchy. Jejich účinky ocení také ženy po potratech. Velmi se osvědčily i u předčasně narozených dětí a jejich rodičů a jsou také vítanou psychickou podporou pro ženy, které nemůžou otěhotnět, ať už přirozenou cestou, nebo pomocí umělého oplodnění.

Jsou zcela bezpečné pro těhotné, kojící ženy i novorozence
Jsou vyrobeny z nejedovatých rostlin, nevyvolávají závislosti ani alergie a mohou je bez obav užívat těhotné (nejsou kontraindikovány ani v 1. trimestru), kojící ženy i novorozenci.

Osobně jsem se do dnešního dne nesetkala ve své praxi s žádnou kontraindikací ani alergickou reakcí a to nejen u těhotných a tyto případy nejsou známy ani ze zahraničí.

Jednoduché užívání i dávkování
Z užívací lahvičky berou jak dospělí tak děti standardně 4x denně 4 kapky, není třeba si hlídat časové rozestupy mezi jednotlivými dávkami, roli nehraje ani to, jestli je berete před jídlem, po jídle nebo mezi jídly, kapou se buď kapátkem přímo do úst nebo do horkého či studeného nápoje (účinek je stejný). Jejich účinnost nesnižuje kofein ani mentol.

Jsou přínosem i pro miminko
Když žena užívá „bachovky“ v těhotenství, jejich účinky se automaticky přenášejí i na plod, u kojících žen je miminko dostává spolu s mateřským mlékem. V praxi se dlouhodobě prokázalo, že miminka těchto žen bývají klidnější, méně pláčou, lépe spí a nebývají u nich problémy s kojením.

„Krizovka“ + top 5 „bachovek“ pro těhotenství, porod a šestinedělí
(v uvedených obdobích může žena teoreticky dostat do směsi jakoukoli z 38 esencí, existuje ale několik esencí, které se používají mnohem častěji, než ostatní)

Krizová esence (Rescue Remedy) – tzv. „Krizovka“, první pomoc a prostředek 1. volby, který si žena může obstarat a použít, kdykoli potřebuje. Seznam indikací pro Krizovou esenci by vydal na několik samostatných článků, v krátkosti alespoň několik z nich (v těhotenství na stres, napětí, různé strachy, paniku, přecitlivělost, výkyvy nálad, nervozitu, nevolnosti, závratě, …; univerzální prostředek k porodu pro rodičku, novorozence i její doprovod; prostředek 1. volby pro matku i miminko při zpracování traumatického porodu, kromě jiného pomáhá tělu rychleji zpracovat „dozvuky“ narkózy nebo epidurálu a vyloučit z těla anestetika; v šestinedělí jako psychická podpora a urychlení stabilizace, pomáhá lépe zvládat stres spojený s novou rolí, včas podaná může zabránit rozvoji poporodní deprese (vždy je ale zároveň nutná konzultace s odborníkem!); řeší problémy s kojením; zklidňuje podrážděná, neklidná a nepřetržitě plačící miminka; přidává se do směsí na zpracování traumatických zážitků po potratech; je výborným prostředkem pro ženy, které nemohou bez zjevných fyzických příčin otěhotnět (přirozeně nebo pomocí umělého oplodnění); během umělého oplodnění poskytuje ženám chybějící psychickou stabilitu a pomáhá tělu lépe zvládat vedlejší účinky léčby.
Oliva (Olive) – na velkou fyzickou únavu a vyčerpání (využití v těhotenství, při porodu i v šestinedělí).
Vlašký ořech (Walnut) – na změny a ochranu před vnějšími vlivy (využití v těhotenství, které je nepřetržitých 9 měsíců změn, také při jakékoli přecitlivělosti - na jídlo, pachy, situace; při porodu jako esence přechodu - může pomoci vyvolat porod po termínu nebo spustit zastavený porod, v šestinedělí pro matku i miminko na snadnější přizpůsobení se nové situaci).
Kejklířka skvrnitá (Mimulus) – na známé strachy, které dokážeme pojmenovat jako např. strach z komplikací, z vyšetření, z porodu, z bolesti, z nástřihu hráze, z císařského řezu, strach jak zvládnu péči o miminko, jestli budu dobrá matka, …(využití v těhotenství, při porodu i v šestinedělí).
Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem) – na šoky, traumata a jejich následky, např. odběr plodové vody a další vyšetření, císařský řez, porod kleštěmi nebo vakuumextraktorem, extrémně bolestivý nebo vyčerpávající porod, šokové stavy při porodu a po něm (krvácení, infekce, zástava srdce, embolie, alergická reakce na léky,…), porod je rodičkou subjektivně vnímán jako traumatizující i přesto, že z medicínského hlediska nedošlo k žádným komplikacím, novorozenci, kteří trpěli nedostatkem kyslíku, nedonošené a postižené děti, potraty,…).

Červený kaštan (Red Chestnut) – na strach o druhé, v tomto případě o miminko (využití v těhotenství, při porodu i v šestinedělí).

Bachovy esence - představení

Milí příznivci originální Bachovy květové terapie,
přináším první krátký článek a ráda bych začala úplně od začátku.


Co to tedy vlastně jsou Bachovy květové esence?

Bachovy květové esence tvoří 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhá člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují , že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům . Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobili.

Dr.Bach byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace.Tyto originální květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já.

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávně zvolena esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní , co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin , které podle Dr.Bacha podléhají tzv.vyššímu“Uspořádání“ se přenáší také na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonání problémů, výzev života a podporuje zdraví.

Zvláštní pozornost mezi Bachovými květovými esencemi si zasluhuje jediná směs (všechny ostatní esence jsou monokomponentní, tj. vyrobené z jedné rostliny, stromu, květu), tzv. Krizová esence (RESCUE® Remedy), která se podle tradiční receptury Dr. Bacha vyrábí z 5 Bachových květů a slouží jako účinná první pomoc při pocitech subjektivní krize, ať už se jedná o stres v zaměstnání nebo doma, lékařská vyšetření, operace, nehody, zkoušky, těžké životní situace jako rozvod, ztráta blízkého člověka, šoky, traumata, závažná onemocnění, ale i zdánlivé „drobnosti“ jako nástup do nového zaměstnání nebo první školní den, které mohou někteří z nás subjektivně vnímat jako velmi zátěžovou a stresující situaci.

Homeopatie a Bachovy esence při MIKULÁŠI

Mikuláš občas dítěti trochu pohrozí, aby bylo hodné. Čerti jsou však stále vyspělejší a když zachrastí řetězy a ukážou pytel s trčící nohou nějakého nezbedníka, lekne se nejeden dospělý a u dětí máme postaráno o řadu děsivých nocí, křiku ze spaní a pláče.
Takový čert představuje pro malé dítě šok, nezřízený strach, který může být pociťován až přímo jako ohrožení vlastního života. Jednak je to sama akutní situace bezprostředně po čertově odchodu, ale jeho obraz se duši malého dítěte může zjevovat opakovaně a onen hrůzný prožitek se stále vrací. Pokud k nějaké podobné nemilé události u nás doma dojde, máme naštěstí pomoc.
Jednou z možností je homeopatie. Z homeopatik je na místě v prvním okamžiku, kdy dítě začne plakat hned po odchodu nebeské návštěvy a bojí se, že se čert vrátí, tedy na akutní šok Aconitum napellus 15CH - několikrát za večer zopakovat 5 kuliček. V tomto případě se může kolem půlnoci přidat i horečka bez pocení a velký úzkostný pláč. Pokud po čertovské návštěvě zůstane dítě jakoby paralyzované, nemůže se vrátit k obvyklým hrám, je mírně “mimo” a eventuálně se přidá průjem nebo častější čůrání, je indikován homeopatický lék Gelsemium 15CH - podejte co nejdříve jednu dávku (5 kuliček) a eventuelně ji několikrát v následujících dnech zopakujte. V případě, že se v průběhu dalších nocí dožaduje dítě spaní s rodiči a neustále se dotazuje, jestli se čert vrátí, nebo se v noci budí a děsem a křikem se vrhá do náruče rodičů, pak je homeopatickým lékem, který tento děs zmírní Stramonium 15CH. K doplnění obrazu léku patří i to, že dítě vyžaduje na noc rozsvícenou lampičku. Pokud dítě samo řekne, že se v noci bojí a že mu při usínání ve tmě defilují před očima nejrůznější strašidla a děsivé obličeje, je to jedinečný příznak homeopatického léku Calcarea carbonica, v tomto případě by bylo na místě podání jedné dávky (5 kuliček) 30CH.
Pokud máte doma bachovky (Bachovy květové esence), účinnou první pomocí na počáteční šok a akutní ohrožení je Rescue remedy, ať ve formě kapek nebo pastilek. Můžeme opakovat podle potřeby i několikrát za večer.
Když Rescue nepomůže a postava čerta straší dítě i další noci, můžeme namíchat esence na strachy - Mimulus (strach z konkrétních věcí, tedy čerta..), Aspen (strach nejasný, nedefinovatelný, hodí se v těchto situacích vždy - vždyť dítě ani netuší co všechno čerti páchají) a Rock rose (děs, absolutní hrůza, která se po takovém zážitku vrací stále do mysli). K užitku může být i Star of Bethlehem (prožitý šok a děs - pro případ, že jste neměli k dispozici Rescue). Můžete přidat i Walnut (ochrana před vlivy okolí) a eventuelně i White Chestnut na uvolnění děsivých myšlenek neustále kolujících bez ustání v malé hlavičce.
Věřím, že máte hodné děti a přijde k vám laskavý Mikuláš s andělem, který přinese spoustu dárečků. Kdyby se však přece jen objevil čert a chtěl napáchat nějakou nepravost, výše uvedené kouzelné formulky jej odkážou do patřičných mezí.


Zdroj: www. svethomeopatie.cz

Jak nám Bachovy esence pomohou zvládnout chladné počasí, pošmourno a nedostatek energie

Po říjnové změně času z letního na zimní se totiž stále ještě mnoho lidí cítí unavených. Nepřidává nám ani to, že se výrazně ochladilo, dříve se stmívá, ubylo a ještě stále ubývá slunečního záření, do větších měst navíc dorazila inverze a sluníčko se už pár týdnů (pokud vůbec) ukazuje velmi sporadicky.

Pokud už jste z toho všeho unavení, otrávení, nenaladění nebo dokonce podráždění, rozladění a depresivní, vždy můžete použít jako první volbu KRIZOVOU ESENCI (RESCUE® REMEDY). Zklidní vás, uvolní napětí, tenze a stres, zharmonizuje rozbouřené emoce, a i když není přímo esencí určenou na únavu, revitalizuje, oživuje a tím, že zharmonizuje emoce, vám ušetří spoustu energie, kterou byste jinak jejich prožíváním vyplýtvali, takže budete mít alespoň po přechodnou (krizovou) dobu dost energie na dokončení všeho potřebného.

V případě zájmu si můžete nechat namíchat esence na míru, třeba viz. popisek níže. Budete-li potřebovat pomoci, jsem zde pro Vás :-)
Více informací k lahvičce na míru zde

Cítíte se unavení, vyčerpaní, nemáte sílu cokoli dělat, jste bez jiskry a elánu, připadáte si jak vymačkaný citron, nejraději byste po návratu z práce zbytek dne prospali a netěší vás už ani oblíbené koníčky, protože na ně jednoduše nemáte energii? Pak vám udělá dobře OLIVA (OLIVE) na velkou fyzickou a psychickou únavu a vyčerpání.

Je vaše únava spíše psychická a pociťujete ji už ráno, jakmile otevřete oči? Máte pocit, že jste unavení, aniž byste vůbec cokoli udělali, jen pomyšlení na jakoukoli činnost vás naprosto vyčerpává? Špatně se vám ráno vstává a děláte si starosti, jak v tomhle stavu únavy zvládnete všechny každodenní povinnosti? Odkládáte často úkoly na „potom“? U nás ničím z toho netrpíme, protože ve své osobní směsi pravidelně používáme esenci HABR OBECNÝ (HORNBEAM) – na mentální únavu, špatné ranní starty a odkládání věcí a můžeme ho všem doporučit.

Jste unavení, vyčerpaní a máte pocit, že se každou chvíli zhroutíte a přesto poháněni svým smyslem pro povinnost pracujete stále dál bez odpočinku, protože …. někdo musí zaplatit hypotéku, slíbili jste šéfovi, že tu prezentaci dokončíte ještě dnes (i kdybyste při tom měli padnout), nebo třeba „jen“ proto, že se to tak má a že je třeba vždy všechnu práci dokončit. Sice podvědomě tušíte, že takhle to dlouhodobě dělat nemůžete, ale smysl pro povinnost vám brání v odpočinku. Než se úplně zhroutíte, dejte si DUB LETNÍ (OAK) – pro všechny, kteří překračují své energetické hranice a nedbají signálů vlastního těla, jehož kontrolka už delší dobu hlásí, že je čas se zastavit, odpočívat a jdou (pracují, sportují, …), dokud je nezastaví tělo a nepadnou vyčerpáním (syndromy vyhoření, chronická únava, ale i dlouhodobé chronické nemoci, které vyžadují klid na lůžku).

Nemůžete se stále srovnat se změnou času a váš biorytmus stávkuje a protestuje? Přidejte si do osobní směsi Bachovek VLAŠSKÝ OŘECH (WALNUT), který pomáhá lépe se vyrovnat s jakoukoli změnou.

Padla na vás deprese bez příčiny? Máte pocit, jako by vás s nastupující inverzí zahalila hustá černá deka špatné nálady? Buď můžete několik dnů, nebo týdnů čekat, že možná odejde sama stejně rychle a nečekaně, jako přišla, nebo si dejte HOŘČICI POLNÍ (MUSTARD), esenci, která se používá u všech depresí bez příčiny, pomůže vám nadzvednout depresivní deku, postupně odešle vaši depresi tam, kam patří a vy budete moci zase volně dýchat.

Přepadly vás s pošmourným počasím výkyvy nálad, chvilku máte chuť jít tančit a bavit se na mejdan mezi přátele a za 10 minut byste nejraději zůstali doma a zalezli pod peřinu nebo se zahrabali 10 metrů pod zem a byly nejradši úplně sami. Máte skvělou náladu a najednou je vám pod psa a chce se vám brečet? Může vám ulevit CHMEREK ROČNÍ (SCLERANTHUS), který se kromě jiného používá na výkyvy nálad všeho druhu.

Jste netrpěliví a už se nemůžete dočkat, až bude zase jaro, dlouhou světlo a dostatek sluníčka? Bachovy esence vám bohužel nepomůžou, aby podzim a zima rychleji uběhly a bylo zase jaro :-).

Esence NETÝKAVKA ŽLÁZONOSNÁ (IMPATIENS), která je na netrpělivost, vám ale pomůže podzim a zimu zvládnout s větší trpělivostí a lépe pochopit, že všechno má svůj vlastní čas a rytmus a respektovat to.

Strana: 12345678

 

Kategorie článků:


Odeslání balíčků v prosinci:

7.12. a další 17.12, 21.12 a 28.12
(12. - 16.12 jsem mimo ČR)

Kde se můžeme vidět?

9.2.2019
Kurz automatické kresby

Harmonogram:S radostí se Vám budu věnovat emailem či v poradně ♥
úterý - pátek

* poradna v Ostravě Hrabůvce pracovní doba dle objednávek


tel: 737 888 477

balíčky
odchází vždy v pátek

*nemohu zaručit přijetí hovoru při práci s klientem

Newsletter:

Chci odebírat newsletter

Chci odebírat!

Facebook:

 
Webdesign Studio R3D, s.r.o.