Kurz Automatická - intuitivní kresba Ostrava

pastelky kurz

Termín:

21.10.2017

Přijďte na celodenní kurz za poznáním sebe sama a naučte se vnímat zprávy Vaší přirozené individuality, které Vám pomohou změnit chybné programy a zharmonizovat se se sebou samým....


Co je to automatická kresba?

...patří mezi známé fenomény mimosmyslového napojení do vyšších energetických informačních zdrojů existujících ve Vesmíru. Jejím prostřednictvím lze získávat cenné informace o systému a koloběhu energií mezi člověkem, přírodou a Vesmírem.

Automatickou kresbou se obecně zabývá více lidí. Úroveň výsledků jejich kreseb se však liší. Záleží totiž především na faktu, do jaké roviny se kreslíř napojí.  Rovina napojení je dána stupněm jeho  duchovního rozvoje.

Ten kdo maluje a vede Tvou ruku není nikdo jiný než Tvá moudrá Duše.

Náplň kurzu:

Naučíte se napojit na Vesmírnou energii, která povede Vaši ruku při automatické kresbě

I. část

- hluboká arteterapeutická práce se svými bloky a trápením
Rozklíčujeme co vše se za trápením skrývá a započneme proces léčení

* budeme pracovat každý invididuálně na svém tématu
(prosím účastníky, aby si předem promysleli své téma - může jich být více) 
* prostor je uzpůsoben tak, aby každý našel svůj koutek a soukromí

II. část.
společná


- hluboká arteterapeutická práce s léčivými a pozitivními obrázky

- setkání s vnitřním léčitelem (meditace)

- naučíte se malovat energetické, léčivé obrázky pro sebe a své blízké

- získáte návod, jak diagnostikovat živé bytosti i obydlí, místa ...
(diagnostika zdravotní, vztahová, diagnostika čaker, energetický otisk domu/místa)

- seznámíte se s technikou jak odvádět duše z místností, domů

- poznáte co mohou vypovědět barvy v obrázku

- díky všemu, co si vyzkoušíte, dostanete konkrétní návody, jak můžete pomoci sami sobě i ostatním

Každý účastník semináře bude mít dostatečný prostor, aby mohl sdělit svou zkušenost
a měl možnost se na cokoliv zeptat.
Naše setkání bude příjemný den protkaný společným povídáním.


Celé tajemství automatické kresby  spočívá v naprostém uvolnění, odpoutání se od myšlenek a navázání spojení se svou moudrou Duší.

Cena kurzu:

Na kurz se prosím objednávejte na emailu:

Cena kurzu je 1.111,-Kč
Vaše místo je rezervováno až po uhrazení zálohy ve výši 400,- Kč

V ceně jsou zahrnutá obsáhlá a podrobně zpracovaná skripta
Účastník kurzu obdrží certifikát
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Další instrukce pro zájemce

Aby bylo možné dodržet individuální přístup a dostatek prostoru pro každého posluchače, bude počet účastníků na jednotlivých akcích omezen (max. 12 osob).

Už jsi kurz absolvoval a zajímá tě nový koncept a novinky?
**Už jste kurz automatické kresby u mne absolvovali?
Ale potřebovali byste si jej zopakovat?
Něco si osvěžit, připomenout či nového vyzkoušet?
Nyní se můžete přihlásit na kterýkoliv kurz za sníženou sazbu 555,- Kč

Místo konání:


KAMPUS PALACE OSTRAVA, Smetanovo náměstí 3116/10, 702 00  Ostrava

Kurz, začíná vždy od 9 hodin, ukončení je plánováno na cca 15 - 16 hodinu.
Při menším počtu účastníků je možno, že kurz bude kratší.

Automatická kresba Ostrava Sandra Carić  Kurz automatické kresby Ostrava - Sandra Carić  Kurz automatické kresby Ostrava - Sandra Carić  Kurz automatické kresby Ostrava - Sandra Carić  Kurz automatické kresby Ostrava - Sandra Carić

Účastníci si sebou donesou:


Účastníci kurzu si sebou donesou:
- čisté papíry (běžný kancelářský papír formátu A4)
- tvrdou podložku (doporučujeme desku s klipem)
- pastelky
- nápoje a občerstvení na dobu konání semináře
(je možno si dojít na oběd v nedaleké restauraci), 
na místě si můžete také uvařit kávu či čaj
- přezůvky
- pohodlné oblečení (převléknout se můžete přímo na místě konání)

Informace k přihlášení:


Není-li Vaše účast potvrzena platbou do 5dnů od rezervace, je místo na kurzu nabízeno jako neobsazené a volné pro další zájemce.

Tímto systémem chci dosáhnout, aby nebyly zbytečně blokována místa na kurzu vážným zájemcům. Rezervujte si tak své místo prosím včas.

V případě nekonání kurzu ze strany lektora, Vám bude celá částka neprodleně vrácena na Vámi uvedený účet či adresu složenkou.

V případě Vaší neúčasti kurzovné nevracím, můžete však za sebe poslat náhradníka.

Sandra Carić


Seminářem Vás bude provázet lektorka Sandra Carić

Galerie energetických obrázků a obrázek diagnostiky:

tuto diagnostiku namalovala D. Kuncová
zároveň tímto děkuji, že jsem ji mohla zveřejnit ;-)

Obrázky automatické kresby Sandry Carić (SANDRA LIVING):

                     


 
 

Kurz:

Automatická kresba
21.10.2017 v Ostravě

Harmonogram:S radostí se Vám budu věnovat ♥

V poradně Bachových esencí v Ostravě:
úterky a čtvrtky

Při emailových konzultacích:
od pondělí do čtvrtka


tel: 737 888 477

pro telefonní kontakt jsem k dispozici:
od pondělí do čtvrtka
10.00 - 16.00 hod.

balíčky
odchází vždy v pátek

*nemohu zaručit přijetí hovoru při práci s klientem

Facebook:

Newsletter:

 
Webdesign Studio R3D, s.r.o.