Poradenství

poradenství


 

Z mé strany vždy budete cítit podporu a pochopení pro Vaší cestu proměny ♥

Co vám mohu nabídnout:

 

üindividuální poradenství 

üprůvodcovstí na osobní cestě sebepoznání (podpora na „duchovní cestě“)

üpomoc při snaze porozumět svému prožívání

üpodpora při řešení krizových životních situací a při vytváření významných rozhodnutí

übezpečné prostředí vhodné pro sdílení těžkých osobních témat

üzmapování opakujících se situací a pomoc při opuštění navyklých vzorců chování

üpomoc při zvládání pocitů méněcennosti a viny

üpomoc při nacházení sama sebe


Cílem naší spolupráce je zmapování Vaší současné životní situace a hledání nových forem pro to, s čím nejste spokojeni.

Jak to bude probíhat?


1 po kontaktování probereme Vaše důvody příchodu 

1probereme možnosti naší spolupráce 

1určíme si pravidlaNabídnu Vám porozumění vcítěním.
Akceptuji vás – bezvýhradné přijetí, autentičnost, otevřenost, vstřícnost a vřelost.
Nic neposuzuji a nehodnotím.
    

PORADENSTVÍ LZE OSOBNĚ I PO EMAILU

 

Harmonogram:S radostí se Vám budu věnovat ♥

úterý:
10.00 - 16.00 hod. emailové konzultace
16.00 - 20.00 hod. poradna

středa:
10.00 - 16.00 hod. emailové konzultace

čtvrtek:
10.00 - 16.00 hod. emailové konzultace
16.00 - 20.00 hod. poradna


tel: 737 888 477

pro telefonní kontakt jsem k dispozici:
pondělí - čtvrtek
10.00 - 16.00 hod.

*nemohu zaručit přijetí hovoru při práci s klientem

Facebook:

Newsletter:

 
Webdesign Studio R3D, s.r.o.